งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มะเร็งปากมดลูก ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก. เนื้อหา สถานการณ์ในประเทศไทย สาเหตุ ความเสี่ยง การดำเนินโรค การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กายวิภาคของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มะเร็งปากมดลูก ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก. เนื้อหา สถานการณ์ในประเทศไทย สาเหตุ ความเสี่ยง การดำเนินโรค การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กายวิภาคของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มะเร็งปากมดลูก ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

2 เนื้อหา สถานการณ์ในประเทศไทย สาเหตุ ความเสี่ยง การดำเนินโรค การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กายวิภาคของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง การตรวจภายใน การรักษามะเร็งปากมดลูก

3 มะเร็งปากมดลูกคือ อะไร ??

4 ปากมดลูกอยู่ตรงไหน ?

5

6

7

8 SquamoColumnar Junction (SCJ)

9 สถานการณ์มะเร็งปากมดลูก

10 ผู้ป่วยรายใหม่ ประมาณ 400,000 คน / ปี ผู้ป่วยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก 200,000 คน / ปี 80% พบในประเทศกำลังพัฒนา ขาดการตรวจคัดกรองที่มีคุณภาพ

11 สถานการณ์มะเร็งปากมดลูกใน ประเทศไทย อุบัติการณ์ประมาณ 20 ต่อ 1 แสนคน พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง พบมากที่สุด ในเขตภาคเหนือ และมีอัตราการ ตายค่อนข้างสูง อ้างอิง : ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ. ศ.2555 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

12 ความสูญเสียจากมะเร็งปากมดลูก เป็นโรคเรื้อรัง, ทรมาน, ระยะเวลา 2-3 ปี สถานที่รักษามีน้อย, ระยะเวลานาน, ราคาแพง อัตราตายสูง, การรักษาได้ผลประมาณ 50% พบในอายุ 40-55 ปี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของ ครอบครัว ผลกระทบต่อครอบครัว, ลูกกำพร้าแม่

13 สามารถลดความสูญเสียได้ จากการป้องกัน และการค้นหาโรคตั้งแต่ ระยะแรก

14 สาเหตุ ความเสี่ยง ของมะเร็งปากมดลูก

15 สาเหตุของมะเร็งปาก มดลูก เชื้อไวรัส –HPV – human papilloma virus ติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ติดเชื้อช่วงอายุ 20- 30 ปี มะเร็งเกิดหลังติดเชื้อ 10-15 ปี

16 Human Papilloma Virus Infection เป็นทั้งผู้ชาย และผู้หญิง ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถุงยาง อนามัยป้องกันไม่ได้ จะเป็นอยู่ประมาณ 6-14 เดือน ไม่มียารักษา 80% จะหายเอง 80-85% มีโอกาสติดเชื้อก่อน อายุ 30 ปี

17 HPV and Cancer Male: Penis, Anus, Larynx Female: Cervix, Vulva, Vagina High risk types: 16, 18 Carrier: Immune system Screening: HPV DNA typing Vaccine

18 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้รับเชื้อ HPV ได้รับ High risk HPV: เพศ ชาย รับเป็นเวลานาน : เพศสัมพันธ์ อายุน้อย (< 20 ปี ) ได้รับหลายชนิด : เพศสัมพันธ์ หลายคน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง : HIV, สูบ บุหรี่ กรรมพันธุ์

19 ธรรมชาติของมะเร็งปาก มดลูก มะเร็งเกิดที่บริเวณ SCJ ของปาก มดลูก ไม่ค่อยมีอาการ ค่อยๆลุกลามไปเนื้อเยื่อข้างเคียง / อุ้งเชิงกราน ไปต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง กระจายไปทั่วร่างกายในระยะท้ายๆ

20 Squamocolumnar Junction - SCJ

21 การดำเนินโรค อายุ 18 ปีเริ่มมีเพศสัมพันธ์ ปากมดลูกเปลี่ยนแปลง (Dysplasia) อายุ 35 ปีเริ่มกลายเป็นมะเร็ง ระยะแรก (Carcinoma) อายุ 45-50 ปีเข้าสู่ระยะลุกลาม (Invasive) อายุ 55 ปีเสียชีวิต

22 รู้ได้อย่างไรว่าเป็น ?

23 การตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก

24 PAP smear (Papanikolaou) Visual Inspection with Acetic Acid (VIA)

25 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก PAP SMEAR Sensitivity 44 %, Specificity 90% มีข้อจำกัดด้านบุคลากร (Cytologist, Pathologist) ครอบคลุมน้อยกว่า 10% ไม่เหมาะสมในที่ที่มีทรัพยากร จำกัด

26 Pap smear Georgios Papanikolaou

27 วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ Pap smear

28

29

30 Extended tip spatula

31 วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ Pap smear หมุน 360 ํ x2 รอบ

32

33 ชื่อ - สกุล อายุ

34

35 การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูก VIA: น้ำส้มสายชูกลั่น 3- 5% Sensitivity 77 %, Specificity 60% สามารถทำได้โดยพยาบาล ที่ผ่านการอบรม ทราบผลผลภายหลังทำ 1 นาที เหมาะสมในที่ที่มีทรัพยากร จำกัด

36 VIA – Negative

37 VIA – Positive

38 การรักษา ขึ้นกับระยะที่เป็น ระยะไม่ลุกลาม - จี้เย็น (Cryotherapy) - ใช้ลวดไฟฟ้าตัดเฉพาะส่วน (LEEP) ระยะลุกลาม - การผ่าตัด - เคมีบำบัด - ฉายแสง

39 Appearance of the Cervix Following Cryotherapy PretreatmentImmediately following cryotherapy After 4 Months

40 การตรวจภายใน

41 กายวิภาคอวัยวะสืบพันธุ์ สตรี อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก อวัยวะสืบพันธุ์ภายในอุ้งเชิง กราน

42

43

44

45

46

47 SquamoColumnar Junction (SCJ)

48 การตรวจภายใน (Pelvic Examination) การตรวจดูบริเวณหน้าท้องและบริเวณขา หนีบ การตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก การตรวจภายในด้วยเครื่องมือ speculum การตรวจภายในด้วยมือสองข้าง (bimanual palpation) การตรวจทางช่องคลอดและทวารหนัก (rectovaginal examination)

49

50 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจภายใน Bivalve speculum ถุงมือยางแบบใช้ ครั้งเดียว Normal saline KY gel หรือ Hibitane cream ถ้วยใส่สารหล่อลื่น ไม้พันสำลี เตียงตรวจภายใน โคมไฟ ผ้าถุง ผ้าคลุมหน้าท้อง ผ้าปิดตา ถังแช่เครื่องมือ พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อหรือผงซักฟอก ถังขยะ อ่างล้างมือ สบู่ ผ้าเช็ดมือ

51

52 การตรวจหน้าท้องและขา หนีบ 1. เพื่อตรวจแผลเป็น อาการกด เจ็บ ก้อนในท้อง 2. เพื่อตรวจต่อมน้ำเหลืองที่ขา หนีบ แผลเปิด ร่องรอยของ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

53 การดู การ คลำ

54 การตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ ภายนอก 1. ตรวจดูแคม คลิตอริส และฝีเย็บ มีแผล ก้อน มีหูดหงอนไก่หรือโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์หรือไม่ 2. เพื่อตรวจส่วนที่กดเจ็บ บวม หรือหนอง จากต่อมบาร์โธลินและสกีน

55

56

57

58 การตรวจด้วย speculum 1. เพื่อตรวจช่องคลอดว่ามีตกขาวผิดปกติ หนอง มีรอยแผลหรือเนื้องอก 2. เพื่อตรวจดูปากมดลูกว่ามีเลือดออกผิดปกติ แผล เนื้องอก หรือมีลักษณะการอักเสบ 3. เพื่อเก็บตัวอย่างตกขาวไปตรวจ ถ้าสามารถทำ ได้ 4. เพื่อตรวจสอบและดูแลรักษา เช่นการตัดชิ้นเนื้อ หรือติดตามผลการรักษา

59

60

61

62

63

64 SquamoColumnar Junction (SCJ)

65

66

67 การตรวจภายในด้วยมือสองข้าง (Bimanual Palpation) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อตรวจดูว่ามีการตั้งครรภ์ หรือ คลำก้อนเนื้องอกปากมดลูก หรือ การโยก กดเจ็บของปากมดลูก 2. เพื่อคลำดูขนาด รูปร่าง ตำแหน่ง และการเคลื่อนไหวของมดลูก 3. เพื่อตรวจดูก้อนบริเวณปีกมดลูก (adnexae) การกดเจ็บ 4. เพื่อตรวจการโป่งตึง บริเวณ Cul de sac

68

69

70

71

72

73 การตรวจ ทางช่อง คลอด และทวาร หนัก (Rectova ginal Examinat ion) (RV)

74 การบันทึกผล Abdomen : soft,no mass, not tender Inguinal : normal PV : –MIUB (NIUB):normal –Vagina:normal discharge, normal musoca –Cervix:no erosion, no mass –Uterus: retroversion, normal size, not tender –Adnexa: no mass, not tender –Cul de sac:free, no bulging RV:normal M - Multiparou s N - Nulliparous I - Introitus U - Urethra B - Batholin gland

75 ตัวอย่าง Abdomen : soft, no mass, not tender Inguinal : normal PV : –MIUB:normal –Vagina: curd like discharge, normal mucosa –Cervix: cauliflower mass 3 cm with bleeding –Uterus:12 cm, firm, nodular surface, not tender –Adnexa:no mass, not tender –Cul de sac:free RV : normal


ดาวน์โหลด ppt มะเร็งปากมดลูก ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก. เนื้อหา สถานการณ์ในประเทศไทย สาเหตุ ความเสี่ยง การดำเนินโรค การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กายวิภาคของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google