งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. ตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรสาธารณสุข 3. ตรวจด้วยแมมโมกราฟี 4. ตรวจอัลตราซาวน์ 5. ตรวจเอ็กซเรย์ด้วย สนามแม่เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. ตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรสาธารณสุข 3. ตรวจด้วยแมมโมกราฟี 4. ตรวจอัลตราซาวน์ 5. ตรวจเอ็กซเรย์ด้วย สนามแม่เหล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. ตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรสาธารณสุข 3. ตรวจด้วยแมมโมกราฟี 4. ตรวจอัลตราซาวน์ 5. ตรวจเอ็กซเรย์ด้วย สนามแม่เหล็ก (MRI)

3 คือการตรวจเพื่อ ค้นหาความผิดปกติ, เนื้อ งอกของเต้านมรวมทั้งต่อม น้ำเหลืองบริเวณรักแร้ด้วย ตัวเอง 80 % ของมะเร็ง เต้านมสตรีสามารถตรวจพบ ได้ด้วยตัวเอง

4

5 (1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 1. ขนาด 3- 5 ซม. 2. ขนาด 2-3 ซม. 3. ขนาด 1-2 ซม. ( ชมพู่ม่าเหมี่ยว ) ( ชมพู่, ขนุน ) ( ลำไย, มะขาม ) 5 ซม. 2-3 ซม. 1-2 ซม. 3 ซม.

6

7

8 ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้น ไป ทำโดยสม่ำเสมอเป็น ประจำทุกเดือน ในช่วง วันหลังหมด ประจำเดือน

9 ประกอ บด้วย

10

11 กดเบา กดปานกลาง กดหนัก

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 1. มีก้อนที่รักแร้ 2. ก้อนไม่ยุบหลังหมด ประจำเดือน 3. เต้านมสองข้างไม่เท่ากัน 4. มีรอยบุ๋ม ย่น ผิวหนังอักเสบ หัวนมแสบ - เจ็บ หดตัว 5. มีน้ำเลือด - น้ำเหลืองที่ หัวนม

29 - หลักการจำง่าย ๆ วิธีการตรวจ เต้านมด้วยตนเอง คือ 3 นิ้วชิดกัน ( นิ้วชี้ – นิ้วกลาง – นิ้วนาง ) 3 ระดับกด ( เบา – กลาง – หนัก ) 3 ท่าตรวจ ( ยืนหน้ากระจก, ขณะอาบน้ำ, ขณะนอน ) 3 วิธีคลำ ( ก้นหอย – ตาราง – รูปลิ่ม )

30 ข้อสัง เกต  ลักษณะของก้อนภายในเต้านม ที่พบจากการคลำด้วยมือ 1. ไตนม = ลักษณะเป็นก้อนหนา ๆ ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของ ไขมันในเต้านมผิวเรียบ กดเจ็บ ไม่ มีขอบชัดเจน 2. ถุงน้ำ = ลักษณะเป็นก้อน เคลื่อนที่ได้ นุ่ม กดไม่เจ็บ

31 3. ก้อนผิดปกติ = ลักษณะก้อนจะ แข็งมีขอบชัดเจนผิวไม่เรียบ ( เนื้องอก, มะเร็ง ) อาจจะเคลื่อนไปมาหรือ ยึดติดอยู่กับที่ กดไม่เจ็บ ขนาด ของก้อนขึ้นกับระยะเวลาที่พบก้อน ขนาดของก้อนที่คลำพบแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาที่คลำ ถ้าคลำทุก เดือนจะพบก้อนขนาดเล็กได้ซึ่งจะเป็น ผลดีต่อการรักษาและอัตรารอดชีวิตก็จะ มีมากขึ้น

32

33


ดาวน์โหลด ppt 1. ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. ตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรสาธารณสุข 3. ตรวจด้วยแมมโมกราฟี 4. ตรวจอัลตราซาวน์ 5. ตรวจเอ็กซเรย์ด้วย สนามแม่เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google