งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการตั้งคำถามที่ดี (Using Effective Question Techniques)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการตั้งคำถามที่ดี (Using Effective Question Techniques)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการตั้งคำถามที่ดี (Using Effective Question Techniques)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

2 ตั้งคำถามอย่างไรให้เป็นคำถามที่ดี
ตัวอย่าง (1) เพื่อประเมินเกี่ยวกับเลข คี่ (นักเรียนรู้ เข้าใจและทำ ได้) ครูถาม : เป็นเลขคู่ หรือ เลขคี่ นักเรียนตอบ : ค่ะใช่ / ไม่ใช่ คำถามที่ดี : ทำไม 13 ถึงเป็น เลขคี่

3 ครูวิเคราะห์คำตอบของนักเรียนได้ว่า เข้าใจถูกต้องหรือไม่เพราะอะไร
ครูวิเคราะห์คำตอบของนักเรียนได้ว่า เข้าใจถูกต้องหรือไม่เพราะอะไร คำตอบของนักเรียน เพราะมี 1 เพราะลงท้ายด้วย 3 เพราะหลักหน่วยคือ 3 และ ตัวเลข 1,3,5,7,9 เป็น เลขคี่ เป็นจำนวนคี่ เพราะ 13 หารด้วย 2 แล้วเหลือเศษ

4 ตัวอย่าง (2) เพื่อประเมินเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ
ครูถาม : 7 เป็นจำนวนเฉพาะใช่ หรือไม่ นักเรียนตอบ : ใช่ค่ะ / น่าจะ ใช่/ไม่ใช่ คำถามดีขึ้น : ทำไม 7 จึงเป็นจำนวน เฉพาะ

5 ครูวิเคราะห์คำตอบของนักเรียนได้ว่าเข้าใจถูกต้อง หรือไม่ เพราะอะไร
เพราะเป็นเลขคี่ ไม่มีตัวประกอบ เพราะว่าหารด้วย 1 ได้ลงตัวเท่านั้น เพราะมีตัวประกอบ 2 ตัวที่หารลง ตัวคือ 1 และ 7


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการตั้งคำถามที่ดี (Using Effective Question Techniques)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google