งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การซ่อมคอมพิวเตอร์. จัดทำโดย น.ส กนกพร คงประจักร์ เลขที่ 8 นาย ปิยะพันธ์ รุ่งสว่าง เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การซ่อมคอมพิวเตอร์. จัดทำโดย น.ส กนกพร คงประจักร์ เลขที่ 8 นาย ปิยะพันธ์ รุ่งสว่าง เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การซ่อมคอมพิวเตอร์

2 จัดทำโดย น.ส กนกพร คงประจักร์ เลขที่ 8 นาย ปิยะพันธ์ รุ่งสว่าง เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

3 จุดประสงค์ 1 เพื่อซ่อมคอมพิวเตอร์และตรวจสภาพ คอมพิวเตอร์ 1 เพื่อซ่อมคอมพิวเตอร์และตรวจสภาพ คอมพิวเตอร์ 2 เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีการใช้งานได้ยาวนาน 2 เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีการใช้งานได้ยาวนาน 3 ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ทุกๆเดือนว่ามีส่วนไหน ชำรุดหรือเสียหายเพื่อที่จะได้ปรับปรุงและแก้ไข 3 ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ทุกๆเดือนว่ามีส่วนไหน ชำรุดหรือเสียหายเพื่อที่จะได้ปรับปรุงและแก้ไข

4 ขั้นตอนในการดำเนินงาน หาสาเหตุของเครื่อง เช่น หาสาเหตุของเครื่อง เช่น 1. ตรวจสอบอาการเสียโดยดูจากความผิดปกติของเครื่อง ที่สามารถสังเกตุ ความผิดปกติที่เราสามารถสังเกตุได้ทางกายภาพ อย่างเช่น เปิดสวิตซ์แล้ว ไฟไม่ติด, เสียบปลั๊กแล้วเครื่องก็เปิดทันที, เปิดใช้เครื่องได้ไม่ถึง 5 นาที ระบบก็ล่ม เป็นต้น และทำการซ่อมแซมแก้ปัญหาได้ 1. ตรวจสอบอาการเสียโดยดูจากความผิดปกติของเครื่อง ที่สามารถสังเกตุ ความผิดปกติที่เราสามารถสังเกตุได้ทางกายภาพ อย่างเช่น เปิดสวิตซ์แล้ว ไฟไม่ติด, เสียบปลั๊กแล้วเครื่องก็เปิดทันที, เปิดใช้เครื่องได้ไม่ถึง 5 นาที ระบบก็ล่ม เป็นต้น และทำการซ่อมแซมแก้ปัญหาได้ 2 ตรวจสอบอาการเสียที่เราสามารถระบุอุปกรณ์ได้เลย เช่น ไดรว์ซีดีรอมไม่ทำงาน ภาพบนจอสั่นหรือกระพริบ 2 ตรวจสอบอาการเสียที่เราสามารถระบุอุปกรณ์ได้เลย เช่น ไดรว์ซีดีรอมไม่ทำงาน ภาพบนจอสั่นหรือกระพริบ

5 ประโยชน์ 1 เครื่องสามารถอยู่ได้นาน 1 เครื่องสามารถอยู่ได้นาน 2 จะทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2 จะทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 สามารถทำให้เครื่องมีความสมดุลมากขึ้น 3 สามารถทำให้เครื่องมีความสมดุลมากขึ้น

6 การแก้ไขและซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเอง ปัญหาจาก software แบ่งได้ 4 ลักษณะ 1. ปัญหาจาก Operating System Windows ปัญหานี้ส่วนใหญ่มาจากการติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ หรือการ Uninstall โปรแกรมแล้ว ทำให้ File บางไฟล์หายไปวิธีแก้ไขง่ายๆ คือการติดตั้ง Windows ทับเข้าไปใหม่ ( ช่าง ส่วนใหญ่แนะนำกันต่อๆมา ) ไม่ต้องกลัวนะครับว่าโปแกรมที่มีอยู่ก่อนแล้วจะหายไป ! ไม่หายครับและก็ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอื่นๆ ใหม่ด้วยแต่ควรเตรียม แผ่น drive ของ การ์ดจอ ซาวด์การ์ด ไว้ให้พร้อมก็จะดี 2. ปัญหาจาก Application เช่นโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ ได้ Microsoft Word, Excel, internet Explorer มีหลัก คล้าย ๆ กันคือให้ติดตั้งโปรแกรมทับเข้าไปใหม่ แต่ผมแนะนำว่าให้ลองปิดโปรแกรม ทั้งหมด แล้ว Restart ใหม่จะดีกว่า อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือ โปรแกรมบางตัวอาจ ไม่ support การใช้งานบาง OS ดังนั้น อาจจำเป็นต้องมีการถอดการติดตั้งออก หรือที่ เรียกว่า uninstall ( ส่วนใหญ่โปรแกรมที่เราติดตั้งจะมีมาให้ด้วย ) ถ้าไม่มีลองเข้าไป ที่ Control Panel เลือก Add/ Remove Program 3. ปัญหาจากไวรัส ปัญหานี้อาจพบอาการแปลก ๆ เช่น เปิดโปรแกรมไม่ได้, มีหน้าต่างแปลก ๆ แสดง ขึ้นมาที่หน้าจอ การแก้ไขก็ลองตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมเช็คไวรัสดู เช่น Norton Antivirus หรือ McAfee.VirusScan เป็นต้น 4. ปัญหาจากผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น กดปุ่ม Scroll Lock แล้วหน้าจอเลื่อนทั้งหน้า (Microsoft Excel) เรื่อง ปกติครับ ไม่มีใครทุกคนที่จะสามารถใช้โปรแกรมได้เก่งทุกอย่างบางครั้งก็มี พลั้งเผลอบ้าง เรื่องนี้ต้องแก้ไขโดยการซื้อหนังสือมาอ่านครับเพื่อที่จะทำให้เรา สามารถใช้โปรแกรมได้คล่องและเก่ง ปัญหาจาก software แบ่งได้ 4 ลักษณะ 1. ปัญหาจาก Operating System Windows ปัญหานี้ส่วนใหญ่มาจากการติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ หรือการ Uninstall โปรแกรมแล้ว ทำให้ File บางไฟล์หายไปวิธีแก้ไขง่ายๆ คือการติดตั้ง Windows ทับเข้าไปใหม่ ( ช่าง ส่วนใหญ่แนะนำกันต่อๆมา ) ไม่ต้องกลัวนะครับว่าโปแกรมที่มีอยู่ก่อนแล้วจะหายไป ! ไม่หายครับและก็ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอื่นๆ ใหม่ด้วยแต่ควรเตรียม แผ่น drive ของ การ์ดจอ ซาวด์การ์ด ไว้ให้พร้อมก็จะดี 2. ปัญหาจาก Application เช่นโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ ได้ Microsoft Word, Excel, internet Explorer มีหลัก คล้าย ๆ กันคือให้ติดตั้งโปรแกรมทับเข้าไปใหม่ แต่ผมแนะนำว่าให้ลองปิดโปรแกรม ทั้งหมด แล้ว Restart ใหม่จะดีกว่า อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือ โปรแกรมบางตัวอาจ ไม่ support การใช้งานบาง OS ดังนั้น อาจจำเป็นต้องมีการถอดการติดตั้งออก หรือที่ เรียกว่า uninstall ( ส่วนใหญ่โปรแกรมที่เราติดตั้งจะมีมาให้ด้วย ) ถ้าไม่มีลองเข้าไป ที่ Control Panel เลือก Add/ Remove Program 3. ปัญหาจากไวรัส ปัญหานี้อาจพบอาการแปลก ๆ เช่น เปิดโปรแกรมไม่ได้, มีหน้าต่างแปลก ๆ แสดง ขึ้นมาที่หน้าจอ การแก้ไขก็ลองตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมเช็คไวรัสดู เช่น Norton Antivirus หรือ McAfee.VirusScan เป็นต้น 4. ปัญหาจากผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น กดปุ่ม Scroll Lock แล้วหน้าจอเลื่อนทั้งหน้า (Microsoft Excel) เรื่อง ปกติครับ ไม่มีใครทุกคนที่จะสามารถใช้โปรแกรมได้เก่งทุกอย่างบางครั้งก็มี พลั้งเผลอบ้าง เรื่องนี้ต้องแก้ไขโดยการซื้อหนังสือมาอ่านครับเพื่อที่จะทำให้เรา สามารถใช้โปรแกรมได้คล่องและเก่ง

7 ขั้นตอนในการซ่อม

8 รูปแบบการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การซ่อมคอมพิวเตอร์. จัดทำโดย น.ส กนกพร คงประจักร์ เลขที่ 8 นาย ปิยะพันธ์ รุ่งสว่าง เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google