งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing) PT, LPT,LPI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing) PT, LPT,LPI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing) PT, LPT,LPI

2 การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (PT) (Liquid Penetrant Testing) ใช้ตรวจสอบรอยบกพร่องหรือ ความไม่ต่อเนื่อง ในชิ้นงานที่เปิดถึง ผิว ใช้ได้กับวัสดุทุกชนิด แก้ว พลาสติก เซรามิค โลหะ อโลหะ ยกเว้นชนิดที่สามารถดูซึมสาร ตรวจสอบ สามารถตรวจสอบหารอยแยกที่มี ความกว้างเพียง 0.127 ไมครอน (C.E. BETZ 1990) (0.075 ไมครอน )

3 Penetrant Red Penetrant Fluorescent DeveloperDeveloper CleanerCleaner Black light

4 ขั้นตอนของการตรวจสอบด้วยสาร แทรกซึม (PT) 1. ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนการทดสอบ 2. การทา เคลือบผิวชิ้นงานด้วยสาร PENETRANT

5 ขั้นตอนของการตรวจสอบด้วยสาร แทรกซึม (PT) ( ต่อ ) 3. ทำความสะอาด PENETRANT ส่วนเกิน 4. การทาเคลือบผิวชิ้นงานด้วย DEVELOPER

6 ขั้นตอนของการตรวจสอบด้วยสาร แทรกซึม (PT) ( ต่อ ) 5. การตรวจหารอยบกพร่อง 6. การทำความสะอาด หลังการทดสอบ

7 Step 1 CleanerCleaner

8 Step 2 PenetrantPenetrant

9 Step 3 Cleaner

10 วิธี Solvent Removable

11 Penetrant ที่ อยู่ใน รอยความไม่ ต่อเนื่อง Penetrant ที่ อยู่ใน รอยความไม่ ต่อเนื่อง Penetra nt ส่วนเกิน

12 Developer Step 4

13 Step 5 INDICATION INDICATION

14 รอยความไม่ต่อเนื่อง บุคลากร 1,2,3

15 ชนิดของสารแทรกซึม แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ตามชนิด ของการมองเห็นคือ 1. ชนิดเรืองแสง (Fluorescent dye) 2. ชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่า (Visible dye or color contrast dye) 3. ผสมกันระหว่างชนิดเรืองแสงและ ชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่า (Dual mode penetrant)

16 น้ำยาแทรกซึมแบ่งตามชนิดของการล้างออกได้ 3 ชนิด ชนิดล้างออกด้วยน้ำ (Water washable) ชนิดล้างออกด้วยอิมัลซิฟายเออร์ (Post emulsifier) ชนิดล้างออกด้วยตัวทำละลาย (Solvent removable

17 ชนิดของ Developer แบบแห้ง (Dry developer) แบบเปียก (Wet developer)

18 ระยะเวลา Dwell time ที่ เหมาะสมขึ้นอยู่กับ ชนิดของวัสดุ (type of malarial) กระบวนการผลิต (form) ชนิดของความไม่ต่อเนื่อง (type of discontinuity)

19 วัสดุ ลักษณะของ งาน ชนิดของรอย บกพร่อง ระยะเวลาใน การแทรกซึม (Dwell time) เวลาในการรอ การสร้างภาพ (Developer time) อลูมิเนียม, แมกนีเซียม, เหล็ก, brass and bronze, ไททาเนียม และ high- temperature alloys กระบวนการ หล่อ การเชื่อม Cold shuts, porosity, lack of fusion, cracks (all forms) 510 Wrought materials- extrusions, forgings, plate Laps, cracks (all forms) 10 Carbide-tipped toolsLack of fusion, porosity, cracks 510 พลาสติกกระบวนการ ทุกชนิด Cracks510 แก้วกระบวนการ ทุกชนิด Cracks510 เซรามิคกระบวนการ ทุกชนิด Cracks510 แสดงระยะเวลาในการแทรกซึมต่ำสุดตามมาตรฐาน ASME

20 ระยะเวลา Developer time ที่ เหมาะสม Developer time คือประมาณครึ่งหนึ่ง ของระยะเวลา Dwell time แต่ไม่ต่ำ กว่า 10 นาที และไม่เกิน 60 นาที

21 ทำความสะอาด เคลือบสารแทรก ซึม รอเวลา Dwell ล้างด้วยน้ำ ใช้ developer แบบเปียก ที่เป็น water based ทำให้แห้ง ใช้ developer แบบแห้ง ทำให้แห้ง ใช้ nonaqueous developer รอ Developer time ตรวจสอบ ทำความสะอาด หลังการตรวจสอบ ขั้นตอนการใช้วิธีล้างออกด้วยน้ำ

22 ทำความสะอาด เคลือบสารแทรก ซึม รอเวลา Dwell ล้างด้วยน้ำ เคลือบ developer แบบ aqueous ทำให้แห้ง เคลือบ developer แบบแห้ง ทำให้แห้ง เคลือบ developer แบบ nonaqueous รอเวลา Dwell ตรวจสอบ ทำความสะอาด หลังการ ตรวจสอบ เคลือบอิมัลซิ ฟายเออร์ แบบ Lipohilic รอเวลา Dwell ขั้นตอนสารแทรกซึมที่ต้องเคลือบด้วยอิมัลซิฟายเออร์ แบบ Lipohilic

23 ทำความ สะอาด เคลือบสาร แทรกซึม รอเวลา Dwell ล้างด้วยน้ำ เคลือบ developer แบบ aqueous ทำให้แห้ง เคลือบ developer แบบแห้ง ทำให้แห้ง เคลือบ developer แบบ nonaqueou s รอเวลา Dwell ตรวจสอบ ทำความ สะอาด หลังการ ตรวจสอบ เคลือบอิมัลซิ ฟายเออร์ แบบ Hydrophilic รอเวลา Dwell ล้างด้วยน้ำ ขั้นตอนสารแทรกซึมที่ต้องเคลือบด้วยอิมัลซิฟายเออร์ แบบ Hydrophilic

24 ทำความสะอาด เคลือบสารแทรก ซึม รอเวลา Dwell เคลือบด้วย developer แบบ nonaqueous ทำความสะอาด หลังการตรวจสอบ รอเวลา Dwell ตรวจสอบ เช็ดด้วยผ้าแห้ง เช็ดเบื้องต้นด้วย ผ้าที่แห้ง เช็ดด้วยผ้าที่ทำให้ เปียกชื้นด้วยตัวทำ ละลายพอหมาดๆ สารแทรกซึมชนิดกำจัดออกด้วยตัวทำละลาย

25 ถัง Penetrant ถัง Developer ถังน้ำพร้อมหัว Nozzle ตู้อบ ถัง Emulsifier

26 Runchek testing element (cracked testing element)

27 การใช้อลูมิเนียม Quench crack ดังภาพ

28 Luminium element (ASME test bloc)

29 Hollowed plate reference testblock 2 following EN ISO 3452-3

30 การตรวจสอบจะใช้ test panel ดังภาพ

31 ข้อได้เปรียบของการตรวจสอบ 1. สามารถตรวจสอบได้กับวัสดุเกือบ ทุกชนิดที่ไม่มีรูพรุน 2. รูปร่างของชิ้นงานไม่เป็นข้อจำกัด ในการตรวจสอบ 3. มีขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้าใจได้ ง่าย และง่ายต่อการปฏิบัติ 4. ใช้อุปกรณ์น้อยและมีราคาไม่แพง

32 ข้อจำกัด 1. รอยตำหนิที่ตรวจพบจะต้องเปิดสู่ ผิวเท่านั้น 2. ต้องทำความสะอาดผิวชิ้นงานที่จะ ตรวจสอบมากกว่าการตรวจสอบโดย ไม่ทำลายวิธีอื่น 3. ต้องรอระยะเวลา Dwell time และ Developer time 4. บริเวณที่ตรวจสอบจะมีกลิ่นหรือ การฟุ้งกระจายของสารแทรกซึม


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing) PT, LPT,LPI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google