งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การแชร์ไฟล์ (Sharing File) เป็นการให้ผู้อื่นใช้ งานไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การแชร์ไฟล์ (Sharing File) เป็นการให้ผู้อื่นใช้ งานไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การแชร์ไฟล์ (Sharing File) เป็นการให้ผู้อื่นใช้ งานไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน

3  1. เข้าไปที่ Control Panel อยู่ตรงปุ่ม Start

4  2. เลือก Network and Internet

5  3. กด Network and Sharing Center

6  4. คลิกที่เมนู Change advanced sharing setting

7  5. ในส่วนของ Network discover, File and printer sharing, Public folder sharing. ให้ เลือกเป็น Turn on เพื่อเปิดการใช้งานการแชร์ ไฟล์ โฟลเดอร์ และพริ้นเตอร์ทั้งหมดในวง LAN ดังภาพ

8  6. ต่อมา ในหน้าต่างเดียวกันให้ท่านเลื่อนลงไป ด้านล่างสุดจะพบกับเมนู Password protected sharing ให้เลือก Turn off เพื่อไม่ให้ถามพาส เวิร์ดใดๆในเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆ ดังภาพ

9  7. เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการตั้งค่า การแชร์ไฟล์ folder ภายใน network เดียวกัน ต่อไปเป็นขั้นตอนของการแชร์ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ ที่เราต้องการ

10  1. เข้าไปที่ Folder ที่ต้องการแชร์ แล้วกดคลิ๊กขวา ที่ Folder

11  2. เลือก Properties. >> Sharing >> Share.. 1 2

12  3. กด Share

13  4. กด Done

14  5. กด Security

15  6. กด Edit..

16  7. กด Add

17  8. พิมพ์คำว่า Everyone ในช่องสี่เหลี่ยมตาม ภาพ และกด Check Names เมื่อคำว่า Every มี เส้นขีดด้านล่างแล้ว ให้กด Ok

18  1. ช่วยให้ copy ไฟล์งานที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ จะ copy ใส่แผ่นดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ เพื่อนร่วมงานไปใช้ในคอมพิวเตอร์ของตนเองได้  2. ช่วยลดปัญหาการติดไวรัสจาก Flash Drive ใน การ copy ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไป ยังอีกเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่ง  3. ประหยัดเวลาในการขอข้อมูลต่างๆจากเพื่อน ร่วมงาน

19  สำหรับการตั้งค่าเพียงครั้งเดียวก็สามารถแชร์ไฟล์ ต่างๆได้ตลอดเวลา แม้จะปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ โปรแกรมก็ยังคงเซ็ตค่าตามนั้น หากต้องการปิด การแชร์ทั้งหมดก็เพียงแต่ปิดการตั้งค่าในขั้นตอน แรกให้เป็น Turn off ทั้งหมด ( ส่วน Password ก็ ให้เป็น turn on)


ดาวน์โหลด ppt  การแชร์ไฟล์ (Sharing File) เป็นการให้ผู้อื่นใช้ งานไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google