งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการ เศษส่วน โดยนางสาวอรวรรณ สวัสดิ์ เข้าสู่ บทเรียน โรงเรียนวัดหาด ส้มแป้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการ เศษส่วน โดยนางสาวอรวรรณ สวัสดิ์ เข้าสู่ บทเรียน โรงเรียนวัดหาด ส้มแป้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการ เศษส่วน โดยนางสาวอรวรรณ สวัสดิ์ เข้าสู่ บทเรียน โรงเรียนวัดหาด ส้มแป้น

2 นักเรียนพร้อมจะทำ ความรู้จักเศษส่วนหรือยัง จ๊ะ ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

3 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการดำเนินการเศษส่วน ข้อ 1. จงหาค่าของ ก. 1/3 ข. 3/4 ค. 6/7 ง. 4

4 ถูกต้องแล้วครับ NEXT

5 ผิดแล้วจ้า แก้ตัวใหม่นะจ๊ะ กลับไปทำข้อสอบใหม่

6 ข้อ 2. 1/5 ของเงิน 1,000 บาทเป็น เงินกี่บาท ก. 100 ข. 200 ค. 500 ง. 5,000

7 ถูกต้องแล้วครับ NEXT

8 ผิดแล้วจ้า แก้ตัวใหม่นะจ๊ะ กลับไปทำข้อสอบใหม่

9 ข้อ 3. มีแตงอยู่ 2 ผล แบ่งให้เด็กคนละ 1/8 ผล จะแบ่งให้เด็กได้กี่คน ก. 2 ข. 4 ค. 8 ง. 16

10 ถูกต้องแล้วครับ เมนูหลัก

11 ผิดแล้วจ้า แก้ตัวใหม่นะจ๊ะ กลับไปทำข้อสอบใหม่

12 การดำเนินการเศษส่วน การบวก การลบ เศษส่วน 1.1 เศษส่วนชนิดเดียวกัน ให้เอา เศษมาบวกลบกันได้เลย ส่วนส่วน มีค่าคงเดิม 1.2 เศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน ทำ เศษส่วนให้เป็นเศษส่วนชนิด เดียวกันก่อน แล้วจึงนำเศษส่วน มาบวกลบกันเหมือนวิธี 1.2 NEXT

13 ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ NEXT

14 การคูณเศษส่วน 1.1 จำนวนเต็มคูณเศษส่วน หมายถึง การ บวกเศษส่วนที่มีค่าเท่าๆกันหลายๆค่า เช่น 1.2 เศษส่วนคูณจำนวนเต็ม หมายถึง เศษส่วนของจำนวนเต็มเช่น หมายถึง 1/2 ของ 3 1.3 เศษส่วนคูณเศษส่วนหมายถึงการแบ่ง เศษส่วนออกเป็นส่วนเท่าๆกันว่ามีค่าเป็น เศษส่วนเท่าไรของทั้งหมดเช่น NEXT

15 การหาร เศษส่วน 1.1 การหารจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน หมายถึง การแบ่งจำนวนเต็มออก เป็นส่วนย่อยเท่าๆกันจะได้กี่ส่วน 1.2 การหารเศษส่วนด้วนจำนวนเต็ม หมายถึง การแบ่งเศษส่วนที่มีอยู่ ออกเป็นส่วนเท่าๆกัน 1.3 การหารเศษส่วนด้วนเศษส่วน หมายถึง การแบ่งเศษส่วนออกเป็น ส่วนเท่าๆกัน หาคำตอบได้จากการ คูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับ ของเศษส่วนที่เป็นตัวหารเช่น เมนูหลัก

16 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการดำเนินการเศษส่วน ข้อ 1. จงหาค่าของ ก. 1/3 ข. 3/4 ค. 6/7 ง. 4

17 ถูกต้องแล้วครับ NEXT

18 ผิดแล้วจ้า แก้ตัวใหม่นะจ๊ะ กลับไปทำข้อสอบใหม่

19 ข้อ 2. 1/5 ของเงิน 1,000 บาทเป็น เงินกี่บาท ก. 100 ข. 200 ค. 500 ง. 5,000

20 ถูกต้องแล้วครับ NEXT

21 ผิดแล้วจ้า แก้ตัวใหม่นะจ๊ะ กลับไปทำข้อสอบใหม่

22 ข้อ 3. มีแตงอยู่ 2 ผล แบ่งให้เด็กคนละ 1/8 ผล จะแบ่งให้เด็กได้กี่คน ก. 2 ข. 4 ค. 8 ง. 16

23 ถูกต้องแล้วครับ เมนูหลัก

24 ผิดแล้วจ้า แก้ตัวใหม่นะจ๊ะ กลับไปทำข้อสอบใหม่


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการ เศษส่วน โดยนางสาวอรวรรณ สวัสดิ์ เข้าสู่ บทเรียน โรงเรียนวัดหาด ส้มแป้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google