งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้ง Moodle บนวินโดว์. การจำลองเซิร์ฟเวอร์เพื่อติดตั้งMoodle  ติดตั้งโปรแกรม Appserv จาก ซีดีหรือดาวน์ โหลดโปแกรมไดจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้ง Moodle บนวินโดว์. การจำลองเซิร์ฟเวอร์เพื่อติดตั้งMoodle  ติดตั้งโปรแกรม Appserv จาก ซีดีหรือดาวน์ โหลดโปแกรมไดจาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้ง Moodle บนวินโดว์

2 การจำลองเซิร์ฟเวอร์เพื่อติดตั้งMoodle  ติดตั้งโปรแกรม Appserv จาก ซีดีหรือดาวน์ โหลดโปแกรมไดจาก http://www.appservnetwork.com http://www.appservnetwork.com  ในที่นี้ใช้ appserv-win32-2.4.1  ให้ทำการคลิกที่ appserv-win32-2.4.1

3

4

5 เมื่อติดตั้ง Appserv เสร็จ

6 เตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้ง Moodle  สำเนาโปรแกรมMoodleจากซีดีหรือดาวน์ โหลดจาก http://moodle.org ไปไว้ที่ C:\Appserv\www จะได้แฟ้ม moodle ปรากฏในแฟ้ม www ดังภาพhttp://moodle.org

7

8 สร้างฐานข้อมูลชื่อ moodle  สร้างฐานข้อมูลชื่อ moodleหรือชื่ออื่นที่ ต้องการขึ้นมาใหม่ ทำได้โดยใช้โปแกรม PhpMyAdmin โดยสร้างแฟ้มใหม่ไว้ใน c:\Appserv\mysql\data ดังภาพ

9

10 ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล เรียกใช้ phpMyAdmin

11 พิมพ์ชื่อฐานข้อมูล

12 การติดตั้ง Moodle อัตโนมัติ  หลังจากติดตั้ง Appserv แล้ว ให้เปิดเว็บ บราวเซอร์แล้วเรียก http://localhost/moodlehttp://localhost/moodle  กรณีติดตั้งบนโฮสต์ ให้เรียก http://www.yoursite.com/moodle http://www.yoursite.com/moodle  หรือ URL ที่กำหนดไว้

13

14

15 การแก้ไขคำเตือนเกี่ยวกับ หน่วยความจำ  ทำการแก้ไขแฟ้ม php.ini ซึ่งอยู่ใน c:\windows\php.ini โดยเปิดแฟ้มนี้ด้วย notepad ค้นหาคำว่า memory_limit จากนั้น ให้แก้ไขโดยเปลี่ยนจาก memory_limit=8M เป็น memory_limit=20M หรือค่าอื่นที่ เหมาะสม  บันทึกแฟ้ม php.ini เก็บ  รีสตาร์ท Apache ใหม่

16

17

18

19

20 หน้าข้อมูลลิขสิทธ์

21

22 ระบบทำการติดตั้งตารางลงในฐานข้อมูล

23

24

25

26

27 กำหนด Locale เป็น th_TH

28

29 ตั้งชื่อเว็บไซต์ตามต้องการ

30

31

32

33

34 หน้าแรกของเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้ง Moodle บนวินโดว์. การจำลองเซิร์ฟเวอร์เพื่อติดตั้งMoodle  ติดตั้งโปรแกรม Appserv จาก ซีดีหรือดาวน์ โหลดโปแกรมไดจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google