งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Subversion เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Subversion เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Subversion เบื้องต้น
อ.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 โปรแกรมที่ใช้ Tortoise SVN – เป็น Freeware
โหลดได้จาก Internet หรือจาก Mango (ไวกว่า) โปรแกรมจะ integrate เข้ากับ Windows Explorer เข้าใช้งานโดยการคลิกขวาที่ Folder ที่ต้องการ

3 การดึงข้อมูลจาก Server
สร้าง folder เปล่าขึ้นมา (ในกรณีที่ไม่เคย checkout ข้อมูลมาก่อน) คลิกขวาที่ folder นั้น แล้วเลือกเมนูคำสั่ง SVN Checkout ให้ใส่ URL ของ repository (ฐานข้อมูลไฟล์) ดังนี้ ขณะเชื่อมต่อกับ server เราจะต้องใส่ user/pass ดังนี้ user = gx.x password = cpecmu โดย x.x คือหมายเลขกลุ่มของตน เช่น 1.1, 2.3, 3.4 เป็นต้น

4 การ commit ข้อมูลขึ้น Server
เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลใน folder ที่ checkout ออกมา และต้องการส่งข้อมูลนี้ไปยัง server ให้คลิกขวาที่ folder แล้วเลือกคำสั่ง commit ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าชื่อไฟล์ที่ต้องการส่ง (หรือคลิก All เพื่อเลือกทั้งหมด) กด Ok

5 ข้อปฏิบัติ SVN ไม่ได้มีไว้แค่ใช้ส่งงาน แต่เป็นแหล่งเก็บและแบ่งบันไฟล์ขณะทำงาน ดังนั้นควร commit ข้อมูลให้บ่อย เป็นการแก้ปัญหาไฟล์หายได้ดีมาก เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการซิงค์ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ควรใช้ SVN เป็นศูนย์กลางเก็บไฟล์ทั้งหมดของโครงงาน ไม่ควรมีการเก็บไฟล์ไว้ที่อื่นอีก ก่อนเข้าไปแก้ไขไฟล์ ควรทำการ update folder เพื่อตรวจสอบว่ามีไฟล์ที่ใหม่กว่าถูกส่งเข้า server ก่อนเสมอ ถ้าหลายคนแก้ไขไฟล์เดียวกันพร้อมกัน อาจมีปัญหาตอน submit ได้ ควรวางแผนการทำงานให้ดี


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Subversion เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google