งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 โปรแกรมที่ใช้ Tortoise SVN – เป็น Freeware โหลดได้จาก Internet หรือจาก Mango ( ไวกว่า ) โปรแกรมจะ integrate เข้ากับ Windows Explorer เข้าใช้ งานโดยการคลิกขวาที่ Folder ที่ต้องการ

3 การดึงข้อมูลจาก Server สร้าง folder เปล่าขึ้นมา ( ในกรณีที่ไม่เคย checkout ข้อมูล มาก่อน ) คลิกขวาที่ folder นั้น แล้วเลือกเมนูคำสั่ง SVN Checkout ให้ใส่ URL ของ repository ( ฐานข้อมูลไฟล์ ) ดังนี้ http://svn.e-cpe.org/svn103/x.x ขณะเชื่อมต่อกับ server เราจะต้องใส่ user/pass ดังนี้ user = gx.x password = cpecmu โดย x.x คือหมายเลขกลุ่มของตน เช่น 1.1, 2.3, 3.4 เป็น ต้น

4 การ commit ข้อมูลขึ้น Server เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลใน folder ที่ checkout ออกมา และ ต้องการส่งข้อมูลนี้ไปยัง server ให้คลิกขวาที่ folder แล้ว เลือกคำสั่ง commit ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าชื่อไฟล์ที่ต้องการส่ง ( หรือคลิก All เพื่อเลือกทั้งหมด ) กด Ok

5 ข้อปฏิบัติ SVN ไม่ได้มีไว้แค่ใช้ส่งงาน แต่เป็นแหล่งเก็บและแบ่งบัน ไฟล์ขณะทำงาน ดังนั้นควร commit ข้อมูลให้บ่อย เป็นการ แก้ปัญหาไฟล์หายได้ดีมาก เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการซิงค์ข้อมูลระหว่าง คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ควรใช้ SVN เป็นศูนย์กลางเก็บไฟล์ทั้งหมดของโครงงาน ไม่ควรมีการเก็บไฟล์ไว้ที่อื่นอีก ก่อนเข้าไปแก้ไขไฟล์ ควรทำการ update folder เพื่อ ตรวจสอบว่ามีไฟล์ที่ใหม่กว่าถูกส่งเข้า server ก่อนเสมอ ถ้าหลายคนแก้ไขไฟล์เดียวกันพร้อมกัน อาจมีปัญหาตอน submit ได้ ควรวางแผนการทำงานให้ดี


ดาวน์โหลด ppt อ. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google