งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Internet ในการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Internet ในการเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Internet ในการเรียน

2 อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก โดย ผ่านระบบโทรศัพท์ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

3 Internet มาจากคำว่า International และ Network

4 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเชื่อมต่อครั้งแรกในปี พ. ศ. 2530 โดย ม
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเชื่อมต่อครั้งแรกในปี พ.ศ โดย ม.สงขลานครินทร์ และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อรับส่งข้อมูล

5 Internet

6 หน้าแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์
Homepage โฮมเพจก็เหมือนหน้าบ้าน ส่วนมากที่หน้าโฮมเพจนี่จะดีไซด์กันสุดเหวี่ยงเพื่อดึงดูดใจผู้ชม หน้าแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์

7 Web Page ไม่ว่าหน้าไหนที่ไม่ใช่หน้าแรกของเว็บไซต์จะเรียกว่า “เว็บเพจ” แต่ โฮมเพจจะเรียกว่า “เว็บเพจ” ก็ได้ เพราะโฮมเพจมันคือหน้าแรกเท่านั้นแต่เว็บเพจมันคือทุกๆๆๆๆๆๆ หน้า

8 Home Page + Web Page = Web Site

9 Browser โปรแกรมที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล ที่อยู่ในลักษณะ html
Microsoft Internet Explorer

10 Domain Name .com = commercial .co.th = บริษัทที่จดทะเบียนการค้าของไทย .org = Organization องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร .net = Government หน่วยงานรัฐ .ac.th = สถานศึกษา

11 ISP ISP = Internet Service Provider เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า “ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต”

12 Search engine

13 หลักการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
Search Engine เป็นเว็บไซต์ที่รวมเว็บต่าง ๆ ทั่วโลก และทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ หลักการทำงานของ Search Engine คือ การท่องไปในเว็บ ต่าง ๆ และจัดเก็บข้อมูลของเว็บนั้นในรูปดัชนี เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อความที่ ต้องการค้นและตรงกับดัชนีที่จัดเก็บไว้ ก็จะแสดงเว็บไซต์และข้อมูลนั้น ออกมาให้ผู้ใช้

14 การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine
Keyword Index Subject Directories Metasearch Engine

15 เช่น ให้ความสำคัญกับการเรียงลำดับข้อมูลก่อน-หลัง
1. Keyword Index ให้ความสำคัญกับการเรียงลำดับข้อมูลก่อน-หลัง มีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่ของ ข้อมูลค่อนข้างน้อย ผู้ใช้ต้องการแนวทางแบบกว้างๆ ของข้อมูล และความรวดเร็วในการ ค้นหา เช่น

16

17

18 เช่น 2. Subject Directories
พินิจวิเคราะห์เนื้อหารายละเอียดของแต่ละเว็บเพจ ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร การจัดหมวดหมู่ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนจัดหมวดหมู่แต่ละคนว่าจะจัดเก็บ ข้อมูลนั้นๆ อยู่ในเครือข่ายข้อมูลอะไร Search Engine ประเภทนี้จะถูกจัดแบ่งตามเนื้อหาก่อน แล้วจึงนำมา เป็นฐานข้อมูลในการค้นหาต่อไป การค้นหาค่อนข้างจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และมีความถูกต้องในการ ค้นหาสูง เช่น

19

20

21 3. Metasearch Engines จุดเด่นของ Search Engine ด้วยวิธีการนี้ จะไม่มี ฐานข้อมูลเป็นของตนเองจะเชื่อมโยงไปยัง Search Engine อื่น และยังมีความหลากหลายของข้อมูล ตัวอย่าง เว็บไซต์ประเภทนี้ ได้แก่ MetaSearch Engine Search QUERY RESULT COMBINDED

22

23

24 หลักสำคัญที่ใช้ในการสืบค้น
สืบค้นจากชื่อเว็บไซต์ในตำแหน่ง URL สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในชื่อเรื่อง สืบค้นจากคำสำคัญ สืบค้นจากส่วนสำคัญที่ใช้อธิบายหรือบอกลักษณะ สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในเนื้อหาของเว็บไซต์

25 Search engine by Google

26 รู้ใจกันก่อน !!! Google searches are NOT case sensitive george washington = George Washington gEoRgE wAsHiNgToN

27 AND Google จะใช้ and (และ) อยู่ในประโยคเสมอ เช่น ค้นหา Vacation และ hawaii ข้อมูลจะหาเฉพาะ ที่มีคำว่า vacation และ hawaii อยู่บทความ

28 Google จะละเว้น ต้องใช้
and Google จะละเว้น ต้องใช้ AND

29 Vacation AND hawaii

30 (พูดง่ายๆ คือค้นหาแบบแยกคำ)
OR เมื่อต้องการค้นหาคำใดคำหนึ่งหรือทั้ง 2 คำ ให้ใช้ (พูดง่ายๆ คือค้นหาแบบแยกคำ) OR เช่น Computer หรือ Network

31 Google จะละเว้น ต้องใช้
or Google จะละเว้น ต้องใช้ OR

32 Computer OR network

33 Common word (เช่น the, to, of)
Google จะละคำทั่วๆไป (เช่น the, to, of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหา ช้าลง แต่ถ้าคำพวกนั้นสามารถช่วยให้หาข้อมูลง่ายขึ้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดยนำไปอยู่ หน้าคำนั้น (ต้องเว้นวรรคก่อนด้วย) เช่น back +to nature

34 Back to nature

35 Back +to nature

36 ตัดคำที่ไม่ต้องการด้วย – (Negative terms)
เช่นคำว่า bass มีหลายความหมาย Bass = เกี่ยวกับตกปลา Bass = เครื่องดนตรี ค้นหาคำว่า Bass ที่เกี่ยวกับปลา

37 Bass = 21,000,000

38 Bass -music = 11,400,000

39 Roi-et university Phrase searches
การค้นหาแบบทั้งวลี (คือการค้นหาทั้งกลุ่มคำ) ให้ใช้เครื่องหมาย " " ค้นหา Roi-et university

40

41 หาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้
วิธีใช้ filetype:นามสกุลของไฟล์ นามสกุลของไฟล์เช่น Adobe Portable Document Format = pdf • Microsoft Excel = xls • Microsoft PowerPoint = ppt • Microsoft Word = doc เช่น Business filetype:ppt หมายความว่าเอกสารของ business ที่เป็น PPT และมันยังมีความสามารถดูไฟล์เหล่านั้นในรูปแบบของ HTML ได้

42 Business filetype:ppt

43 ตามล่าหาภาพ tulip by google

44 ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา คือ tulip แล้วคลิก ค้นหาโดย Google

45 คลิกที่ รูปภาพ

46 คลิก ค้นหารูปภาพ

47 ทีนี้มา เก็บทิวลิป กัน
ทีนี้มา เก็บทิวลิป กัน “เก็บดอกสีชมพูนะ”

48 คลิกที่รูปที่ต้องการ

49 อยากได้ภาพขนาดจริง คลิกที่
ดูภาพขนาดจริง

50 ดอกไม้สวยๆ พร้อมให้รอเก็บ
อยาก Save?

51 เอาเม้าส์วางไว้ที่รูปสักพัก แล้วจะปรากฏ
รูป Disk คลิกที่ Disk เพื่อ Save

52 ปัญหาของการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ไม่ได้วางแผนการค้นหา ได้ข้อมูลเยอะเกินไป ไม่รู้เทคนิคการค้นหา ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ เพลิดเพลินกับการอ่านข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ผลการค้นหามีการเปลี่ยนแปลง

53 สิ้นสุดการการนำเสนอ การใช้ Internet ในการเรียน


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Internet ในการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google