งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ I NTERNET ใน การเรียน อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันได้ ทั่วโลก โดยผ่านระบบ โทรศัพท์ ภายใต้มาตรฐาน เดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ I NTERNET ใน การเรียน อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันได้ ทั่วโลก โดยผ่านระบบ โทรศัพท์ ภายใต้มาตรฐาน เดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การใช้ I NTERNET ใน การเรียน

3 อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันได้ ทั่วโลก โดยผ่านระบบ โทรศัพท์ ภายใต้มาตรฐาน เดียวกัน

4 I NTERNET มาจากคำว่า I NTERNATIONAL และ N ETWORK

5 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเชื่อมต่อครั้งแรกในปี พ. ศ.2530 โดย ม. สงขลานครินทร์ และ สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อรับส่งข้อมูล

6 I NTERNET

7 H OMEPAGE โฮมเพจก็เหมือนหน้าบ้าน ส่วนมากที่หน้าโฮมเพจนี่จะดีไซด์ กันสุดเหวี่ยงเพื่อดึงดูดใจผู้ชม หน้าแรกเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์

8 W EB P AGE “ เว็บ เพจ ” ไม่ว่าหน้าไหนที่ไม่ใช่หน้าแรกของเว็บไซต์จะเรียกว่า “ เว็บ เพจ ” “ เว็บเพจ ” แต่ โฮมเพจจะเรียกว่า “ เว็บเพจ ” ก็ได้ เพราะโฮมเพจมันคือหน้าแรกเท่านั้นแต่เว็บเพจมันคือ ทุกๆๆๆๆๆๆ หน้า

9 W EB S ITE Home Page + Web Page = Web Site

10 B ROWSER โปรแกรมที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล ที่อยู่ในลักษณะ HTML Microsoft Internet Explorer

11 D OMAIN N AME.com=commercial.co.th= บริษัทที่จดทะเบียนการค้าของ ไทย =Organization องค์กรที่ไม่แสวง ผลกำไร.org=Organization องค์กรที่ไม่แสวง ผลกำไร =Government หน่วยงานรัฐ.net=Government หน่วยงานรัฐ = สถานศึกษา.ac.th= สถานศึกษา

12 ISP ISP = Internet Service Provider เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า “ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต “ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ”

13 S EARCH ENGINE

14 หลักการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต Search Engine เป็นเว็บไซต์ที่รวมเว็บต่าง ๆ ทั่วโลก และทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้ ต้องการ หลักการทำงานของ Search Engine คือ การท่องไปในเว็บต่าง ๆ และจัดเก็บข้อมูล ของเว็บนั้นในรูปดัชนี เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อความที่ ต้องการค้นและตรงกับดัชนีที่จัดเก็บไว้ ก็จะ แสดงเว็บไซต์และข้อมูลนั้นออกมาให้ผู้ใช้

15 การค้นหาข้อมูลด้วย S EARCH E NGINE Search Engine แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. Keyword Index 2. Subject Directories 3. Metasearch Engine

16 1. K EYWORD I NDEX ให้ความสำคัญกับการเรียงลำดับข้อมูล ก่อน - หลัง มีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดใน การจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้าง น้อย ผู้ใช้ต้องการแนวทางแบบกว้างๆ ของข้อมูล และความรวดเร็วในการค้นหาเช่น

17 www.altavista.com

18 www.google.com

19 2. S UBJECT D IRECTORIES พินิจวิเคราะห์เนื้อหารายละเอียดของแต่ละเว็บ เพจ ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร การจัดหมวดหมู่ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนจัด หมวดหมู่แต่ละคนว่าจะจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ อยู่ใน เครือข่ายข้อมูลอะไร Search Engine ประเภทนี้จะถูกจัดแบ่งตาม เนื้อหาก่อน แล้วจึงนำมาเป็นฐานข้อมูลในการ ค้นหาต่อไป การค้นหาค่อนข้างจะตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้ และมีความถูกต้องในการค้นหาสูง เช่น

20 www.yahoo.com

21 www.sanook.com

22 3. M ETASEARCH E NGINES จุดเด่นของ Search Engine ด้วย วิธีการนี้ จะไม่มีฐานข้อมูลเป็นของ ตนเองจะเชื่อมโยงไปยัง Search Engine อื่น และยังมีความหลากหลาย ของข้อมูล ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้ ได้แก่ MetaSearch Engine Search Engine Search Engine QUERY RESULT QUERY RESULT QUERY COMBINDED RESULT

23 www.dogpile.com

24 www.mamma.com

25 หลักสำคัญที่ใช้ในการสืบค้น 1. สืบค้นจากชื่อเว็บไซต์ในตำแหน่ง URL 2. สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในชื่อเรื่อง 3. สืบค้นจากคำสำคัญ 4. สืบค้นจากส่วนสำคัญที่ใช้อธิบาย หรือบอกลักษณะ 5. สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในเนื้อหาของ เว็บไซต์

26 S EARCH ENGINE BY G OOGLE

27 รู้ใจกันก่อน !!! Google searches are NOT case sensitive george washington = George Washington = gEoRgE wAsHiNgToN

28 AND Google จะใช้ and ( และ ) อยู่ในประโยคเสมอ เช่น ค้นหา Vacation และ hawaii ข้อมูลจะหาเฉพาะ ที่มีคำว่า vacation และ hawaii อยู่บทความ

29 and Google จะละเว้น ต้อง ใช้ AND and Google จะละเว้น ต้อง ใช้ AND

30 Vacation AND hawaii

31 OR เมื่อต้องการค้นหาคำใดคำหนึ่งหรือทั้ง 2 คำ ให้ใช้ ( พูดง่ายๆ คือค้นหาแบบแยกคำ ) OR เช่น Computer หรือ Network

32 or Google จะละเว้น ต้อง ใช้ OR or Google จะละเว้น ต้อง ใช้ OR

33 Computer OR network

34 C OMMON WORD ( เช่น THE, TO, OF ) Google จะละคำทั่วๆไป ( เช่น the, to, of) และตัวอักษร เดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้าคำพวกนั้นสามารถ ช่วยให้หาข้อมูลง่ายขึ้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดย นำไปอยู่หน้าคำนั้น ( ต้องเว้นวรรคก่อนด้วย ) เช่น back +to nature

35 Back to nature

36 Back +to nature

37 ตัดคำที่ไม่ต้องการด้วย – (N EGATIVE TERMS ) เช่นคำว่า bass มีหลายความหมาย Bass = เกี่ยวกับตกปลา Bass = เครื่องดนตรี ค้นหาคำว่า Bass ที่เกี่ยวกับปลา

38 Bass = 21,000,000

39 Bass -music = 11,400,000

40 P HRASE SEARCHES การค้นหาแบบทั้งวลี ( คือการค้นหาทั้งกลุ่มคำ ) ให้ใช้ เครื่องหมาย " " ค้นหา Roi-et university

41

42 หาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้ วิธีใช้ filetype: นามสกุลของไฟล์นามสกุลของไฟล์เช่น Adobe Portable Document Format = pdf Microsoft Excel = xls Microsoft PowerPoint = ppt Microsoft Word = doc เช่น Business filetype:ppt หมายความว่าเอกสารของ business ที่เป็น PPT และมันยังมีความสามารถดูไฟล์เหล่านั้นในรูปแบบ ของ HTML ได้

43 Business filetype:ppt

44 ตามล่าหาภาพ TULIP BY GOOGLE

45 ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา คือ tulip แล้วคลิก ค้นหาโดย Google ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา คือ tulip แล้วคลิก ค้นหาโดย Google

46 คลิกที่ รูปภาพ

47 คลิก ค้นหา รูปภาพ

48 ทีนี้มา เก็บทิวลิป กัน “ เก็บดอกสีชมพูนะ ” ทีนี้มา เก็บทิวลิป กัน “ เก็บดอกสีชมพูนะ ”

49 คลิกที่รูปที่ต้องการ

50 อยากได้ภาพขนาดจริง คลิกที่ ดูภาพขนาดจริง อยากได้ภาพขนาดจริง คลิกที่ ดูภาพขนาดจริง

51 ดอกไม้สวยๆ พร้อมให้ รอเก็บ อยาก Save? ดอกไม้สวยๆ พร้อมให้ รอเก็บ อยาก Save?

52 เอาเม้าส์วางไว้ที่รูป สักพัก แล้วจะ ปรากฏ รูป Disk คลิกที่ Disk เพื่อ Save เอาเม้าส์วางไว้ที่รูป สักพัก แล้วจะ ปรากฏ รูป Disk คลิกที่ Disk เพื่อ Save

53 ปัญหาของการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 1. ไม่ได้วางแผนการค้นหา 2. ได้ข้อมูลเยอะเกินไป 3. ไม่รู้เทคนิคการค้นหา 4. ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ 5. เพลิดเพลินกับการอ่านข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง 6. ผลการค้นหามีการเปลี่ยนแปลง

54 สิ้นสุดการการนำเสนอ การใช้ I NTERNET ในการเรียน


ดาวน์โหลด ppt การใช้ I NTERNET ใน การเรียน อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันได้ ทั่วโลก โดยผ่านระบบ โทรศัพท์ ภายใต้มาตรฐาน เดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google