งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Internet ในการ เรียน คอมพิวเตอร์สมัยนี้ กล้วยเรียก “ พี่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Internet ในการ เรียน คอมพิวเตอร์สมัยนี้ กล้วยเรียก “ พี่ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การใช้ Internet ในการ เรียน

3 คอมพิวเตอร์สมัยนี้ กล้วยเรียก “ พี่ ”

4 “ ศัพท์แสง ” ที่ทำให้ตา สว่าง

5 คำเตือน เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยไม่ ต้องปรึกษาแพทย์ แต่เมื่อใดที่ คุณเจอศัพท์แปลกๆ และไม่ เข้าใจให้อีเมล์มาหาได้หมดที่ varunyu_butrin @yahoo.com แต่ปัญหาหัวใจไม่รับปรึกษานะ

6 Internet Inter หมายถึง ระหว่างกัน International ก็แปลว่าชาติที่อยู่ ระหว่างกัน InternetInternet คือเครือข่าย (net) ที่ อยู่ระหว่างกัน

7 Internet

8 Intranet Intra แปลว่า ภายใน ดังนั้น IntranetIntranet จึงแปลว่าเครือข่าย ภายในองค์กรคนทั่วไปไม่ สามารถใช้ได้

9 Homepage โฮมเพจก็เหมือนหน้าบ้าน ส่วนมากที่หน้าโฮมเพจนี่จะดีไซด์ กันสุดเหวี่ยงเพื่อดึงดูดใจผู้ชม

10 Web Page “ เว็บเพจ ” ไม่ว่าหน้าไหนที่ไม่ใช่หน้าแรก ของเว็บไซต์จะเรียกว่า “ เว็บเพจ ” “ เว็บเพจ ” แต่ โฮมเพจจะเรียกว่า “ เว็บเพจ ” ก็ได้ เพราะโฮมเพจมันคือหน้าแรก เท่านั้นแต่เว็บเพจมันคือ ทุกๆๆๆๆๆๆ หน้า

11 Web Site Home Page + Web Page = Web Site

12 Home Page

13

14 Web Page

15 Web site

16 Browser Microsoft Internet Explorer

17 Domain Name.com=commercial.co.th= บริษัทที่จดทะเบียนการค้า ของไทย =Organization องค์กรที่ไม่ แสวงผลกำไร.org=Organization องค์กรที่ไม่ แสวงผลกำไร =Government หน่วยงานรัฐ.net=Government หน่วยงานรัฐ = สถานศึกษา.ac.th= สถานศึกษา

18 ISP ISP = Internet Service Provider เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า “ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต “ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ”

19 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า (Search engine)

20 หลักการสืบค้นข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต Search Engine เป็นเว็บไซต์ที่รวมเว็บ ต่าง ๆ ทั่วโลก และทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้ ต้องการ หลักการทำงานของ Search Engine คือ การท่องไปในเว็บต่าง ๆ และจัดเก็บข้อมูล ของเว็บนั้นในรูปดัชนี เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อความ ที่ต้องการค้นและตรงกับดัชนีที่จัดเก็บไว้ ก็จะแสดงเว็บไซต์และข้อมูลนั้นออกมาให้ ผู้ใช้

21 การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine Search Engine แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.Keyword Index 2.Subject Directories 3.Metasearch Engine

22 1. Keyword Index ให้ความสำคัญกับการเรียงลำดับข้อมูล ก่อน - หลัง มีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดใน การจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้าง น้อย ผู้ใช้ต้องการแนวทางแบบกว้างๆ ของ ข้อมูล และความรวดเร็วในการค้นหาเช่น

23 www.altavista.com

24 www.google.com

25 2. Subject Directories พินิจวิเคราะห์เนื้อหารายละเอียดของแต่ละเว็บ เพจ ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร การจัดหมวดหมู่ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคน จัดหมวดหมู่แต่ละคนว่าจะจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ อยู่ ในเครือข่ายข้อมูลอะไร Search Engine ประเภทนี้จะถูกจัดแบ่งตาม เนื้อหาก่อน แล้วจึงนำมาเป็นฐานข้อมูลในการ ค้นหาต่อไป การค้นหาค่อนข้างจะตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้ และมีความถูกต้องในการค้นหาสูง เช่น

26 www.yahoo.com

27 www.sanook.com

28 3. Metasearch Engines จุดเด่นของ Search Engine ด้วย วิธีการนี้ จะไม่มีฐานข้อมูลเป็นของ ตนเองจะเชื่อมโยงไปยัง Search Engine อื่น และยังมีความหลากหลาย ของข้อมูล ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้ ได้แก่ MetaSearch Engine Search Engine Search Engine QUERY RESULT QUERY RESULT QUERY COMBINDED RESULT

29 www.dogpile.com

30 www.mamma.com

31 หลักสำคัญที่ใช้ในการสืบค้น 1. สืบค้นจากชื่อเว็บไซต์ในตำแหน่ง URL 2. สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในชื่อเรื่อง 3. สืบค้นจากคำสำคัญ 4. สืบค้นจากส่วนสำคัญที่ใช้อธิบาย หรือบอกลักษณะ 5. สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในเนื้อหาของ เว็บไซต์

32 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า (Search engine) by Google

33 รู้ใจกันก่อน !!! Google searches are NOT case sensitive george washington = George Washington = gEoRgE wAsHiNgToN

34 AND Google จะใช้ and ( และ ) อยู่ใน ประโยคเสมอ เช่น ค้นหา Vacation และ hawaii ข้อมูลจะหาเฉพาะ ที่มีคำว่า vacation และ hawaii อยู่บทความ

35 and Google จะละเว้น ต้อง ใช้ AND and Google จะละเว้น ต้อง ใช้ AND

36 Vacation AND hawaii

37 OR เมื่อต้องการค้นหาคำใดคำหนึ่ง หรือทั้ง 2 คำ ให้ใช้ ( พูดง่ายๆ คือค้นหาแบบแยกคำ ) OR เช่น Computer หรือ Network

38 or Google จะละเว้น ต้อง ใช้ OR or Google จะละเว้น ต้อง ใช้ OR

39 Computer OR network

40 Common word ( เช่น the, to, of) Google จะละคำทั่วๆไป ( เช่น the, to, of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้า คำพวกนั้นสามารถช่วยให้หา ข้อมูลง่ายขึ้น ก็ต้องใช้ เครื่องหมาย + ช่วยโดยนำไปอยู่ หน้าคำนั้น ( ต้องเว้นวรรคก่อน ด้วย ) เช่น back +to nature

41 Back to nature

42 Back +to nature

43 ตัดคำที่ไม่ต้องการด้วย – (Negative terms) เช่นคำว่า bass มีหลาย ความหมาย Bass = เกี่ยวกับตกปลา Bass = เครื่องดนตรี ค้นหาคำว่า Bass ที่เกี่ยวกับปลา

44 Bass = 21,000,000

45 Bass -music = 11,400,000

46 Phrase searches การค้นหาแบบทั้งวลี ( คือการค้นหา ทั้งกลุ่มคำ ) ให้ใช้เครื่องหมาย " " ค้นหา bangkok university

47 Bangkok university = 2,340,000

48 “Bangkok university” = 30,000

49 หาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้ วิธีใช้ filetype: นามสกุลของไฟล์นามสกุลของไฟล์เช่น Adobe Portable Document Format = pdf Microsoft Excel = xls Microsoft PowerPoint = ppt Microsoft Word = doc เช่น Business filetype:ppt หมายความว่าเอกสารของ business ที่เป็น PPT และมันยังมีความสามารถดูไฟล์เหล่านั้นใน รูปแบบของ HTML ได้

50 Business filetype:ppt

51 ตามล่าหาภาพ tulip by google

52 ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา คือ tulip แล้วคลิก ค้นหาโดย Google ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา คือ tulip แล้วคลิก ค้นหาโดย Google

53 คลิกที่ รูปภาพ

54 คลิก ค้นหา รูปภาพ

55 ทีนี้มา เก็บทิวลิป กัน “ เก็บดอกสีชมพูนะ ” ทีนี้มา เก็บทิวลิป กัน “ เก็บดอกสีชมพูนะ ”

56 คลิกที่รูปที่ต้องการ

57 อยากได้ภาพขนาดจริง คลิกที่ ดูภาพขนาดจริง อยากได้ภาพขนาดจริง คลิกที่ ดูภาพขนาดจริง

58 ดอกไม้สวยๆ พร้อมให้ รอเก็บ อยาก Save? ดอกไม้สวยๆ พร้อมให้ รอเก็บ อยาก Save?

59 เอาเม้าส์วางไว้ที่รูป สักพัก แล้วจะ ปรากฏ รูป Disk คลิกที่ Disk เพื่อ Save เอาเม้าส์วางไว้ที่รูป สักพัก แล้วจะ ปรากฏ รูป Disk คลิกที่ Disk เพื่อ Save

60 ปัญหาของการค้นหาข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต 1. ไม่ได้วางแผนการค้นหา 2. ได้ข้อมูลเยอะเกินไป 3. ไม่รู้เทคนิคการค้นหา 4. ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ 5. เพลิดเพลินกับการอ่านข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง 6. ผลการค้นหามีการเปลี่ยนแปลง

61 สิ้นสุดการการนำเสนอ การใช้ Internet ในการเรียน โดย.. อ. วรัญญู บุตรรินทร์


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Internet ในการ เรียน คอมพิวเตอร์สมัยนี้ กล้วยเรียก “ พี่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google