งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Internet ในการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Internet ในการเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Internet ในการเรียน

2 คอมพิวเตอร์สมัยนี้ กล้วยเรียก “พี่”

3 “ศัพท์แสง” ที่ทำให้ตาสว่าง

4 แต่ปัญหาหัวใจไม่รับปรึกษานะ
คำเตือน เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยไม่ต้องปรึกษาแพทย์ แต่เมื่อใดที่คุณเจอศัพท์แปลกๆ แต่ปัญหาหัวใจไม่รับปรึกษานะ

5 Internet Inter หมายถึง ระหว่างกัน
International ก็แปลว่าชาติที่อยู่ระหว่างกัน Internet คือเครือข่าย (net) ที่อยู่ระหว่างกัน

6 Internet

7 Intranet Intra แปลว่า ภายใน ดังนั้น

8 Homepage โฮมเพจก็เหมือนหน้าบ้าน ส่วนมากที่หน้าโฮมเพจนี่จะดีไซด์กันสุดเหวี่ยงเพื่อดึงดูดใจผู้ชม

9 Web Page ไม่ว่าหน้าไหนที่ไม่ใช่หน้าแรกของเว็บไซต์จะเรียกว่า “เว็บเพจ”
แต่ โฮมเพจจะเรียกว่า “เว็บเพจ” ก็ได้ เพราะโฮมเพจมันคือหน้าแรกเท่านั้นแต่เว็บเพจมันคือทุกๆๆๆๆๆๆ หน้า

10 Home Page + Web Page = Web Site

11 Home Page

12

13 Web Page

14 Web site

15 Microsoft Internet Explorer
Browser Microsoft Internet Explorer

16 Domain Name .com = commercial .co.th = บริษัทที่จดทะเบียนการค้าของไทย
.org = Organization องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร .net = Government หน่วยงานรัฐ .ac.th = สถานศึกษา

17 ISP ISP = Internet Service Provider เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า
“ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต”

18 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า (Search engine)

19 หลักการสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
Search Engine เป็นเว็บไซต์ที่รวมเว็บต่าง ๆ ทั่วโลก และทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ หลักการทำงานของ Search Engine คือ การท่องไปในเว็บต่าง ๆ และจัดเก็บข้อมูลของเว็บนั้นในรูปดัชนี เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อความที่ต้องการค้นและตรงกับดัชนีที่จัดเก็บไว้ ก็จะแสดงเว็บไซต์และข้อมูลนั้นออกมาให้ผู้ใช้

20 การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine
Keyword Index Subject Directories Metasearch Engine

21 เช่น 1. Keyword Index ให้ความสำคัญกับการเรียงลำดับข้อมูลก่อน-หลัง
มีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อย ผู้ใช้ต้องการแนวทางแบบกว้างๆ ของข้อมูล และความรวดเร็วในการค้นหา เช่น

22

23

24 เช่น 2. Subject Directories
พินิจวิเคราะห์เนื้อหารายละเอียดของแต่ละเว็บเพจ ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร การจัดหมวดหมู่ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนจัดหมวดหมู่แต่ละคนว่าจะจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ อยู่ในเครือข่ายข้อมูลอะไร Search Engine ประเภทนี้จะถูกจัดแบ่งตามเนื้อหาก่อน แล้วจึงนำมาเป็นฐานข้อมูลในการค้นหาต่อไป การค้นหาค่อนข้างจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และมีความถูกต้องในการค้นหาสูง เช่น

25

26

27 3. Metasearch Engines จุดเด่นของ Search Engine ด้วยวิธีการนี้ จะไม่มีฐานข้อมูลเป็นของตนเองจะเชื่อมโยงไปยัง Search Engine อื่น และยังมีความหลากหลายของข้อมูล ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้ ได้แก่ MetaSearch Engine Search QUERY RESULT COMBINDED

28

29

30 หลักสำคัญที่ใช้ในการสืบค้น
สืบค้นจากชื่อเว็บไซต์ในตำแหน่ง URL สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในชื่อเรื่อง สืบค้นจากคำสำคัญ สืบค้นจากส่วนสำคัญที่ใช้อธิบายหรือบอกลักษณะ สืบค้นจากคำที่มีอยู่ในเนื้อหาของเว็บไซต์

31 ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า (Search engine) by Google

32 Google searches are NOT case sensitive
รู้ใจกันก่อน !!! Google searches are NOT case sensitive george washington = George Washington gEoRgE wAsHiNgToN

33 AND Google จะใช้ and (และ) อยู่ในประโยคเสมอ เช่น ค้นหา
Vacation และ hawaii ข้อมูลจะหาเฉพาะ ที่มีคำว่า vacation และ hawaii อยู่บทความ

34 Google จะละเว้น ต้องใช้
and Google จะละเว้น ต้องใช้ AND

35 Vacation AND hawaii

36 OR เมื่อต้องการค้นหาคำใดคำหนึ่งหรือทั้ง 2 คำ ให้ใช้ OR
(พูดง่ายๆ คือค้นหาแบบแยกคำ) OR เช่น Computer หรือ Network

37 Google จะละเว้น ต้องใช้
or Google จะละเว้น ต้องใช้ OR

38 Computer OR network

39 Common word (เช่น the, to, of)
Google จะละคำทั่วๆไป (เช่น the, to, of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้าคำพวกนั้นสามารถช่วยให้หาข้อมูลง่ายขึ้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดยนำไปอยู่หน้าคำนั้น (ต้องเว้นวรรคก่อนด้วย) เช่น back +to nature

40 Back to nature

41 Back +to nature

42 ตัดคำที่ไม่ต้องการด้วย – (Negative terms)
เช่นคำว่า bass มีหลายความหมาย Bass = เกี่ยวกับตกปลา Bass = เครื่องดนตรี ค้นหาคำว่า Bass ที่เกี่ยวกับปลา

43 Bass = 21,000,000

44 Bass -music = 11,400,000

45 bangkok university Phrase searches
การค้นหาแบบทั้งวลี (คือการค้นหาทั้งกลุ่มคำ) ให้ใช้เครื่องหมาย " " ค้นหา bangkok university

46 Bangkok university = 2,340,000

47 “Bangkok university” = 30,000

48 หาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้
วิธีใช้ filetype:นามสกุลของไฟล์ นามสกุลของไฟล์เช่น Adobe Portable Document Format = pdf • Microsoft Excel = xls • Microsoft PowerPoint = ppt • Microsoft Word = doc เช่น Business filetype:ppt หมายความว่าเอกสารของ business ที่เป็น PPT และมันยังมีความสามารถดูไฟล์เหล่านั้นในรูปแบบของ HTML ได้

49 Business filetype:ppt

50 ตามล่าหาภาพ tulip by google

51 ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา คือ tulip แล้วคลิก ค้นหาโดย Google

52 คลิกที่ รูปภาพ

53 คลิก ค้นหารูปภาพ

54 ทีนี้มา เก็บทิวลิป กัน
ทีนี้มา เก็บทิวลิป กัน “เก็บดอกสีชมพูนะ”

55 คลิกที่รูปที่ต้องการ

56 อยากได้ภาพขนาดจริง คลิกที่
ดูภาพขนาดจริง

57 ดอกไม้สวยๆ พร้อมให้รอเก็บ
อยาก Save?

58 เอาเม้าส์วางไว้ที่รูปสักพัก แล้วจะปรากฏ
รูป Disk คลิกที่ Disk เพื่อ Save

59 ปัญหาของการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ไม่ได้วางแผนการค้นหา ได้ข้อมูลเยอะเกินไป ไม่รู้เทคนิคการค้นหา ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ เพลิดเพลินกับการอ่านข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ผลการค้นหามีการเปลี่ยนแปลง

60 สิ้นสุดการการนำเสนอ การใช้ Internet ในการเรียน
โดย.. อ.วรัญญู บุตรรินทร์


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Internet ในการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google