งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย

2 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุคต่างๆ
1G (First Generation) 2G (Second Generation) 2.5G (Second Point Five Generation) 3G (Third Generation) 4G (Forth Generation)

3 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G
เทคโนโลยีการสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุค3G แต่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังอิงกับเทคโนโลยีของ2G   ส่วนประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันนั้นเทคโนโลยีการสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือได้ก้าวไปสู่ยุคของ 4G อย่างชัดเจน หากมองถึงพัฒนาการของระบบการสื่อสารของโทรศัพท์มือถือทั่วโลกนั้น  ต้องยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นผลักดันตัวเองไปสู่ระบบการสื่อสารในอนาคตก่อนใครทั้ง ๆ ที่เทคโนโลยีเหล่านี้แต่เดิมนั้นมาจากทางยุโรปแทบทั้งสิ้น 

4 1G (First Generation) ยุคเริ่มต้นของระบบการสื่อสารของโทรศัพท์มือถือ หรือเรียกว่า 1G (First Generation)  เริ่มใช้งานประมาณ พ.ศ. 2525 ใช้การส่งสัญญาณแบบ Analog การเชื่อมโยงของเครือข่ายเป็นแบบ Circuit switching คุณภาพของเสียงยังไม่ดี ความเร็วของการส่งต่ำ ยังไม่มีระบบความปลอดภัยของการใช้งาน ทำให้มีการลักลอบใช้งานกันได้ง่าย

5 1G (First Generation) ระบบที่ใช้ในยุคนี้ก็คือระบบ AMPS (Advanced Mobile Phone Service) ใช้คลื่นความถี่ระหว่าง 800 – 900 เมกะเฮิรตซ์  ในประเทศไทยใช้งานกันน้อยมาก เนื่องจากเทคโนโลยีเพิ่งเข้ามาทำให้ค่าบริการและตัวเครื่องโทรศัพท์มีราคาสูงมาก

6 2G (Second Generation) ยุคนี้การส่งข้อมูลเริ่มเปลี่ยนจาก Analog มาเป็นการเข้ารหัสแบบดิจิทัล (Digital Encoding) เริ่มใช้งานประมาณ พ.ศ. 2535 การส่งข้อมูลใช้ความเร็วได้มากขึ้น ระบบที่ใช้งานในยุคนี้ได้แก่ ระบบ GSM มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีระบบการเข้ารหัสมาใช้ ยุคนี้ถือเป็นยุคเริ่มต้นของการส่งข้อมูลนอกเหนือจากการส่งเสียง เริ่มมีการส่งข้อความสั้น ๆ หรือ Short message

7 2G (Second Generation) เริ่มมีการใช้งาน Wireless Application Protocol (WAP) เกิดขึ้น ในช่วงปลายของยุคนี้เครือข่ายแลนไร้สาย (Wireless LAN) เริ่มมีการใช้งานด้วยความเร็วไม่มากนัก

8 2.5G (Second Point Five Generation)
เทคโนโลยีการสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือปัจจุบันประเทศไทยเพิ่งจะเข้าสู่ยุค 2.5G  แต่ก็มีผู้ให้บริการบางรายที่ก้าวไปสู่ยุคของ 3G ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการเป็นผู้นำเทคโนโลยีการสื่อสารแห่งอนาคต  เริ่มใช้งานประมาณ พ.ศ. 2545 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่  ยังคุ้นเคยกับระบบสื่อสารในยุค 2G  หรือ 2.5G  มากกว่า  ทำให้การผลักดันไปสู่ยุค 3G  จึงเป็นไปค่อนข้างลำบาก  และยังไม่คุ้มค่าด้วยการลงทุน  ทำให้เทคโนโลยีของ 2.5G  จึงเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมต่อไปสู่ยุคหน้า  สำหรับเทคโนโลยี 2.5G  ที่มีใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ GPRS : (General Packet Radio Service)   

9 3G (Third Generation) ระบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมทั่วโลกขณะนี้ คือ 3G ที่แพร่หลายมากที่สุด  เริ่มใช้งานประมาณ พ.ศ คุณสมบัติและความสามารถของ 3G มีดังนี้  ใช้คลื่นความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์ สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายได้ตลอดเวลา สามารถส่งข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียได้  รองรับการใช้งานประเภทดิจิตอลคอนเทนต์ 

10 3G (Third Generation) การประชุมทางไกลแบบเห็นหน้า (Video conference)
การชมภาพยนตร์หรือ Video clip รองรับการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IP network) อย่างเต็มรูปแบบ สามารถทำโรมมิ่ง (roaming) ได้ทั่วโลก

11 4G (Forth Generation) ความเร็วในการสื่อสารได้ถึงระดับ 20-40 Mbps
เทคโนโลยีสื่อสารในยุค 4G  ความเร็วนั้นเหนือกว่า 3G มาก ในประเทศไทยยังไม่มีให้เห็น ความเร็วในการสื่อสารได้ถึงระดับ Mbps เครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยี 4G ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถให้บริการ รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านมือถือหรือดาวน์โหลดตัวอย่างภาพยนตร์มาชมบนโทรศัพท์มือถือได้แล้ว สาเหตุที่ญี่ปุ่นก้าวกระโดดไปสู่ยุค 4G  อย่างรวดเร็ว คือ ดิจิตอลคอนเทนต์หรือการบริการด้านเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกเข้า (ริงโทน) ภาพหน้าจอ(วอลเปเปอร์)เสียงรอสายรวมถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค 4G

12 4G (Forth Generation) เมื่อผู้ให้บริการหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายที่มีความเร็วสูง สามารถรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณมาก ดังนั้น  การผลักดันตัวเองให้เข้าสู่ยุค 4G ที่ใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่า  3G ก่อนคู่แข่ง  น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด   บริษัทที่มีการผลักดันให้เกิดยุค 4G คือบริษัท NTT Docomo ยักษ์ใหญ่แห่งวงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของญี่ปุ่น

13 สรุปคำนิยามมีดังนี้ 1G = Analog 2G = Digital 2.5G = GPRS
3G = Digital Multimedia 4G = Hybrid Network

14 เอกสารอ้างอิง 4G (online). Available: [2007, September 6]. 4G (online). Available: [2007, October 24]. 4G(online). Available: [2007, October 31].


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google