งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Protocol Dynamic Host Configuration ทำเราท์เตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แจกไอพี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Protocol Dynamic Host Configuration ทำเราท์เตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แจกไอพี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Protocol Dynamic Host Configuration ทำเราท์เตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แจกไอพี

2 14-1  หลักการทำงานแบบ Client-Server  วิธีการจัดสรร IP address  การตั้งค่าบนเราท์เตอร์  การทวนสอบการตั้งค่า

3 14-2 หลักการทำงานของ DHCP Client-Server เครื่องโฮสเราท์เตอร์ DHCP Client DHCP Server UDP Port 67 UDP Port 68 Broadcast Request Unicast Respond IP + Gateway + DNS  DHCP เป็นแอพพลิเคชั่นโปรโตคอลที่คอยจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ IP address และที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เครื่องลูก (Client) ที่ร้องขอ  จึงมีลักษณะการทำงานแบบ Client – Server โดย Client จะต้องเป็น ฝ่ายส่งแพ๊กเก็ตร้องขอออกมาก่อน (แบบบรอดคาสต์)

4 14-3 หลักการทำงานของ DHCP Client-Server  การจัดสรร IP address ใช้การจับคู่ (Binding) MAC address ของ Client กับ IP address ที่กำหนดให้ใช้บน DHCP Server (DHCP Pool)  ลักษณะการจัดสรร IP (Allocation) ให้เครื่องโฮส จาก DHCP Server มีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ Automatic กำหนด IP address ให้แต่ละเครื่องโฮส แบบถาวร (Permanent) Dynamic กำหนด IP address ให้เครื่องโฮส แบบชั่วคราว มีเวลาหมดอายุ (Leased Time) Manual กำหนด IP address ให้เครื่องโฮส เองโดย Admin ผ่าน DHCP Server  โดยดีฟอลท์ DHCP Server จะทำงานแบบ “Dynamic” (ตาม หลักการพื้นฐาน) เพื่อให้นำ IP address ที่หมดอายุ ไม่มีการใช้งาน แล้ว นำกลับมาใช้ได้ใหม่

5 14-4 การตั้งค่า DHCP Server บนเราท์เตอร์ Fa0 192.168.0.1/24 เครื่องโฮส เราท์เตอร์ DHCP Client DHCP Server Excluded: 192.168.0.1 -.100 Pool: 192.168.0.0/24 Default Gateway: 192.168.0.1 DNS: 203.144.207.29  IOS บนเราท์เตอร์ซิสโก้ มีฟีเจอร์ที่ตั้งค่าให้เป็น DHCP Server ได้ โดยมี องค์ประกอบที่ตั้งค่าได้ดังนี้  กลุ่มไอพีสำหรับจัดสรร (DHCP Pool) : ระบุเป็นเครือข่าย  ไอพีของเกตเวย์ (Default Gateway)  ไอพีของ DNS Server  กำหนดช่วงไอพีที่ห้ามจ่ายออก (Excluded Address) DHCP Server จะจ่ายไอพีออกให้ไคลเอนต์ทางอินเตอร์เฟสที่ กำหนดไอพีอยู่ในเครือข่ายชุดเดียวกับ DHCP Pool เท่านั้น

6 14-5 การตั้งค่า DHCP Server บนเราท์เตอร์ คำสั่งที่ใช้  ตั้งค่ากลุ่มไอพีที่ต้องการจัดสรร ด้วยคำสั่งในโหมดโกลบัลคอนฟิก  Router(config)# ip dhcp pool (ชื่อ Pool)  ตั้งค่าช่วงเครือข่ายที่จะจัดสรรไอพี ในโหมดคอนฟิก DHCP  Router(dhcp-config)# network (Network ID) (Subnet Mask)  ตั้งค่าไอพีของเราท์เตอร์เกตเวย์ (Default Gateway)  Router(dhcp-config)# default-router (ที่อยู่ไอพีของเกตเวย์)  ตั้งค่าไอพีของ DNS Server  Router(dhcp-config)# dns-server (ที่อยู่ไอพีของ DNS Server)  ตั้งค่าช่วงไอพีที่ห้ามไม่ให้ DHCP Server จ่ายออกไป ในโหมดโกลบัลคอนฟิก  Router(config)# ip dhcp excluded-address (ไอพีแรก) (ไอพีสุดท้าย)

7 14-6 การตั้งค่า DHCP Server บนเราท์เตอร์ ตัวอย่าง ต้องการตั้งค่าเราท์เตอร์เป็น DHCP Server เพื่อจ่ายให้แก่เครื่องลูกในวงแลน ซึ่งอยู่บน อินเตอร์เฟส Fa0 โดยให้จ่ายไอพีที่อยู่ในเครือข่าย 192.168.2.128/25 ยกเว้นไอพีของเราท์เตอร์ซึ่ง เป็นเกตเวย์เอง 192.168.2.254 และช่วง 192.168.2.200 -.210 ซึ่งตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์ กำหนดให้ไอ พีของ DNS Server เป็น 203.144.207.29 และ Secondary DNS เป็น 203.144.207.49 Router(config)# interface Fa0 Router(config-if)# ip address 192.168.2.254 255.255.255.128 Router(config-if)# exit Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.2.200 192.168.2.210 Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.2.254 Router(config)# ip dhcp pool RanetPool Router(dhcp-config)# network 192.168.2.128 255.255.255.128 Router(dhcp-config)# default-router 192.168.2.254 Router(dhcp-config)# dns-server 203.144.207.29 203.144.207.49

8 14-7 การทวนสอบ  ใช้คำสั่ง show ip dhcp pool ในโหมดอีนาเบิล เพื่อแสดงสถานะของ DHCP Server Router# show ip dhcp pool Pool RanetPool : Utilization mark (high/low) : 100 / 0 Subnet size (first/next) : 0 / 0 Total addresses : 254 Leased addresses : 6 Pending event : none 1 subnet is currently in the pool : Current index IP address range Leased addresses 192.168.2.199 192.168.2.1 - 192.168.2.254 6

9 14-8 การทวนสอบ  ใช้คำสั่ง show ip dhcp binding ในโหมดอีนาเบิล เพื่อแสดงข้อมูลการจ่ายไอพี Router# show ip dhcp binding Bindings from all pools not associated with VRF: IP address Client-ID/ Lease expiration Type Hardware address/ User name 192.168.2.175 0100.1644.b7fe.d5 Nov 11 2009 10:52 AM Automatic 192.168.2.187 0100.e0fc.6c24.d4 Nov 12 2009 06:35 PM Automatic

10 14-9 การทวนสอบ  ใช้คำสั่ง show ip dhcp conflict ในโหมดอีนาเบิล เพื่อแสดงข้อมูลไอพีที่พบการตั้งค่า ซ้อนกับที่มีใน Pool Router# show ip dhcp conflict IP address Detection Method Detection time 192.168.2.132 Ping Nov 10 2009 13:29 PM 192.168.2.164 Gratuitous ARP Nov 10 2009 08:15 AM DHCP Server ตรวจสอบ IP ใน Pool ที่ซ้ำกับ IP ของเครื่องอื่น บนเครือข่าย (Conflict) ด้วยการ Ping (ICMP) และจาก ARP


ดาวน์โหลด ppt Protocol Dynamic Host Configuration ทำเราท์เตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แจกไอพี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google