งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Protocol ทำเราท์เตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แจกไอพี Dynamic Host Configuration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Protocol ทำเราท์เตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แจกไอพี Dynamic Host Configuration"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Protocol ทำเราท์เตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แจกไอพี Dynamic Host Configuration
05/04/60 ทำเราท์เตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แจกไอพี Dynamic Host Configuration Protocol 14 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

2 หลักการทำงานแบบ Client-Server วิธีการจัดสรร IP address
การตั้งค่าบนเราท์เตอร์ การทวนสอบการตั้งค่า 14-1

3 Client-Server หลักการทำงานของ DHCP เครื่องโฮส เราท์เตอร์ DHCP Client
DHCP Server UDP Port 67 Broadcast Request Unicast Respond UDP Port 68 IP + Gateway + DNS DHCP เป็นแอพพลิเคชั่นโปรโตคอลที่คอยจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ IP address และที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เครื่องลูก (Client) ที่ร้องขอ จึงมีลักษณะการทำงานแบบ Client – Server โดย Client จะต้องเป็นฝ่ายส่งแพ๊กเก็ตร้องขอออกมาก่อน (แบบบรอดคาสต์) 14-2

4 Client-Server หลักการทำงานของ DHCP Automatic Dynamic Manual
การจัดสรร IP address ใช้การจับคู่ (Binding) MAC address ของ Client กับ IP address ที่กำหนดให้ใช้บน DHCP Server (DHCP Pool) ลักษณะการจัดสรร IP (Allocation) ให้เครื่องโฮส จาก DHCP Server มีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ Automatic กำหนด IP address ให้แต่ละเครื่องโฮสแบบถาวร (Permanent) Dynamic กำหนด IP address ให้เครื่องโฮสแบบชั่วคราว มีเวลาหมดอายุ (Leased Time) Manual กำหนด IP address ให้เครื่องโฮสเองโดย Admin ผ่าน DHCP Server โดยดีฟอลท์ DHCP Server จะทำงานแบบ “Dynamic” (ตามหลักการพื้นฐาน) เพื่อให้นำ IP address ที่หมดอายุ ไม่มีการใช้งานแล้ว นำกลับมาใช้ได้ใหม่ 14-3

5 บนเราท์เตอร์ การตั้งค่า DHCP Server เครื่องโฮส เราท์เตอร์ DHCP Client
Excluded: Pool: /24 Default Gateway: DNS: /24 Fa0 เครื่องโฮส เราท์เตอร์ DHCP Client DHCP Server IOS บนเราท์เตอร์ซิสโก้ มีฟีเจอร์ที่ตั้งค่าให้เป็น DHCP Server ได้ โดยมีองค์ประกอบที่ตั้งค่าได้ดังนี้ กลุ่มไอพีสำหรับจัดสรร (DHCP Pool): ระบุเป็นเครือข่าย ไอพีของเกตเวย์ (Default Gateway) ไอพีของ DNS Server กำหนดช่วงไอพีที่ห้ามจ่ายออก (Excluded Address) 14-4 DHCP Server จะจ่ายไอพีออกให้ไคลเอนต์ทางอินเตอร์เฟสที่กำหนดไอพีอยู่ในเครือข่ายชุดเดียวกับ DHCP Pool เท่านั้น

6 บนเราท์เตอร์ การตั้งค่า DHCP Server คำสั่งที่ใช้
ตั้งค่ากลุ่มไอพีที่ต้องการจัดสรร ด้วยคำสั่งในโหมดโกลบัลคอนฟิก Router(config)# ip dhcp pool (ชื่อ Pool) ตั้งค่าช่วงเครือข่ายที่จะจัดสรรไอพี ในโหมดคอนฟิก DHCP Router(dhcp-config)# network (Network ID) (Subnet Mask) ตั้งค่าไอพีของเราท์เตอร์เกตเวย์ (Default Gateway) Router(dhcp-config)# default-router (ที่อยู่ไอพีของเกตเวย์) ตั้งค่าไอพีของ DNS Server Router(dhcp-config)# dns-server (ที่อยู่ไอพีของ DNS Server) ตั้งค่าช่วงไอพีที่ห้ามไม่ให้ DHCP Server จ่ายออกไป ในโหมดโกลบัลคอนฟิก Router(config)# ip dhcp excluded-address (ไอพีแรก) (ไอพีสุดท้าย) 14-5

7 บนเราท์เตอร์ การตั้งค่า DHCP Server ตัวอย่าง
ต้องการตั้งค่าเราท์เตอร์เป็น DHCP Server เพื่อจ่ายให้แก่เครื่องลูกในวงแลน ซึ่งอยู่บนอินเตอร์เฟส Fa0 โดยให้จ่ายไอพีที่อยู่ในเครือข่าย /25 ยกเว้นไอพีของเราท์เตอร์ซึ่งเป็นเกตเวย์เอง และช่วง ซึ่งตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์ กำหนดให้ไอพีของ DNS Server เป็น และ Secondary DNS เป็น Router(config)# interface Fa0 Router(config-if)# ip address Router(config-if)# exit Router(config)# ip dhcp excluded-address Router(config)# ip dhcp excluded-address Router(config)# ip dhcp pool RanetPool Router(dhcp-config)# network Router(dhcp-config)# default-router Router(dhcp-config)# dns-server 14-6

8 การทวนสอบ ใช้คำสั่ง show ip dhcp pool ในโหมดอีนาเบิล เพื่อแสดงสถานะของ DHCP Server Router# show ip dhcp pool Pool RanetPool : Utilization mark (high/low) : 100 / 0 Subnet size (first/next) : 0 / 0 Total addresses : 254 Leased addresses : 6 Pending event : none 1 subnet is currently in the pool : Current index IP address range Leased addresses 14-7

9 การทวนสอบ ใช้คำสั่ง show ip dhcp binding ในโหมดอีนาเบิล เพื่อแสดงข้อมูลการจ่ายไอพี Router# show ip dhcp binding Bindings from all pools not associated with VRF: IP address Client-ID/ Lease expiration Type Hardware address/ User name b7fe.d Nov :52 AM Automatic e0fc.6c24.d Nov :35 PM Automatic 14-8

10 การทวนสอบ ใช้คำสั่ง show ip dhcp conflict ในโหมดอีนาเบิล เพื่อแสดงข้อมูลไอพีที่พบการตั้งค่าซ้อนกับที่มีใน Pool Router# show ip dhcp conflict IP address     Detection Method     Detection time    Ping                  Nov :29 PM    Gratuitous ARP        Nov :15 AM DHCP Server ตรวจสอบ IP ใน Pool ที่ซ้ำกับ IP ของเครื่องอื่นบนเครือข่าย (Conflict) ด้วยการ Ping (ICMP) และจาก ARP 14-9


ดาวน์โหลด ppt Protocol ทำเราท์เตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แจกไอพี Dynamic Host Configuration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google