งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IEEE 802.3 Ethernet. 5-1  อีเธอร์เน็ตระดับกายภาพ (Physical Layer)  การป้องกันการชนกันด้วยกลไก CSMA/CD  ชนิดพอร์ทอีเธอร์เน็ตแลน MDI/MDI-X  การส่งต่อเฟรมระหว่างอุปกรณ์ที่ติดกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IEEE 802.3 Ethernet. 5-1  อีเธอร์เน็ตระดับกายภาพ (Physical Layer)  การป้องกันการชนกันด้วยกลไก CSMA/CD  ชนิดพอร์ทอีเธอร์เน็ตแลน MDI/MDI-X  การส่งต่อเฟรมระหว่างอุปกรณ์ที่ติดกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IEEE 802.3 Ethernet

2 5-1  อีเธอร์เน็ตระดับกายภาพ (Physical Layer)  การป้องกันการชนกันด้วยกลไก CSMA/CD  ชนิดพอร์ทอีเธอร์เน็ตแลน MDI/MDI-X  การส่งต่อเฟรมระหว่างอุปกรณ์ที่ติดกัน (Data-Link)  MAC address และการเข้ารหัสด้วยโปรโตคอล Ethernet  การส่งต่อเฟรมของอุปกรณ์ Intermediate

3 5-2  เพราะ Ethernet เป็น Multiaccess และ (เดิม) Half Duplex  อินเตอร์เฟสฟังค่ากำลังไฟฟ้าบนสื่อ  เมื่อส่งสัญญาณพร้อมกัน  อินเตอร์เฟสตรวจค่ากำลังไฟฟ้าผิดปกติ  ส่ง Jam Signal ให้ Node อื่น  หยุดส่ง และสุ่มเวลารอ

4 5-3 PinAB 1 2 3 4 5 6 7 8  การเชื่อมต่อปกติ End Device > Intermediate > End Device  MDI (Uplink) = พอร์ทของ End Device = ส่งข้อมูล Pin 1,2 รับ 3,6  MDI-X = Internal Crossover (ไขว้ในพอร์ท) = พอร์ตของ Intermediate  = รับ 1,2 ส่ง 3,6  เพราะฉะนั้น ต่อ MDI-MDI-X ใช้สายตรง ต่อระหว่างพอร์ทชนิดเดียวกัน

5 5-4

6 5-5 XX-XX-XX-XX-XX-XX 48 Bit (6 Byte)  เป็นที่อยู่กายภาพ คือตายตัวบนอินเตอร์เฟส  24 บิต แรก สื่อถึงผู้ผลิตอินเตอร์เฟส (ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ IEEE)  24 บิต หลัง จำเพาะบนแต่ละอินเตอร์เฟส ไม่เหมือนกัน  ไบต์แรก (ปัจจุบันข้อมูลส่วน 3 ไบต์แรกของผู้ผลิต เลยมาที่ไบต์แรกแล้ว)  00 (ส่วนใหญ่) เป็น MAC Address ที่กำหนดตายตัวจากผู้ผลิต (BIA)  01 เป็น Multicast MAC  02 (หรือล็อกบิตที่ 7 ให้เป็น 1) เป็น MAC Address ที่ผู้ใช้สร้างมาใช้เอง

7 5-6  ขนาดจำกัดมากที่สุด 1518 ไบต์  6 ไบต์แรก เป็น MAC ปลายทาง เพื่อความเร็วในการ ฟอร์เวิร์ดเฟรมของสวิตช์  EtherType บอกชนิดโปรโตคอลที่ใช้ถอดรหัส Payload IPv4ARP VLAN Tagged IPv6 0x08000x08060x81000x86DD Des. MAC Des. MAC Src. MAC Src. MAC Ether Type Ether Type CRC 32 bit CRC 32 bit Header Payload Tail 6 ไบต์ 2 ไบต์ 1500 ไบต์ 4 ไบต์

8 5-7  ขั้นตอนการส่งต่อเฟรมเมื่อเปิดสวิตช์ใหม่  Learning: เรียนรู้และจับคู่ MAC ต้นทางกับ อินเตอร์เฟสจากเฟรมที่เข้ามา  Flooding: ส่งเฟรมที่ต่อไปนี้ ออกทุกพอร์ท ยกเว้นพอร์ทต้นทาง  Unknown Unicast  Multicast  Broadcast  Forwarding: ส่งเฟรมที่พบ Des MAC ใน ฐานข้อมูลออกเฉพาะพอร์ทที่จับคู่ไว้  Filtering: กั้นการส่งเฟรมออกในพอร์ทอื่นที่ ไม่ได้ถูกจับคู่กับ Des MAC นั้น


ดาวน์โหลด ppt IEEE 802.3 Ethernet. 5-1  อีเธอร์เน็ตระดับกายภาพ (Physical Layer)  การป้องกันการชนกันด้วยกลไก CSMA/CD  ชนิดพอร์ทอีเธอร์เน็ตแลน MDI/MDI-X  การส่งต่อเฟรมระหว่างอุปกรณ์ที่ติดกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google