งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

05/04/60 Ethernet IEEE 802.3 5 Copyrights 2009-2011 by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "05/04/60 Ethernet IEEE 802.3 5 Copyrights 2009-2011 by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 05/04/60 Ethernet IEEE 802.3 5 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

2 อีเธอร์เน็ตระดับกายภาพ (Physical Layer)
การป้องกันการชนกันด้วยกลไก CSMA/CD ชนิดพอร์ทอีเธอร์เน็ตแลน MDI/MDI-X การส่งต่อเฟรมระหว่างอุปกรณ์ที่ติดกัน (Data-Link) MAC address และการเข้ารหัสด้วยโปรโตคอล Ethernet การส่งต่อเฟรมของอุปกรณ์ Intermediate 5-1

3 เพราะ Ethernet เป็น Multiaccess และ (เดิม) Half Duplex
อินเตอร์เฟสฟังค่ากำลังไฟฟ้าบนสื่อ เมื่อส่งสัญญาณพร้อมกัน อินเตอร์เฟสตรวจค่ากำลังไฟฟ้าผิดปกติ ส่ง Jam Signal ให้ Node อื่น หยุดส่ง และสุ่มเวลารอ 5-2

4 การเชื่อมต่อปกติ End Device > Intermediate > End Device
Pin A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tx Rx MDI MDI-X สายตรง สายไขว้ การเชื่อมต่อปกติ End Device > Intermediate > End Device MDI (Uplink) = พอร์ทของ End Device = ส่งข้อมูล Pin 1,2 รับ 3,6 MDI-X = Internal Crossover (ไขว้ในพอร์ท) = พอร์ตของ Intermediate = รับ 1,2 ส่ง 3,6 เพราะฉะนั้น ต่อ MDI-MDI-X ใช้สายตรง ต่อระหว่างพอร์ทชนิดเดียวกัน 5-3

5 End Device Intermediate สายตรง สายไขว้ 5-4

6 XX-XX-XX-XX-XX-XX เป็นที่อยู่กายภาพ คือตายตัวบนอินเตอร์เฟส
48 Bit (6 Byte) เป็นที่อยู่กายภาพ คือตายตัวบนอินเตอร์เฟส 24 บิต แรก สื่อถึงผู้ผลิตอินเตอร์เฟส (ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ IEEE) 24 บิต หลัง จำเพาะบนแต่ละอินเตอร์เฟส ไม่เหมือนกัน ไบต์แรก (ปัจจุบันข้อมูลส่วน 3 ไบต์แรกของผู้ผลิต เลยมาที่ไบต์แรกแล้ว) 00 (ส่วนใหญ่) เป็น MAC Address ที่กำหนดตายตัวจากผู้ผลิต (BIA) 01 เป็น Multicast MAC 02 (หรือล็อกบิตที่ 7 ให้เป็น 1) เป็น MAC Address ที่ผู้ใช้สร้างมาใช้เอง 5-5

7 Payload ขนาดจำกัดมากที่สุด 1518 ไบต์
05/04/60 Des. MAC Src. Ether Type CRC 32 bit Header Payload Tail 6 ไบต์ 2 ไบต์ 1500 ไบต์ 4 ไบต์ IPv4 ARP VLAN Tagged IPv6 0x0800 0x0806 0x8100 0x86DD ขนาดจำกัดมากที่สุด 1518 ไบต์ 6 ไบต์แรก เป็น MAC ปลายทาง เพื่อความเร็วในการ ฟอร์เวิร์ดเฟรมของสวิตช์ EtherType บอกชนิดโปรโตคอลที่ใช้ถอดรหัส Payload 5-6 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

8 ขั้นตอนการส่งต่อเฟรมเมื่อเปิดสวิตช์ใหม่
Learning: เรียนรู้และจับคู่ MAC ต้นทางกับอินเตอร์เฟสจากเฟรมที่เข้ามา Flooding: ส่งเฟรมที่ต่อไปนี้ ออกทุกพอร์ทยกเว้นพอร์ทต้นทาง Unknown Unicast Multicast Broadcast Forwarding: ส่งเฟรมที่พบ Des MAC ในฐานข้อมูลออกเฉพาะพอร์ทที่จับคู่ไว้ Filtering: กั้นการส่งเฟรมออกในพอร์ทอื่นที่ไม่ได้ถูกจับคู่กับ Des MAC นั้น Switch Console Switch# show mac-address-table Mac Address Table Vlan Mac Address Type Ports b2ab DYNAMIC Fa0/2 c7d.49d4 DYNAMIC Fa0/1 e0.f785.e DYNAMIC Fa0/3 Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 5-7


ดาวน์โหลด ppt 05/04/60 Ethernet IEEE 802.3 5 Copyrights 2009-2011 by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google