งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรระวัง ! ในการผลิตเชื้อราไตร โคเดอร์มาชนิดสด ใส่เชื้อในบริเวณที่ลมสงบ / ไม่ต้องเปิดพัดลม ใส่เชื้อในบริเวณที่ลมสงบ / ไม่ต้องเปิดพัดลม ใช้เข็มเจาะรู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรระวัง ! ในการผลิตเชื้อราไตร โคเดอร์มาชนิดสด ใส่เชื้อในบริเวณที่ลมสงบ / ไม่ต้องเปิดพัดลม ใส่เชื้อในบริเวณที่ลมสงบ / ไม่ต้องเปิดพัดลม ใช้เข็มเจาะรู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควรระวัง ! ในการผลิตเชื้อราไตร โคเดอร์มาชนิดสด ใส่เชื้อในบริเวณที่ลมสงบ / ไม่ต้องเปิดพัดลม ใส่เชื้อในบริเวณที่ลมสงบ / ไม่ต้องเปิดพัดลม ใช้เข็มเจาะรู ไม่น้อยกว่า 20- 30 ครั้ง / ถุง ใช้เข็มเจาะรู ไม่น้อยกว่า 20- 30 ครั้ง / ถุง ตักข้าวสุก ขณะข้าวยังร้อน ตักข้าวสุก ขณะข้าวยังร้อน อย่าหุงข้าวให้แฉะ / แข็ง เกินไป อย่าหุงข้าวให้แฉะ / แข็ง เกินไป

2 ข้อควรระวัง ! ในการผลิตเชื้อราไตร โคเดอร์มาชนิดสด บ่มเชื้อในห้องที่ไม่ร้อน ( อุณหภูมิห้อง ) บ่มเชื้อในห้องที่ไม่ร้อน ( อุณหภูมิห้อง ) อย่าลืมขยำข้าว เมื่อบ่ม ครบ 3 วัน อย่าลืมขยำข้าว เมื่อบ่ม ครบ 3 วัน ระวังอย่าให้มดหรือสัตว์ เลี้ยงรบกวน ระวังอย่าให้มดหรือสัตว์ เลี้ยงรบกวน อย่าวางก้อนเชื้อ / บ่มเชื้อ บนพื้นโดยตรง อย่าวางก้อนเชื้อ / บ่มเชื้อ บนพื้นโดยตรง

3 ข้อควรระวัง ! ในการผลิตเชื้อราไตร โคเดอร์มาชนิดสด ใส่เชื้อในบริเวณที่ลมสงบ / ไม่ต้องเปิดพัดลม ใส่เชื้อในบริเวณที่ลมสงบ / ไม่ต้องเปิดพัดลม ใช้เข็มเจาะรู ไม่น้อยกว่า 20- 30 ครั้ง / ถุง ใช้เข็มเจาะรู ไม่น้อยกว่า 20- 30 ครั้ง / ถุง บ่มเชื้อในห้องที่ไม่ร้อน ( อุณหภูมิห้อง ) บ่มเชื้อในห้องที่ไม่ร้อน ( อุณหภูมิห้อง ) อย่าลืมขยำข้าว เมื่อบ่ม ครบ 3 วัน อย่าลืมขยำข้าว เมื่อบ่ม ครบ 3 วัน ระวังอย่าให้มดหรือสัตว์ เลี้ยงรบกวน ระวังอย่าให้มดหรือสัตว์ เลี้ยงรบกวน ตักข้าวสุก ขณะข้าวยังร้อน ตักข้าวสุก ขณะข้าวยังร้อน อย่าหุงข้าวให้แฉะ / แข็ง เกินไป อย่าหุงข้าวให้แฉะ / แข็ง เกินไป อย่าวางก้อนเชื้อ / บ่มเชื้อ บนพื้นโดยตรง อย่าวางก้อนเชื้อ / บ่มเชื้อ บนพื้นโดยตรง

4 เจาะรูน้อยไป > ก้นถุงมีเส้นใยสีขาว

5 เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiana)

6 ทำลายระยะตัวอ่อน  ตัวเต็มวัย ประมาณ 63 ชนิด สปอร์หรือโคนีเดีย แมลง แมลงเป็นอัมพาต แมลงก็จะตาย เชื้อราแทงก้านสปอร์ออกมานอกตัวแมลง 5-7 วัน สภาพความชื้นเหมาะสม

7

8

9 ข้อควร ระวัง 1. เมื่อฉีดพ่นเสร็จแล้วควรซักเสื้อผ้าและ อาบน้ำให้เรียบร้อย ก่อนที่จะรับประทาน อาหาร 2. ขณะผสมเชื้อราบิวเวอร์เรีย หรือขณะฉีด พ่น ควรสวมหน้ากากปิดจมูกและใส่ถุงมือ ป้องกันทุกครั้ง

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรระวัง ! ในการผลิตเชื้อราไตร โคเดอร์มาชนิดสด ใส่เชื้อในบริเวณที่ลมสงบ / ไม่ต้องเปิดพัดลม ใส่เชื้อในบริเวณที่ลมสงบ / ไม่ต้องเปิดพัดลม ใช้เข็มเจาะรู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google