งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แปลงเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แปลงเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แปลงเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง
N แปลงเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง กทม. ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี จุดสาธิต การเลี้ยงชันโรง พื้นที่ 1 ไร่ 1 แม่น้ำชุมพร แม่น้ำชุมพร วัดพระขวาง 2 กองร้อย อส. จ.ชุมพร จุดสาธิต การเลี้ยงชันโรง พื้นที่ 1 ไร่ จุดสาธิต การเพาะนางพญา พื้นที่ 1 ไร่

2 แปลงเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ม.1 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร
แปลงเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ม.1 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร พระใหญ่เขาเจดีย์ ระนอง กม.18 กทม. ถนนเพชรเกษม สุราษฏร์ธานี 18 กม. ชุมพร พื้นที่ 1 ไร่ จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ม.1 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร

3 แปลงเรียนรู้เฉพาะด้าน
N พื้นที่ 1 ไร่ จุดสาธิตแปลงเพาะนางพญาผึ้ง 1 2 3 อาคารเพาะ เลี้ยงนางพญาผึ้ง สำนักงาน ศูนย์ฯ (ผึ้ง) 4 รังผึ้ง 5 ป้ายเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt แปลงเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google