งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แปลงเรียนรู้การเลี้ยง ชันโรง N 2 1 แม่น้ำชุมพร วัดพระขวาง แม่น้ำชุมพร จุดสาธิต การเพาะนางพญา พื้นที่ 1 ไร่ จุดสาธิต การเลี้ยงชันโรง พื้นที่ 1 ไร่ จุดสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แปลงเรียนรู้การเลี้ยง ชันโรง N 2 1 แม่น้ำชุมพร วัดพระขวาง แม่น้ำชุมพร จุดสาธิต การเพาะนางพญา พื้นที่ 1 ไร่ จุดสาธิต การเลี้ยงชันโรง พื้นที่ 1 ไร่ จุดสาธิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แปลงเรียนรู้การเลี้ยง ชันโรง N 2 1 แม่น้ำชุมพร วัดพระขวาง แม่น้ำชุมพร จุดสาธิต การเพาะนางพญา พื้นที่ 1 ไร่ จุดสาธิต การเลี้ยงชันโรง พื้นที่ 1 ไร่ จุดสาธิต การเลี้ยงชันโรง พื้นที่ 1 ไร่ กองร้อย อส. จ. ชุมพร สุราษฎร์ธานี กทม. ระนองชุมพร

2 แปลงเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ม.1 ต. วิสัยเหนือ อ. เมือง จ. ชุมพร ระนอง ชุมพร สุราษฏร์ธา นี กทม. ถนนเพชร เกษม 18 กม. จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง โพรงไทย ม.1 ต. วิสัยเหนือ อ. เมือง จ. ชุมพร พระใหญ่เขาเจดีย์ กม.18 พื้นที่ 1 ไร่

3 แปลงเรียนรู้เฉพาะด้านN สำนักงาน ศูนย์ฯ ( ผึ้ง ) อาคารเพาะ เลี้ยงนางพญาผึ้ง พื้นที่ 1 ไร่ จุดสาธิตแปลงเพาะนางพญาผึ้ง 1 2 5 3 4 ป้ายเรียนรู้ รังผึ้ง


ดาวน์โหลด ppt แปลงเรียนรู้การเลี้ยง ชันโรง N 2 1 แม่น้ำชุมพร วัดพระขวาง แม่น้ำชุมพร จุดสาธิต การเพาะนางพญา พื้นที่ 1 ไร่ จุดสาธิต การเลี้ยงชันโรง พื้นที่ 1 ไร่ จุดสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google