งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Part of body( พาสออฟบอดี้ ) ส่วน ต่างๆของร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 จัดทำโดย นางสาวพลอยพรรณ จันทร์คำ พนักงานราชการโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Part of body( พาสออฟบอดี้ ) ส่วน ต่างๆของร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 จัดทำโดย นางสาวพลอยพรรณ จันทร์คำ พนักงานราชการโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Part of body( พาสออฟบอดี้ ) ส่วน ต่างๆของร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 จัดทำโดย นางสาวพลอยพรรณ จันทร์คำ พนักงานราชการโรงเรียน บ้านวังไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

2 ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกายของเรา ดังต่อไปนี้ Head เฮด Nose โนส Mouth เมาท์

3 ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกายของเรา ดังต่อไปนี้ Eye อาย Ear เอีย Neck เน็ค

4 ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกายของเรา ดังต่อไปนี้ Arm อาร์ม Finger ฟิงเกอร์ Knee นี

5 ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกาย ของเรา ดังต่อไปนี้ Leg ขา Face เฟส Foot เท้า

6 Leg Head Arm 30 1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว

7 Finger Ear Eye 30 2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว

8 Nose Head Arm 30 3. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว

9 LegHead Arm 30 4. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว

10 Leg Mouth Arm 30 5. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว

11 2. ให้นักเรียนลากเส้นโยงภาพที่มีความหมายตรงกับคำศัพท์ Eye Knee Foot Mouth Ear 30

12


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Part of body( พาสออฟบอดี้ ) ส่วน ต่างๆของร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 จัดทำโดย นางสาวพลอยพรรณ จันทร์คำ พนักงานราชการโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google