งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Part of body( พาสออฟบอดี้ ) ส่วน ต่างๆของร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 จัดทำโดย นางสาวพลอยพรรณ จันทร์คำ พนักงานราชการโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Part of body( พาสออฟบอดี้ ) ส่วน ต่างๆของร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 จัดทำโดย นางสาวพลอยพรรณ จันทร์คำ พนักงานราชการโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Part of body( พาสออฟบอดี้ ) ส่วน ต่างๆของร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 จัดทำโดย นางสาวพลอยพรรณ จันทร์คำ พนักงานราชการโรงเรียน บ้านวังไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

2 ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกายของเรา ดังต่อไปนี้ Head เฮด Nose โนส Mouth เมาท์

3 ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกายของเรา ดังต่อไปนี้ Eye อาย Ear เอีย Neck เน็ค

4 ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกายของเรา ดังต่อไปนี้ Arm อาร์ม Finger ฟิงเกอร์ Knee นี

5 ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกาย ของเรา ดังต่อไปนี้ Leg ขา Face เฟส Foot เท้า

6 Leg Head Arm ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว

7 Finger Ear Eye ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว

8 Nose Head Arm ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว

9 LegHead Arm ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว

10 Leg Mouth Arm ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงข้อเดียว

11 2. ให้นักเรียนลากเส้นโยงภาพที่มีความหมายตรงกับคำศัพท์ Eye Knee Foot Mouth Ear 30

12


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Part of body( พาสออฟบอดี้ ) ส่วน ต่างๆของร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 จัดทำโดย นางสาวพลอยพรรณ จันทร์คำ พนักงานราชการโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google