งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Part of body( พาสออฟบอดี้ ) ส่วนต่างๆของร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Part of body( พาสออฟบอดี้ ) ส่วนต่างๆของร่างกาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Part of body( พาสออฟบอดี้ ) ส่วนต่างๆของร่างกาย
นางสาวพลอยพรรณ จันทร์คำ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านวังไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2

2 ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกายของเรา ดังต่อไปนี้. Head
ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกายของเรา ดังต่อไปนี้ Head เฮด Nose โนส Mouth เมาท์

3 ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกายของเรา ดังต่อไปนี้. Eye
ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกายของเรา ดังต่อไปนี้ Eye อาย Ear เอีย Neck เน็ค

4 Arm อาร์ม Finger ฟิงเกอร์ Knee นี
ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกายของเราดังต่อไปนี้ Arm อาร์ม Finger ฟิงเกอร์ Knee นี

5 Leg ขา Face เฟส Foot เท้า
ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์และภาพเกี่ยวกับร่างกายของเรา ดังต่อไปนี้ Leg ขา Face เฟส Foot เท้า

6 1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
30 Leg Head Arm

7 30 2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว Finger Ear Eye

8 3. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
30 Nose Head Arm

9 4. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
30 Leg Head Arm

10 5. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
30 Leg Mouth Arm

11 2. ให้นักเรียนลากเส้นโยงภาพที่มีความหมายตรงกับคำศัพท์
Eye Knee Foot Mouth Ear 30

12 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Part of body( พาสออฟบอดี้ ) ส่วนต่างๆของร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google