งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง จำนวนเฉพาะ โรงเรียนบ้านตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสมโภชน์ โหลสกุล คณิตศาสตร์ ป.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง จำนวนเฉพาะ โรงเรียนบ้านตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสมโภชน์ โหลสกุล คณิตศาสตร์ ป.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง จำนวนเฉพาะ โรงเรียนบ้านตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสมโภชน์ โหลสกุล คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ

2 จำนวนเฉพาะ คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง 1.1 ด้านความรู้ บอกจำนวนที่เป็นจำนวน เฉพาะได้ 1.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ 1.2.1 ในการแก้ปัญหา 1.2.2 ในการให้เหตุผล 1.2.3 ในการสื่อสาร การสื่อความความหมาย และการนำเสนอ 1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 1.3.1 ทำงานอย่าเป็น ระบบ 1.3.2 มีระเบียบวินัย 1.3.3 มีความรับผิดชอบ

3 จำนวนเฉพาะ จำนวนฉพาะคือจำนวนนับที่มีตัว ประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ ตัวเอง 2 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 2 ดังนั้น 2 จึงเป็น จำนวนเฉพาะ คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ 1

4 3 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 3 ดังนั้น 3 จึงเป็น จำนวนเฉพาะ 4 มี ตัวประกอบ 3 ตัวคือ 1, 2 และ 4 ดังนั้น 4 จึงไม่เป็นจำนวน เฉพาะ คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ 2 5 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1, และ 5 ดังนั้น 5 จึงเป็น จำนวน เฉพาะ 6 มี ตัวประกอบ 4 ตัวคือ 1, 2, 3 และ 6 ดังนั้น 6 จึงไม่เป็นจำนวน เฉพาะ

5 7 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 7 ดังนั้น 7 จึงเป็น จำนวนเฉพาะ 8 มี ตัวประกอบ 4 ตัวคือ 1, 2, 4 และ 8 ดังนั้น 8 จึงไม่เป็นจำนวน เฉพาะ คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ 3 10 มี ตัวประกอบ 4 ตัวคือ 1, 2, 5 และ 10 ดังนั้น 10 จึงไม่เป็น จำนวนเฉพาะ 9 มี ตัวประกอบ 3 ตัวคือ 1, 3 และ 9 ดังนั้น 9 จึงไม่เป็นจำนวน เฉพาะ

6 11 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 11 ดังนั้น 11 จึงเป็น จำนวนเฉพาะ 12 มี ตัวประกอบ 6 ตัวคือ 1, 2, 3, 4, 6 และ 12 ดังนั้น 12 จึงไม่เป็น จำนวนเฉพาะ คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ 4 14 มี ตัวประกอบ 3 ตัวคือ 1, 2, 7 และ 14 ดังนั้น 14 จึงไม่เป็น จำนวนเฉพาะ 13 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 13 ดังนั้น 13 จึงเป็น จำนวนเฉพาะ

7 2 เป็นจำนวน เฉพาะ ถูก ผิด 5 คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.1 ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่กล่าวว่า ถูก หรือ ผิด

8 3 เป็นจำนวน เฉพาะ ถูก ผิด คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.2 5

9 4 เป็นจำนวน เฉพาะ TrueFalse คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.3 5

10 6 เป็นจำนวนเฉพาะ True False คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.4 5

11 5 เป็นจำนวน เฉพาะ TrueFalse คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.5 5

12 ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ 30 A 15B 18 C 19 D 21 คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.6

13 ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ Timer 1618 2324 คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.7

14 ให้ตอบจำนวนนับที่เป็น จำนวนเฉพาะ คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.8 30

15 ให้ตอบจำนวนนับที่เป็น จำนวนเฉพาะ คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.9 30

16 ให้ตอบจำนวนนับที่เป็น จำนวนเฉพาะ คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.10 30

17 14 2 2 10 6 6 คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.11 ลากตัวเลขไปวางให้ถูกต้อง ตามข้อความกำหนด จำนวน เฉพาะ ไม่ใช่จำนวน เฉพาะ 3 3 7 7 11 15 4 4 8 8 12 16 5 5 9 9 13 17 2 2 15

18 30 18 26 22 คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.12 ลากตัวเลขไปวางให้ถูกต้อง ตามข้อความกำหนด จำนวน เฉพาะ ไม่ใช่จำนวน เฉพาะ 19 23 27 31 20 24 28 32 21 25 29 33 15

19 46 34 42 38 คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.13 ลากตัวเลขไปวางให้ถูกต้อง ตามข้อความกำหนด จำนวน เฉพาะ ไม่ใช่จำนวน เฉพาะ 35 39 43 47 36 40 44 48 37 41 45 49 15

20


ดาวน์โหลด ppt วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง จำนวนเฉพาะ โรงเรียนบ้านตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสมโภชน์ โหลสกุล คณิตศาสตร์ ป.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google