งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เรื่อง จำนวนเฉพาะ โรงเรียนบ้านตันหยงโป ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสมโภชน์ โหลสกุล

2 จำนวนเฉพาะ คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ จำนวนเฉพาะ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1.1 ด้านความรู้ บอกจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะได้ 1.2 ด้านทักษะ/ กระบวนการ ในการแก้ปัญหา ในการให้เหตุผล ในการสื่อสาร การสื่อความความหมาย และการนำเสนอ 1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำงานอย่าเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ

3 จำนวนเฉพาะ จำนวนฉพาะคือจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ 1 และ ตัวเอง
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ จำนวนเฉพาะ จำนวนฉพาะคือจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ 1 และ ตัวเอง 2 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 2 ดังนั้น 2 จึงเป็น จำนวนเฉพาะ

4 3 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 3 ดังนั้น 3 จึงเป็น จำนวนเฉพาะ
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ 3 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 3 ดังนั้น จึงเป็น จำนวนเฉพาะ 4 มี ตัวประกอบ 3 ตัวคือ 1, 2 และ 4 ดังนั้น 4 จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 5 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1, และ 5 ดังนั้น 5 จึงเป็น จำนวนเฉพาะ 6 มี ตัวประกอบ 4 ตัวคือ 1, 2, 3 และ 6 ดังนั้น 6 จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

5 7 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 7 ดังนั้น 7 จึงเป็น จำนวนเฉพาะ
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ 7 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 7 ดังนั้น จึงเป็น จำนวนเฉพาะ 8 มี ตัวประกอบ 4 ตัวคือ 1, 2, 4 และ 8 ดังนั้น 8 จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 9 มี ตัวประกอบ 3 ตัวคือ 1, 3 และ 9 ดังนั้น 9 จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 10 มี ตัวประกอบ 4 ตัวคือ 1, 2, 5 และ 10 ดังนั้น 10 จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

6 11 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 11 ดังนั้น 11 จึงเป็น จำนวนเฉพาะ
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ 11 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 11 ดังนั้น จึงเป็น จำนวนเฉพาะ 12 มี ตัวประกอบ 6 ตัวคือ 1, 2, 3, 4, 6 และ 12 ดังนั้น 12 จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 13 มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวคือ 1 และ 13 ดังนั้น จึงเป็น จำนวนเฉพาะ 14 มี ตัวประกอบ 3 ตัวคือ 1, 2, 7 และ 14 ดังนั้น 14 จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

7 ผิด ถูก 2 เป็นจำนวนเฉพาะ คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.1
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.1 5 ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่กล่าวว่า ถูก หรือ ผิด 2 เป็นจำนวนเฉพาะ ผิด ถูก

8 คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.2
5 3 เป็นจำนวนเฉพาะ ผิด ถูก

9 คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.3
5 4 เป็นจำนวนเฉพาะ True False

10 คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.4
5 6 เป็นจำนวนเฉพาะ False True

11 คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.5
5 เป็นจำนวนเฉพาะ True False

12 ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ A 15 B 18 C 19 D 21 คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.6
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.6 30 ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ A 15 B 18 C 19 D 21

13 คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.7
Timer ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ 16 18 23 24

14 ให้ตอบจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะ
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.8 ให้ตอบจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะ 30 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

15 ให้ตอบจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะ
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.9 30 ให้ตอบจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

16 ให้ตอบจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะ
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.10 30 ให้ตอบจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

17 ลากตัวเลขไปวางให้ถูกต้องตามข้อความกำหนด
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.11 ลากตัวเลขไปวางให้ถูกต้องตามข้อความกำหนด 15 จำนวนเฉพาะ 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ 10 11 12 13 16 17 14 15

18 ลากตัวเลขไปวางให้ถูกต้องตามข้อความกำหนด
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.12 ลากตัวเลขไปวางให้ถูกต้องตามข้อความกำหนด 15 จำนวนเฉพาะ 18 19 20 21 22 23 24 25 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ 26 27 28 29 32 33 30 31

19 ลากตัวเลขไปวางให้ถูกต้องตามข้อความกำหนด
คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวนเฉพาะ ฝ.13 ลากตัวเลขไปวางให้ถูกต้องตามข้อความกำหนด 15 จำนวนเฉพาะ 34 35 36 37 38 39 40 41 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ 42 43 44 45 48 49 46 47

20 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google