งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประยุกต์ ยุทธ์ศาสตร์ ยุทธวิธี และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ภาคพลเรือน คุณณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประยุกต์ ยุทธ์ศาสตร์ ยุทธวิธี และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ภาคพลเรือน คุณณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประยุกต์ ยุทธ์ศาสตร์ ยุทธวิธี และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ภาคพลเรือน คุณณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 55 ปีการศึกษา 2553 วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้อง 112 อาคารกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก

2 2 ศาสตร์และศิลป์ของการสู้รบ ทำสงคราม vs การบริหารจัดการธุรกิจ ยุทธการ (รบ) จัดการ (ธุรกิจ) 1. เวลา พัฒนายาวและ ต่อเนื่อง สั้นกว่ามาก 2. เดิมพัน สูงมาก ต่ำกว่ามาก 3.ปัจจัย มาก น้อยกว่ามาก 4. รอบคอบรัดกุม มาก น้อยกว่ามาก

3 3การวางแผน ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี กลยุทธ์ คือ การวางแผนการรบ การทำงาน การรบอย่างมีแผน การทำงาน การรบอย่างไม่มีแผน คืออะไร แผนการทำงานให้สำเร็จ แผนการรบให้ชนะ คืออะไร คิดก่อนทำ คิดก่อนรบ ทำงานหรือ ทำการรบบน กระดาษก่อน ทำงานหรือ ทำการรบจริง

4 4 อย่าเพิ่งรบจนกว่าจะเห็นช่องทางที่จะ “ชนะ” คิดยังไม่ชนะ คิดใหม่จนกว่าจะคิดออก “ชนะ” แม่ทัพ ที่ไม่มีแผนการรบที่จะชนะเป็นแม่ทัพ ที่ใช้ไม่ได้ แม่ทัพ ที่ไม่มีแผนการรบที่จะชนะเป็นแม่ทัพ ที่ใช้ไม่ได้ ผู้บริหาร ที่ไม่มีแผนการทำงานให้สำเร็จ เป็นผู้บริหารที่ใช้ไม่ได้ ผู้บริหาร ที่ไม่มีแผนการทำงานให้สำเร็จ เป็นผู้บริหารที่ใช้ไม่ได้ รู้เข้ารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะทั้งร้อยครั้ง (ซุน สึ วู) รู้เข้ารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะทั้งร้อยครั้ง (ซุน สึ วู)

5 5 แผนยุทธศาสตร์ทางการทหาร หรือในการสงคราม คือ เป้าหมายสุดท้าย เป้าหมายสำคัญที่สุดหรือเป้าหมายหลัก ในการทำสงครามหรือในการรบ เป้าหมายสุดท้าย เป้าหมายสำคัญที่สุดหรือเป้าหมายหลัก ในการทำสงครามหรือในการรบ แผนการทำลายฝ่ายตรงข้ามจนหมดความสามารถมารบได้อีก แผนยึดเมืองหลวงของฝ่ายตรงข้ามและยุติการสู้รบได้เด็ดขาด แผนกดดันฝ่ายตรงข้ามจนต้องยอมแพ้อย่างมีเงื่อนไข แผนการเข้ายึดและครอบครองอาณาจักรของฝ่ายตรงข้าม

6 6 แผนยุทธวิธีทางทหารหรือ ในสงคราม คือ แผนที่บอกวิธีการและขั้นตอนในการบรรลุ ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนที่บอกวิธีการและขั้นตอนในการบรรลุ ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนที่แสดงความเป็นไปได้ในการบรรลุ ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนที่แสดงความเป็นไปได้ในการบรรลุ ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์และแผนยุทธวิธีที่ดี แผนยุทธศาสตร์และแผนยุทธวิธีที่ดี

7 7 แผนกลยุทธ์ คือ แผนการรบด้วยสติปัญญา ด้วยกลอุบาย รบชนะข้าศึกที่มีกำลังหรือความสามารถมากกว่า ถ้าฝ่ายเราแข็งแรงกว่าข้าศึก ชนะโดย ไม่สูญเสียไพร่พลหรือสูญเสียน้อย ไม่ต้องออกแรงมาก

8 8 การบริหารจัดการ คือ การทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยผู้อื่น ผู้บริหาร คือ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบงาน ที่ผู้อื่นทำ ภาคพลเรือน คือ ภาครัฐ : กระทรวง ทบวง กรม (ยกเว้นกลาโหม) ภาคประชาชน : ชุมชน สังคม เอกชน ธุรกิจ ไม่ธุรกิจ การบริหารจัดการภาคพลเรือน

9 9 การประยุกต์ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี กลยุทธ์ มาใช้บริหารจัดการ ภาคพลเรือน vs ภาคธุรกิจ 1. แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนที่บอกเป้าประสงค์หลักของการ ปฏิบัติการภาคพลเรือน 2. แผนยุทธวิธี คือ กระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ 3. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการที่ใช้สติปัญญา การอธิบายความเป็นไปได้ของแผน ยุทธศาสตร์

10 10 แผนยุทธศาสตร์ ภาคพลเรือน Input  Process  Output ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์สังคม ยุทธศาสตร์การเมือง ยุทธศาสตร์การศึกษา

11 11ภาคธุรกิจกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการแข่งขัน กลยุทธ์ในการสร้าง Brand

12 12 เอกลักษณ์โดดเด่น ประชาธิปไตย เอกภาพบนความแตกต่างหลากหลาย ประชาชนแข็งแรง ฉลาดมีจิตสำนึก การพัฒนา เปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธี ประชาชนปกครองตนเอง อำนาจรัฐ อำนาจอธิปไตย อยู่ที่ประชาชน นักการเมือง คือ ผู้ที่อาสามาเสียสละทำงาน รับใช้ประเทศชาติและประชาชน


ดาวน์โหลด ppt 1 การประยุกต์ ยุทธ์ศาสตร์ ยุทธวิธี และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ภาคพลเรือน คุณณรงค์ โชควัฒนา นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google