งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นครแห่งศิลปะ และ ดนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นครแห่งศิลปะ และ ดนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นครแห่งศิลปะ และ ดนตรี
VIENNA นครแห่งศิลปะ และ ดนตรี

2 ธงของเวียนนา

3 ตราสัญลักษณ์ของเวียนนา

4 ที่ตั้งของกรุงเวียนนาในออสเตรีย

5  เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียด้วย
 เวียนนาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรีย เป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เวียนนายังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) การปกครอง - เมืองเวียนนาแบ่งการปกครองออกเป็น 23 เขต

6 ภาษาประจำชาติคือภาษาเยอรมัน
เวียนนา [VIENNA] เป็นนครหลวงของ สาธารณรัฐออสเตรีย ภาษาเยอรมันออกเสียงว่า “วีน” wein ภาษาประจำชาติคือภาษาเยอรมัน เนื่องจากเชื่อชาติส่วนใหญ่มีเชื้อสายเยอรมัน

7 เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรปซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตก มีพรมแดนติดกับ 8 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ เยอรมัน เช็ค สโลวัค ฮังการี สโลเวเนีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และ ลิคเทนสไตน์ และไม่มีทางออกสู่ทะเลเลย แต่มีทะเลสาบเยอะมาก

8 ประชากร 8 ใน 10 นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก
ส่วนที่เหลือนับถือนิกายโปรแตสเตนท์ และอิสลามตามกฎหมายออสเตรีย เขาให้เสรีภาพแก่คนมีอายุ 14 ปีขึ้นไป ในการเลือกนับถือศาสนาเองได้

9 ออสเตรียมีพื้นที่ประมาณ 83’850
ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา

10 ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ โกรสกลอคเนอร์
GROSS GLOCKNER

11 พื้นที่ลาบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก
สภาพอากาศ มี 4 ฤดู

12 ออสเตรีย ถูกขนานนามว่า นครแห่งศิลปะและดนตรี
หรือ นครแห่งวอลท์ซ

13 เนื่องมาจากเมืองต่าง ในออสเตรียเป็นจุดกำเนิด
หรือเป็นที่มาของศิลปะแขนงต่างๆ

14 และศิลปินหลายๆคนเห็นได้จากมี รูปปั้นอ่อนช้อยงดงาม
หรืองานศิลปะอยู่ตามเมืองต่าง ของออสเตรีย

15 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

16 พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)
ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ ฮับส์บูร์กตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่18 จนถึงพ.ศ.2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlachและ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะ การตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก

17 มหาวิหารเซนต์สตีเฟน ( Stephansdom )
เป็นวัดคริสต์ศาสนาของนิกายโรมันคาทอลิกที่มีฐานะเป็นมหาวิหารที่เป็นวัดแม่ของสังฆมณฑลเวียนนา และ เป็นที่ตั้งของอัครสังฆราชแห่งเวียนนา ตัวมหาวิหารตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนาในประเทศออสเตรียสถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก์ และ กอธิค ริเริ่มโดยรูดอล์ฟที่ 4 ดยุคแห่งออสเตรีย

18 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดทำโดย นายวิษณุพร พงษ์พานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt นครแห่งศิลปะ และ ดนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google