งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และ เป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียด้วย  เวียนนาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรีย เป็น ศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และ เป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียด้วย  เวียนนาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรีย เป็น ศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6  เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และ เป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียด้วย  เวียนนาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรีย เป็น ศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มี ประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มีแม่น้ำ ดานูบไหลผ่าน  เวียนนายังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานใน สหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับ นานาชาติหลายแห่ง เช่น Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)ิ  การปกครอง - เมืองเวียนนาแบ่งการ ปกครองออกเป็น 23 เขต

7

8 เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรปซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตก มีพรมแดนติดกับ 8 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ เยอรมัน เช็ค สโลวัค ฮังการี สโลเวเนีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และ ลิคเทนสไตน์ และไม่มีทางออกสู่ทะเลเลย แต่มีทะเลสาบเยอะมาก

9 ประชากร 8 ใน 10 นับ ถือศาสนาคริสต์นิกาย คาทอลิก ส่วนที่เหลือนับถือ นิกายโปรแตสเตนท์ และอิสลามตาม กฎหมายออสเตรีย เขาให้เสรีภาพแก่คนมี อายุ 14 ปีขึ้นไป ในการเลือกนับถือ ศาสนาเองได้

10 ออสเตรียมีพื้นที่ประมาณ 83’850 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วน ใหญ่เป็นภูเขา

11

12

13

14

15

16

17 ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐ ออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ ฮับส์บูร์กตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ. ศ.2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะ การตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก

18 มหาวิหารเซนต์สตีเฟน ( Stephansdom ) เป็นวัดคริสต์ศาสนาของนิกาย โรมันคาทอลิกที่มีฐานะเป็นมหาวิหารที่ เป็นวัดแม่ของสังฆมณฑลเวียนนาวัดคริสต์ศาสนานิกาย โรมันคาทอลิกมหาวิหารวัดแม่ และ เป็นที่ตั้งของอัครสังฆราชแห่ง เวียนนา ตัวมหาวิหารตั้งอยู่ใจกลางกรุง เวียนนาในประเทศออสเตรีย สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็น แบบโรมานเนสก์ และ กอธิค ริเริ่มโดย รูดอล์ฟที่ 4 ดยุคแห่งออสเตรียอัครสังฆราชแห่ง เวียนนากรุง เวียนนาประเทศออสเตรียโรมานเนสก์ กอธิค รูดอล์ฟที่ 4 ดยุคแห่งออสเตรีย

19


ดาวน์โหลด ppt  เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และ เป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียด้วย  เวียนนาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรีย เป็น ศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google