งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แต่ทว่า หากจะนับว่า มีเอกสารยืนยันที่ เกี่ยวกับตุ๊กตา เมื่อ ย้อนกลับไป ณ ปี ค. ศ.100 ที่กรีซได้มี การจดบันทึกไว้ เวลาต่อมา ศตวรรษ ที่ 15 เยอรมันก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แต่ทว่า หากจะนับว่า มีเอกสารยืนยันที่ เกี่ยวกับตุ๊กตา เมื่อ ย้อนกลับไป ณ ปี ค. ศ.100 ที่กรีซได้มี การจดบันทึกไว้ เวลาต่อมา ศตวรรษ ที่ 15 เยอรมันก็ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แต่ทว่า หากจะนับว่า มีเอกสารยืนยันที่ เกี่ยวกับตุ๊กตา เมื่อ ย้อนกลับไป ณ ปี ค. ศ.100 ที่กรีซได้มี การจดบันทึกไว้ เวลาต่อมา ศตวรรษ ที่ 15 เยอรมันก็ได้ เปลี่ยนแปลงโฉม ตุ๊กตาให้เป็นไปใน โมเดิ้ล แล้วก็พัฒนา ไปเรื่อยๆจนถึง ศตวรรษที่ twenty ตุ๊กตาก็ผลิตจาก หลายๆวัตถุดิบ เพื่อ ง่ายต่อกาสะสม

4 ตุ๊กตายุค เริ่มแรก เดิมที ตุ๊กตา ได้สร้างจาก อิฐ หิน ดิน ทราย ไม้ หรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่หาได้ง่ายๆจากรอบๆตัว เพื่อที่จะ ใช้นำมาเป็นของเล่นให้เด็กๆ ซึ่ง ขนาดและองค์ประกอปต่างๆก็จะอ ตกต่างกันไปแล้วแต่วัสดุที่ทำ ณ ตอนนั้น

5 ตุ๊กตาที่ประดิษฐ์จากไม้พายแล้วเขียน ของอียิปโบราณ ประมาณปี 2080-1990 ก่อนคริสตกาลนอกจากตุ๊กตา ถูกทำมาเป็นของเล่นแล้ว บางพื้นที่ยังทำตุ๊กตาเพื่อมา เป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่ออีกด้วย เพราะบาง ที่มีความเชื่อว่า เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไม่ปกติ ( สุขภาพไม่ดี, ใช้ การแก้ทำพิธีจากความเชื่อต่างๆของแต่ละพื้นที่ ) ก็จะนำ ตุ๊กตามาเป็นตัวแทน หรือมาใช้ในพิธีกรรมเพื่อให้หายจาก สิ่งที่ไม่ดีนั้น ตุ๊กตาที่ประดิษฐ์จากไม้พายแล้วเขียน ของอียิปโบราณ ประมาณปี 2080-1990 ก่อนคริสตกาลนอกจากตุ๊กตา ถูกทำมาเป็นของเล่นแล้ว บางพื้นที่ยังทำตุ๊กตาเพื่อมา เป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่ออีกด้วย เพราะบาง ที่มีความเชื่อว่า เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไม่ปกติ ( สุขภาพไม่ดี, ใช้ การแก้ทำพิธีจากความเชื่อต่างๆของแต่ละพื้นที่ ) ก็จะนำ ตุ๊กตามาเป็นตัวแทน หรือมาใช้ในพิธีกรรมเพื่อให้หายจาก สิ่งที่ไม่ดีนั้น

6 ตุ๊กตา ฮินาวา (Hinawa) จากญี่ปุ่น ปี ค. ศ. 300- 600 ใช้เพื่อเป็นตัวแทน ของครอบครัวเพื่อให้ อยู่เย็นเป็นสุข ตุ๊กตา ฮินาวา (Hinawa) จากญี่ปุ่น ปี ค. ศ. 300- 600 ใช้เพื่อเป็นตัวแทน ของครอบครัวเพื่อให้ อยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาที่ ใช้ในการประกอปพิธีวู ดู ( แอฟริกา ) พิธีกรรม ของอินเดียนแดง ตุ๊กตาแอสกีโม และ แบบอื่นๆอีกมากมาย แล้วแต่ความเชื่อและ วัฒนธรรมของภูมิภาค นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาที่ ใช้ในการประกอปพิธีวู ดู ( แอฟริกา ) พิธีกรรม ของอินเดียนแดง ตุ๊กตาแอสกีโม และ แบบอื่นๆอีกมากมาย แล้วแต่ความเชื่อและ วัฒนธรรมของภูมิภาค นั้นๆ ตุ๊กตา ฮินาวา (Hinawa) จากญี่ปุ่น ปี ค. ศ. 300- 600 ใช้เพื่อเป็นตัวแทน ของครอบครัวเพื่อให้ อยู่เย็นเป็นสุข ตุ๊กตา ฮินาวา (Hinawa) จากญี่ปุ่น ปี ค. ศ. 300- 600 ใช้เพื่อเป็นตัวแทน ของครอบครัวเพื่อให้ อยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาที่ ใช้ในการประกอปพิธีวู ดู ( แอฟริกา ) พิธีกรรม ของอินเดียนแดง ตุ๊กตาแอสกีโม และ แบบอื่นๆอีกมากมาย แล้วแต่ความเชื่อและ วัฒนธรรมของภูมิภาค นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาที่ ใช้ในการประกอปพิธีวู ดู ( แอฟริกา ) พิธีกรรม ของอินเดียนแดง ตุ๊กตาแอสกีโม และ แบบอื่นๆอีกมากมาย แล้วแต่ความเชื่อและ วัฒนธรรมของภูมิภาค นั้นๆ

7 หลังสงครามกลางเมืองที่ อเมริกา ( ปี ค. ศ. 1860) ได้เริ่มมีการจัดตั้ง โรงงานผลิตตุ๊กตาแล้ว ค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้น เรื่อยๆ จนประมาณ ศตวรรษ ที่ 19 ประเทศ เยอรมัน ได้พลิกนวัตกรรม แนวคิดการผลิตตุ๊กตา โดยได้เริ่มแนวคิดผลิต ตุ๊กตาแบบโมเดิ้ล ในตอน แรกก็ผลิตจากหนัง ผ้า กระดาษต่างๆ จนถึง ศตวรรษที่ twenty ก็ เปลี่ยนมาเป็น พลาสติก เซลล์ลูรอย ไวนิล จน พัฒนากลายเป็น เรซิน สังเคราะห์ ที่มีความคงทน เป็นอย่างสูง หลังสงครามกลางเมืองที่ อเมริกา ( ปี ค. ศ. 1860) ได้เริ่มมีการจัดตั้ง โรงงานผลิตตุ๊กตาแล้ว ค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้น เรื่อยๆ จนประมาณ ศตวรรษ ที่ 19 ประเทศ เยอรมัน ได้พลิกนวัตกรรม แนวคิดการผลิตตุ๊กตา โดยได้เริ่มแนวคิดผลิต ตุ๊กตาแบบโมเดิ้ล ในตอน แรกก็ผลิตจากหนัง ผ้า กระดาษต่างๆ จนถึง ศตวรรษที่ twenty ก็ เปลี่ยนมาเป็น พลาสติก เซลล์ลูรอย ไวนิล จน พัฒนากลายเป็น เรซิน สังเคราะห์ ที่มีความคงทน เป็นอย่างสูง

8 เมื่อความต้องการ ของลูกค้ามีไม่สิ้นสุด นักคิดนักประดิษฐ์จึง ต้องสนองความ ต้องการของลูกค้าใน กลุ่มต่างๆ ทำให้เกิด แฟชั่นของตุ๊กตา ขึ้นมา ตอนแรกก็จะ เป็นพวกตุ๊กตา กระดาษ ที่สามารถ ปรับเปลี่ยนชุดต่างๆ ได้ และต่อมาก็เกิด แฟชั่นตุ๊กตาบาบี้ ที่ สามารถเปลี่ยนชุด ตัว หัว แขน - ขา ต่างๆ ได้

9

10

11

12

13 นอกจากนี้มีที่อื่นๆอีก เช่น อเมริกา แคนนาดา ฝรั่งเศส และที่อื่นอีกซึ่ง จะกระจายอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้มีที่อื่นๆอีก เช่น อเมริกา แคนนาดา ฝรั่งเศส และที่อื่นอีกซึ่ง จะกระจายอยู่ทั่วโลก

14


ดาวน์โหลด ppt แต่ทว่า หากจะนับว่า มีเอกสารยืนยันที่ เกี่ยวกับตุ๊กตา เมื่อ ย้อนกลับไป ณ ปี ค. ศ.100 ที่กรีซได้มี การจดบันทึกไว้ เวลาต่อมา ศตวรรษ ที่ 15 เยอรมันก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google