งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบทศนิยม และการใช้เครื่องหมาย , ,  และ  0.5 0.4 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบทศนิยม และการใช้เครื่องหมาย , ,  และ  0.5 0.4 "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบทศนิยม และการใช้เครื่องหมาย , ,  และ  

2 1.3 กับ 1.7 ตัวเลขในหลักหน่วย เท่ากันคือ 1 ตัวเลขในหลักส่วนสิบ 3  7 ดังนั้น 1.3  1.7

3 2.58 กับ 2.56 ตัวเลขในหลักหน่วย เท่ากันคือ 2 ตัวเลขในหลักส่วนสิบ เท่ากันคือ 5 ตัวเลขในหลักส่วนร้อย 8  6 ดังนั้น 2.58  2.56

4 354.7 กับ ตัวเลขในหลักร้อย เท่ากัน คือ 3 ตัวเลขในหลักสิบ เท่ากันคือ 5 ตัวเลขในหลักหน่วย เท่ากัน คือ 4 ตัวเลขในหลักส่วนสิบ เท่ากันคือ 7 ตัวเลขในหลักส่วนร้อย 0  2 ดังนั้น 4.70  4.72

5 ให้นักเรียนเปรียบเทียบ ทศนิยมต่อไปนี้ 0.51 กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ กับ        

6 ให้เรียงลำดับทศนิยมจาก จำนวนที่มีค่ามาก ไปหาจำนวนที่มีค่าน้อย

7 ให้เรียงลำดับทศนิยมจาก จำนวนที่มีค่าน้อย ไปหาจำนวนที่มีค่ามาก


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบทศนิยม และการใช้เครื่องหมาย , ,  และ  0.5 0.4 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google