งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบทศนิยม และการใช้เครื่องหมาย  ,  ,  และ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบทศนิยม และการใช้เครื่องหมาย  ,  ,  และ "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบทศนิยม และการใช้เครื่องหมาย  ,  ,  และ 
และการใช้เครื่องหมาย  ,  ,  และ  0.5 0.4

2 1.3 กับ 1.7 ตัวเลขในหลักหน่วย เท่ากันคือ 1 ตัวเลขในหลักส่วนสิบ 3  7 ดังนั้น 1.3  1.7

3 2.58 กับ 2.56 ตัวเลขในหลักหน่วย เท่ากันคือ 2 ตัวเลขในหลักส่วนสิบเท่ากันคือ 5 ตัวเลขในหลักส่วนร้อย 8  6 ดังนั้น 2.58  2.56

4 354.7 กับ 354.72 ดังนั้น 4.70  4.72 ตัวเลขในหลักร้อย เท่ากันคือ 3
กับ ตัวเลขในหลักร้อย เท่ากันคือ 3 ตัวเลขในหลักสิบ เท่ากันคือ 5 ตัวเลขในหลักหน่วย เท่ากันคือ 4 ตัวเลขในหลักส่วนสิบเท่ากันคือ 7 ตัวเลขในหลักส่วนร้อย 0  2 ดังนั้น 4.70  4.72

5 ให้นักเรียนเปรียบเทียบทศนิยมต่อไปนี้
0.51 กับ 0.41 0.78 กับ 0.87 0.05 กับ 0.03 1.8 กับ 1.7 3.40 กับ 3.4 0.39 กับ 0.4 5.0 กับ 3.98 กับ 10.10

6 ให้เรียงลำดับทศนิยมจากจำนวนที่มีค่ามาก ไปหาจำนวนที่มีค่าน้อย
2.9 2.7 2.4 2.3 8.9 7.4 6.8 6.7

7 ให้เรียงลำดับทศนิยมจากจำนวนที่มีค่าน้อย ไปหาจำนวนที่มีค่ามาก
52.7 52.82 52.88 52.9 761.8 732.04 732.40 761.19


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบทศนิยม และการใช้เครื่องหมาย  ,  ,  และ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google