งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบทศนิยม และการใช้เครื่องหมาย , ,  และ  0.5 0.4 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบทศนิยม และการใช้เครื่องหมาย , ,  และ  0.5 0.4 "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบทศนิยม และการใช้เครื่องหมาย , ,  และ  0.5 0.4 

2 1.3 กับ 1.7 ตัวเลขในหลักหน่วย เท่ากันคือ 1 ตัวเลขในหลักส่วนสิบ 3  7 ดังนั้น 1.3  1.7

3 2.58 กับ 2.56 ตัวเลขในหลักหน่วย เท่ากันคือ 2 ตัวเลขในหลักส่วนสิบ เท่ากันคือ 5 ตัวเลขในหลักส่วนร้อย 8  6 ดังนั้น 2.58  2.56

4 354.7 กับ 354.72 ตัวเลขในหลักร้อย เท่ากัน คือ 3 ตัวเลขในหลักสิบ เท่ากันคือ 5 ตัวเลขในหลักหน่วย เท่ากัน คือ 4 ตัวเลขในหลักส่วนสิบ เท่ากันคือ 7 ตัวเลขในหลักส่วนร้อย 0  2 ดังนั้น 4.70  4.72

5 ให้นักเรียนเปรียบเทียบ ทศนิยมต่อไปนี้ 0.51 กับ 0.41 0.78 กับ 0.87 0.05 กับ 0.03 1.8 กับ 1.7 3.40 กับ 3.4 0.39 กับ 0.4 5.0 กับ 3.98 10.02 กับ 10.10        

6 ให้เรียงลำดับทศนิยมจาก จำนวนที่มีค่ามาก ไปหาจำนวนที่มีค่าน้อย 2.3 2.7 2.4 2.9 2.92.9 2.72.7 2.42.4 2.32.3 7.4 6.8 8.9 6.7 8.98.9 7.47.4 6.86.8 6.76.7

7 ให้เรียงลำดับทศนิยมจาก จำนวนที่มีค่าน้อย ไปหาจำนวนที่มีค่ามาก 52.88 52.7 52.82 52.9 52.7 52.8 2 52.8 8 5 2. 9 732.40 761.8 761.19 732.04 73 2.0 4 73 2.4 0 76 1.1 9 76 1.8


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบทศนิยม และการใช้เครื่องหมาย , ,  และ  0.5 0.4 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google