งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bragg Scattering โดย น. ส. จิตรเลขาเจิมจิตรรหัส 500510038 น. ส. ธัญญารัตน์อุปละรหัส 500510073 น. ส. นารินยศศรีรหัส 500510082 น. ส. ปวีณายศวัฒนากุล รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bragg Scattering โดย น. ส. จิตรเลขาเจิมจิตรรหัส 500510038 น. ส. ธัญญารัตน์อุปละรหัส 500510073 น. ส. นารินยศศรีรหัส 500510082 น. ส. ปวีณายศวัฒนากุล รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bragg Scattering โดย น. ส. จิตรเลขาเจิมจิตรรหัส 500510038 น. ส. ธัญญารัตน์อุปละรหัส 500510073 น. ส. นารินยศศรีรหัส 500510082 น. ส. ปวีณายศวัฒนากุล รหัส 500510103 น. ส. พนิดาโนจากุล รหัส 500510110 น. ส. พรทิพย์นรชัยพีรพัฒน์ รหัส 500510113 น. ส. พรพิมลซางเลงรหัส 500510115 น. ส. พัชรสิริเจตะภัยรหัส 500510118 น. ส. พิมพิไลใจแก้วรหัส 500510122 น. ส. ภรณ์ทิพย์แต้โอสถ รหัส 500510127 น. ส. รุ่งรัตน์ปานศิลา รหัส 500510140

2 Bragg Scattering กฎของแบรกส์มาจากสมการทาง ฟิสิกส์ n = เลขจำนวนเต็ม q = มุมตกกระทบ λ = ความยาวคลื่น

3 ผู้ที่เป็นคนพิสูจน์สมการ พื้นฐานนี้เป็นคนแรกคือ นัก ฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร์ ดับบลิว เอซ แบ รกส์ และลูกชายของเขา ในปี ค. ศ. 1913 เพื่อใช้ อธิบายโครงสร้างของ ผลึก เมื่อกระทบเข้ากับรังสี เอกซ์ ด้วยมุมตก กระทบ q ที่แตกต่างกัน

4 Bragg's law กฎของแบรกส์อาศัย หลักการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า การแทรกสอดของคลื่นรังสี เอกซ์ (Roentgenstrahlinterfer enzen) แต่นิยมเรียกว่า การ เลี้ยวเบนโดยใช้รังสีเอกซ์ X- ray diffraction (XRD)

5 ภายในแอพเพล็ตจะมี รังสีเอกซ์ 2 ลำ ส่องกระทบ เข้ากับ ระนาบ 2 ระนาบ ของผลึก ที่ห่างกันเป็น ระยะ d ถ้ามองจากแอพ เพล็ตระนาบของผลึกจะ เห็นเป็นเส้น แต่ที่จริงเป็น เผ่นเหมือนกับแผ่น กระจก สองแผ่น วางขนาน และห่างกันเป็นระยะ d

6 เริ่มต้นทดลอง รังสี 2 ลำ ก่อนที่จะกระทบกับระนาบของ ผลึก มันจะมีเฟสเดียวกัน โดย รังสีลำแรกจะไปกระทบกับ ระนาบบนของผลึก และอีกลำ หนึ่งจะไปกระทบกับระนาบที่อยู่ ลึกถัดไปของผลึก รังสีทั้งสอง จะสะท้อนออกมา ซึ่งจะทำให้ เฟสของรังสีทั้ง 2 ลำมีความ แตกต่างกันไป

7 เนื่องมาจากคลื่นมีระยะทางในการ เคลื่อนที่ไม่เท่ากัน ถ้าเฟสทั้งสองของรังสีสะท้อน มี เฟสไม่ตรงกัน เมื่อเกิดการเแทรกสอด จะให้ความเข้มของคลื่นต่ำ ตัวดีเทค เตอร์ทางฝั่งสะท้อนจะรับสัญญาณ ความเข้มได้ต่ำ เข็มจะอยู่ ทางซ้าย และสัญญาณจะปรากฎ ออกเป็นสีแดง ถ้าเฟสทั้งสองของรังสีสะท้อน มี เฟสตรงกัน การแทรกสอดจะเสริม กัน และจะให้ความเข้มของคลื่น ออกมาสูง ตัวดีเทคเตอร์ก็จะรับ สัญญาณความเข้มออกมาได้สูง เข็ม จะตีไปทางด้านขวา และสัญญาณจะ ปรากฎออกเป็นสีเขียว

8

9 แหล่งที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/B ragg%27s_law Thank You


ดาวน์โหลด ppt Bragg Scattering โดย น. ส. จิตรเลขาเจิมจิตรรหัส 500510038 น. ส. ธัญญารัตน์อุปละรหัส 500510073 น. ส. นารินยศศรีรหัส 500510082 น. ส. ปวีณายศวัฒนากุล รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google