งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ The Best & the Brightest project บรรยายโดย คุณกมลพรรณ แสงมหาชัย คุณพัชรีพร ปลื้มปวารณ์ คุณสุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม คุณนภัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ The Best & the Brightest project บรรยายโดย คุณกมลพรรณ แสงมหาชัย คุณพัชรีพร ปลื้มปวารณ์ คุณสุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม คุณนภัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ The Best & the Brightest project บรรยายโดย คุณกมลพรรณ แสงมหาชัย คุณพัชรีพร ปลื้มปวารณ์ คุณสุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม คุณนภัส ชัยวงศ์โรจน์

2 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ What is the best and the brightest project? นโยบายของรัฐบาล ให้โอกาสกับเยาวชน เรียนรู้ความก้าวหน้า สร้างวิสัยทัศน์ สกอ – ( ชื่อเดิม ทบวงมหาวิทยาลัย ) แข่งขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์

3 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ Why USA ? - Leadership (Worldbank) - Technology (Dupont) - Role Model - ยุโรป แอฟริกา - ประเทศที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน

4 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ เกณฑ์ในการคัดเลือก - อาจมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้า - ปริญญาตรี ปี 4 ใน 5 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

5 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ เกณฑ์ในการคัดเลือก - ปริญญาโท กำลังเรียนอยู่หรือจบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป ไม่เกิน 30 ปี

6 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ เกณฑ์ในการคัดเลือก - คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความเป็นผู้นำ - ทำงานเป็นหมู่คณะ มีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ทำงานวิจัย ผลงานเกียรติประวัติต่อสถาบันหรือประเทศ ภาษาอังกฤษระดับดี

7 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ เส้นทางดูงานของแต่ละกลุ่ม - 92 คน ถูกแบ่งเป็น 3 รุ่นย่อยๆ ดังนี้ กันยายน นิวยอร์ก - วอชิงตันดี. ซี. - ฟิลาเดลเฟีย ตุลาคม วอชิงตันดี. ซี.- ชิคาโก พฤศจิกายน ซานฟรานซิสโก - แอลเอ

8 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ รายละเอียดเพิ่มเติม www.mua.go.th/project/specialstd.htm สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา 022458268 หรือ 2461106-14 ต่อ 749,751

9 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ โปรดติดตาม : เขาหาทุนกันอย่างไร

10 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ อยากได้ทุนทำอย่างไร - เป็นคนใฝ่รู้สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว - อย่าคิดว่าตนเองไม่มี ความสามารถ - ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า - เตรียม ตัว - สอบถามอาจารย์ เพื่อน - ผู้ที่ ได้รับทุน - เลือกทุนที่เหมาะสม ( คุณสมบัติ - ประโยชน์ ) - ความพยายาม - ไม่ท้อถอย

11 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ ประเภทของทุน - ทุนเรียนต่อระดับต่างๆ รัฐบาล - บริษัท ระยะยาว อาจมีข้อผูกมัด - ทุนฝึกอบรม - ดูงาน - เสนอ ผลงานวิจัย ระยะสั้น - ระยะกลาง - ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะสั้น - อื่นๆ เช่น ทำงาน

12 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ แหล่งข้อมูล - วารสาร เช่น วัฏฏะการศึกษา - หนังสือ เช่น ทุนเรียนฟรีมีทั่ว โลก - หนังสือพิมพ์ หน้าการศึกษา มติชน กรุงเทพธุรกิจ - เพื่อน - ผู้ที่ได้รับทุน - ประกาศทางมหาวิทยาลัย

13 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ แหล่งข้อมูล - สื่ออินเทอร์เนต www.moe.go.th www.jeducation.com www.mua.go.th www.eduzones.com www.vcharkarn.com student.siam2you.com มหาวิทยาลัยต่างๆ www.inter.mua.go.th/scholarship/disseminate.html www.tiecastudyabroad.com

14 The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ บทสรุปและคำถาม ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม ฟังการบรรยายในครั้งนี้ และ ขอให้ทุกท่านสนุกกับการหาทุน เพื่อ นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศ ไทยของเรา


ดาวน์โหลด ppt The Best & Brightest ๑ / ๒๕๔๖ The Best & the Brightest project บรรยายโดย คุณกมลพรรณ แสงมหาชัย คุณพัชรีพร ปลื้มปวารณ์ คุณสุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม คุณนภัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google