งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร ป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร ป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร ป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์”
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) “โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร ป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์” www. spusipa.com Face book: pipat duangkamsawat พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการฯ

2 ตารางฝึกอบรมโครงการฯ
16 กค 55 ปฐมนิเทศ Mobile Application Level 1: Basic 17-18 กค 55 Object Oriented Analysis and Design with UML (6 ชั่วโมง) กค 55 Object Oriented Programming with JAVA (9 ชั่วโมง) 26-27 ก.ค. 55 Graphics Design (6 ชั่วโมง) 30 ก.ค.-1 ส.ค.55 HTML5 Programming (9 ชั่วโมง) (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

3 Level 2 : Intermediate Mobile Application
6-24 ส.ค.55 : iOS Application Development 6-24 ส.ค.55 : Android Application Development

4 Level 3: Advanced Android Programming
Mobile Application Level 3: Advanced Android Programming 27 ส.ค.- 1 ก.ย.55 : Advanced Android Programming 27 ส.ค.- 1 ก.ย55 : Advanced iOS Programming วันเสาร์ 8 ก.ย55 ส่งเอกสารรายงานวันสุดท้าย วันเสาร์ 15 ก.ย 55 สอบ Project เพื่อออกเกรดเทอม 1 วันเสาร์ 6 ต.ค 55 สอบ อาจจะรับประกาศนียบัตร SIPA+ SPU 5-14 ต.ค 55 สอบปลายภาคของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ต.ค 55 ไปอยู่กับผู้ประกอบการ …….. 29 ต.ค 55 เปิดเทอม 2

5 ตารางฝึกอบรม พิเศษ ติดตามการเขียนรายงาน รูปแบบโครงงาน ติดตามการเขียนรายงาน เพื่อเข้าประกวดระดับ ประเทศและระดับโลก สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC

6 การคัดเลือก เข้าโครงการ Sipa
กลุ่มที 1 กลุ่มโครงงาน 1 และ 2 + ฝึกงาน กลุ่มที 2 กลุ่มโครงงาน ทดลองงาน กลุ่มที 3 กลุ่มสมัครใจ (ทุกสาขา) เป้าหมาย พร้อมจะทำงานพิเศษ นอกเวลาได้ กลุ่มที 4 นักศึกษาได้ทุน หรือ ช้างเผือก เป้าหมายส่งเข้าประกวด เช่น NECTEC/……………

7 Grammar Review Part of Speech Sentence Tenses

8 Tenses Tense คืออะไร? ตอบ : Tense แปลว่า “กาล” หมายถึง “การเรียนรู้รูปแบบของคำกริยา ที่ไปแสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำต่าง ๆ ว่า ได้เกิดขึ้นแล้ว กำลังเกิดขึ้นอยู่ หรือว่ายังไม่ทันเกิดขึ้น และจบลงต่างกรรมต่างวาระกันอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร” ในภาษาอังกฤษแบ่ง Tense ออกเป็น 3 อย่างคือ 1. Present Tense = ปัจจุบันกาล 2. Past Tense = อดีตกาล 3. Future Tense = อนาคตกาล

9 บทบาทของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
คำถาม ??????

10 Thank you 10


ดาวน์โหลด ppt “โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร ป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google