งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร ป้อนสู่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ” สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) พิภัช ดวงคำสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร ป้อนสู่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ” สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) พิภัช ดวงคำสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร ป้อนสู่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ” สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการฯ www. spusipa.com Face book: pipat duangkamsawat

2 ตารางฝึกอบรมโครงการฯ Level 1: Basic  17-18 กค 55 Object Oriented Analysis and Design with UML (6 ชั่วโมง )  23- 25 กค 55 Object Oriented Programming with JAVA (9 ชั่วโมง )  26-27 ก. ค. 55 Graphics Design (6 ชั่วโมง )  30 ก. ค.-1 ส. ค.55 HTML5 Programming (9 ชั่วโมง ) ( อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ) 16 กค 55 ปฐมนิเทศ Mobile Application

3 Level 2 : Intermediate Mobile Application 6-24 ส. ค.55 : iOS Application Development 6-24 ส. ค.55 : Android Application Development

4 Level 3: Advanced Android Programming Mobile Application 27 ส. ค.- 1 ก. ย.55 : Advanced Android Programming 27 ส. ค.- 1 ก. ย 55 : Advanced iOS Programming วันเสาร์ 8 ก. ย 55 ส่งเอกสารรายงานวันสุดท้าย วันเสาร์ 15 ก. ย 55 สอบ Project เพื่อออกเกรดเทอม 1 วันเสาร์ 6 ต. ค 55 สอบ อาจจะรับประกาศนียบัตร SIPA+ SPU 5-14 ต. ค 55 สอบปลายภาคของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 15- 26 ต. ค 55 ไปอยู่กับผู้ประกอบการ …….. 29 ต. ค 55 เปิดเทอม 2

5 ตารางฝึกอบรม พิเศษ 1. ติดตามการเขียนรายงาน รูปแบบโครงงาน 2. ติดตามการเขียนรายงาน เพื่อเข้าประกวดระดับ ประเทศและระดับโลก 3. สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC

6 กลุ่มที 1 กลุ่มโครงงาน 1 และ 2 + ฝึกงาน กลุ่มที 2 กลุ่มโครงงาน 2 + ทดลองงาน กลุ่มที 3 กลุ่มสมัครใจ ( ทุกสาขา ) เป้าหมาย พร้อมจะทำงานพิเศษ นอกเวลา ได้ กลุ่มที 4 นักศึกษาได้ทุน หรือ ช้างเผือก เป้าหมายส่งเข้าประกวด เช่น NECTEC/…………… การคัดเลือก เข้าโครงการ Sipa

7 Grammar Review Part of Speech Sentence Tenses

8 Tense คืออะไร ? ตอบ :Tense แปลว่า “ กาล ” หมายถึง “ การเรียนรู้ รูปแบบของคำกริยา ที่ไปแสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำ ต่าง ๆ ว่า ได้เกิดขึ้นแล้ว กำลังเกิดขึ้นอยู่ หรือว่ายังไม่ทัน เกิดขึ้น และจบลงต่างกรรมต่างวาระกันอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร ” ในภาษาอังกฤษแบ่ง Tense ออกเป็น 3 อย่างคือ 1.Present Tense= ปัจจุบันกาล 2.Past Tense= อดีตกาล 3.Future Tense= อนาคตกาล

9 บทบาทของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ คำถาม ??????

10 Thank you 10


ดาวน์โหลด ppt “ โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร ป้อนสู่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ” สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) พิภัช ดวงคำสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google