งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์งาน RIVER OUTLET AND CANAL OUTLET จัดทำโดย นาย ชุมพล นพรัตน์ นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มงานออกแบบเขื่อน 1 กลุ่มออกแบบเขื่อน สำนักออกแบบวิศวกรรมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์งาน RIVER OUTLET AND CANAL OUTLET จัดทำโดย นาย ชุมพล นพรัตน์ นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มงานออกแบบเขื่อน 1 กลุ่มออกแบบเขื่อน สำนักออกแบบวิศวกรรมและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์งาน RIVER OUTLET AND CANAL OUTLET จัดทำโดย นาย ชุมพล นพรัตน์ นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มงานออกแบบเขื่อน 1 กลุ่มออกแบบเขื่อน สำนักออกแบบวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม

2 ชนิด Concrete Steel Liner ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ประตูน้ำ High Pressure Slide Gate ขนาด 1.20*1.20 3 ชุด ส่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกได้ประมาณ 20,000 ไร่ อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำ เดิมและท่อส่งน้ำ (RIVER OUTLET AND CANAL OUTLET) 1

3 การขุดบ่อก่อสร้างปรับพื้นโดยการเท คอนกรีตหยาบ ( LEAN CONCRETE ) ตามแนวท่อ RIVER OUTLET 2

4 เสริมเหล็กหัว INTAKE ชนิด TOWER INLET 3


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์งาน RIVER OUTLET AND CANAL OUTLET จัดทำโดย นาย ชุมพล นพรัตน์ นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มงานออกแบบเขื่อน 1 กลุ่มออกแบบเขื่อน สำนักออกแบบวิศวกรรมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google