งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือ เกาะพยาม จ.ระนอง เรือ ต.๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ.๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือ เกาะพยาม จ.ระนอง เรือ ต.๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ.๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือ เกาะพยาม จ.ระนอง เรือ ต.๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ.๓
เดือน มิ.ย.๕๔

2 ข้อมูลโดยทั่วไปของท่าเทียบเรือ
ขนาดท่าเทียบเรือโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว T ทางเข้า กว้าง ๒ ม. ยาว ๑๖๐ ม. บริเวณหน้าท่า ยาว ๗ ม. กว้าง ๒ ม. มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย ๓ เมตร ไม่มีพุกสำหรับคล้องเชือก(ใช้เชือกคล้อง) และไม่มียางกันกระแทก บริเวณขอบเขื่อนแคบ มีตัวกันกระแทกไม่มั่นคง (ต้นมะพร้าว) สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด ไม่มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี ไฟแสงสว่าง มี

3 ท่าเทียบเรือเกาะพะยาม
ท่าเทีอเกาะพะยาม ทุ่นแดงหมายเลข ๒ ทุ่นแดง หมายเลข ๔ ทุ่นเขียว หมายเลข ๑ ท่าเทียบเรือเกาะพะยาม

4 ท่าเทียบเรือเกาะพะยาม
ท่าเทีอเกาะพะยาม ทุ่นแดงหมายเลข ๒ ทุ่นแดง หมายเลข ๔ ทุ่นเขียว หมายเลข ๑ C-000/C-180 ท่าเทียบเรือเกาะพะยาม สามารถนำเรือเข้าจอดที่ท่าเทียบเรือเกาะพะยาม ได้ทั้งทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ โดยใช้เข็ม ๐๐๐ หรือ ๑๘๐ ระยะห่างฝั่งประมาณ ๒,๐๐๐ หลา โดยเมื่อแบริ่งท่าเทียบเรือได้ 090และ270 ให้เปลี่ยนเข็มเข้าหาท่าเทียบเรือ โดยสามารถจอดเทียบด้านขวาของท่าเทียบเรือ

5 ตำบลที่เทียบเรือ

6 ภาพถ่ายแสดงการเทียบเรือท่าเทียบเรือ เกาะพยาม จ.ระนอง

7 ข้อควรระมัดระวัง สามารถจอดเทียบได้เฉพาะตกฝ.,ตกช.,
สามารถจอดเทียบได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลง น้ำลึกบริเวณท่าเรือประมาณ ๒ - ๔ เมตร แต่ เพื่อความปลอดภัยในการนำเรือควรเลือกเข้าเฉพาะเวลาน้ำขึ้น ควรจอดบริเวณขอบตัวของท่ารูป T ด้านขวา (ด้านเหนือท่า) เมื่อหันหน้าเข้าท่าเทียบเรือ บริเวณขอบเขื่อนแคบ มีตัวกันกระแทกไม่มั่นคง (ต้นมะพร้าว) ต้องจอดเทียบด้วยความระมัดระวัง ไม่มีพุกสำหรับคล้องเชือก ปัจจุบันได้ดำเนินการทำห่วงเชือกสำหรับใช้แทนพุก ช่วงคลื่นลมแรงควรพิจารณาหลีกเลี่ยงในการจอดที่ท่าเทียบเรือนี้ ไม่สามารถรับน้ำได้ ไม่สามารถใช้ไฟบกได้ ไม่สามารถรับน้ำมันได้ มีสถานีอนามัยในกรณีฉุกเฉิน บริเวณท่าเรือมีแรงชาวพม่าพลุกพล่าน ในเวลากลางคืนควรกวดขันเรื่องเวร-ยามเป็นกรณีพิเศษ

8 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือ เกาะพยาม จ.ระนอง เรือ ต.๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ.๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google