งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือ เกาะพยาม จ. ระนอง เรือ ต. ๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ. ๓ เดือน มิ. ย. ๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือ เกาะพยาม จ. ระนอง เรือ ต. ๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ. ๓ เดือน มิ. ย. ๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือ เกาะพยาม จ. ระนอง เรือ ต. ๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ. ๓ เดือน มิ. ย. ๕๔

2 ข้อมูลโดยทั่วไปของท่าเทียบเรือ  ขนาดท่าเทียบเรือโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัว T ทางเข้า กว้าง ๒ ม. ยาว ๑๖๐ ม. บริเวณ หน้าท่า ยาว ๗ ม. กว้าง ๒ ม.  มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย ๓ เมตร  ไม่มีพุกสำหรับคล้องเชือก ( ใช้เชือกคล้อง ) และไม่มียางกันกระแทก  บริเวณขอบเขื่อนแคบ มีตัวกันกระแทกไม่ มั่นคง ( ต้นมะพร้าว )  สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด ไม่มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี ไฟแสงสว่าง มี

3 ท่าเทีอเกาะพะยาม ทุ่นแดงหมายเลข ๒ ทุ่นเขียว หมายเลข ๑ ทุ่นแดง หมายเลข ๔

4 ท่าเทีอเกาะพะยาม ทุ่นแดงหมายเลข ๒ ทุ่นเขียว หมายเลข ๑ ทุ่นแดง หมายเลข ๔ C-000/C- 180 สามารถนำเรือเข้าจอดที่ท่าเทียบเรือเกาะพะยาม ได้ทั้งทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ โดยใช้เข็ม ๐๐๐ หรือ ๑๘๐ ระยะห่างฝั่งประมาณ ๒, ๐๐๐ หลา โดยเมื่อแบริ่งท่าเทียบเรือได้ 090 และ 270 ให้เปลี่ยนเข็มเข้าหาท่าเทียบเรือ โดยสามารถจอดเทียบด้านขวาของท่าเทียบเรือ

5 ตำบลที่ เทียบเรือ

6 ภาพถ่ายแสดงการเทียบเรือท่าเทียบเรือ เกาะพยาม จ. ระนอง

7 สามารถจอดเทียบได้เฉพาะตกฝ., ตกช., สามารถจอดเทียบได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลง น้ำลึก บริเวณท่าเรือประมาณ ๒ - ๔ เมตร แต่ เพื่อความ ปลอดภัยในการนำเรือควรเลือกเข้าเฉพาะเวลาน้ำขึ้น ควรจอดบริเวณขอบตัวของท่ารูป T ด้านขวา ( ด้าน เหนือท่า ) เมื่อหันหน้าเข้าท่าเทียบเรือ บริเวณขอบเขื่อนแคบ มีตัวกันกระแทกไม่มั่นคง ( ต้น มะพร้าว ) ต้องจอดเทียบด้วยความระมัดระวัง ไม่มีพุก สำหรับคล้องเชือก ปัจจุบันได้ดำเนินการทำห่วงเชือก สำหรับใช้แทนพุก ช่วงคลื่นลมแรงควรพิจารณาหลีกเลี่ยงในการจอดที่ท่า เทียบเรือนี้ ไม่สามารถรับน้ำได้ ไม่สามารถใช้ไฟบกได้ ไม่สามารถรับน้ำมันได้ มีสถานีอนามัยในกรณีฉุกเฉิน บริเวณท่าเรือมีแรงชาวพม่าพลุกพล่าน ในเวลา กลางคืนควรกวดขันเรื่องเวร - ยามเป็นกรณีพิเศษ ข้อควรระมัดระวัง

8 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือ เกาะพยาม จ. ระนอง เรือ ต. ๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ. ๓ เดือน มิ. ย. ๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google