งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

v v อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า ผู้โดยสารทางรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "v v อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า ผู้โดยสารทางรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 v v อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า ผู้โดยสารทางรถยนต์
7 ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) ลักษณะงานเป็นการใช้แรงจากคนเคลื่อนย้ายของ หรือสินค้าขึ้นรถบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ ก่อนที่จะ นำของเหล่านั้นส่งถึงปลายทาง ขนส่งโดยใช้แรงคน ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ภูมิแพ้ การยศาสตร์ (ตกจากที่สูง ของหล่นใส่เท้า กองสินค้าพังทับ ร่างกาย) v รถโฟร์คลิฟท์ แฮนด์ลิฟท์ เครนฮ้อยส์ (ฝุ่น สารเคมี ความร้อน ภูมิแพ้ การยศาสตร์ รถโฟร์คลิฟท์เฉี่ยวชน ตกจากที่สูง สลิงขาดของ ตกใส่ศีรษะ หรือทับร่างกาย) ลักษณะงานเป็นการใช้เครื่องทุ่นแรงมาใช้ในการ ขนถ่ายสินค้าและสินค้าค่อนข้างมีน้ำหนักมาก เกินกว่าที่จะใช้แรงงานคนในการเคลื่อนย้าย ขนส่งโดยใช้เครื่องทุ่นแรง v รถประจำทางปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้บริการต่างๆ (เกิดอุบัติเหตุ ความเครียด การยศาสตร์) ลักษณะงานเป็นการขนส่งผู้โดยสารจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง ขนส่งโดยสารรถประจำทาง

2 ขนส่งโดยใช้เครื่องทุ่นแรง
กิจการขนส่งสินค้า ผู้โดยสารทางรถยนต์ ขั้นตอนดำเนินการ ขนส่งโดยใช้แรงคน ขนส่งโดยใช้เครื่องทุ่นแรง ขนส่งโดยสารรถประจำทาง

3 ขนส่งโดยใช้แรงคน อันตรายที่พบ - ตกจากที่สูง ของหล่นใส่เท้า
- ตกจากที่สูง ของหล่นใส่เท้า กองสินค้าพังทับร่างกาย - ความร้อน - ฝุ่น สารเคมี ภูมิแพ้ - ปัญหาด้านการยศาสตร์

4 ขนส่งโดยใช้เครื่องทุ่นแรง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ รถโฟร์คลิฟท์ แฮนด์ลิฟท์ เครน ฮ้อยส์ อันตรายที่พบ รถโฟร์คลิฟท์เฉี่ยวชน ตกจากที่สูง สลิงขาดของตกใส่ ศีรษะหรือทับส่วนของร่างกาย - ความร้อน - ฝุ่น สารเคมี ภูมิแพ้ - ปัญหาด้านการยศาสตร์

5 ขนส่งโดยสารรถประจำทาง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ รถประจำทางปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้บริการต่างๆ อันตรายที่พบ - เกิดอุบัติเหตุ ความเครียด - ปัญหาด้านการยศาสตร์

6 แนวทางป้องกัน

7 เครื่องจักร/อุปกรณ์ สอบและบำรุงรักษาตามมาตรฐานวิศวกรรมกำหนด
รถขนส่งสินค้าและรถโดยสารต้องจัดให้มีการตรวจ สอบและบำรุงรักษาตามมาตรฐานวิศวกรรมกำหนด จัดให้มีการตรวจสอบ/บำรุงรักษาการใช้งาน สำหรับ รถโฟล์คลิฟท์ พนักงานขับขี่ผ่านการอบรมตามหลัก สูตรที่กำหนด การจัดตั้งเรียงหีบห่อเรียบร้อยมั่นคง ระดับความสูงที่ เหมาะสมบนพาเลต

8 สารเคมี วัสดุที่เป็นสารเคมี ฝุ่นหรือสารอันตราย
อื่นๆ เช่น สารไวไฟ หรือ สารระเบิด เป็นต้น ควรแยกออกจากกัน ใช้เครื่องจักรในการขนย้าย ป้องกันและกำจัดฝุ่น จัดอุปกรณ์ ป้องกันทางเดินหายใจ

9 กายภาพ จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม ในสถานที่จัดเก็บสินค้า

10 อัคคีภัย จัดให้มีการตรวจตราในโกดังสินค้า เป็นประจำ
จัดให้มีการตรวจตราในโกดังสินค้า เป็นประจำ จัดทำแผนฉุกเฉินและฝึกซ้อมหนีไฟ ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย

11 การยศาสตร์ ใช้อุปกรณ์ช่วยยกเคลื่อนย้าย ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี
ท่าทางการทำงานที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt v v อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า ผู้โดยสารทางรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google