งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การคิดวิเคราะห์ โดย นางโสภาพรรณ ชื่นทองคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การคิดวิเคราะห์ โดย นางโสภาพรรณ ชื่นทองคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การคิดวิเคราะห์ โดย นางโสภาพรรณ ชื่นทองคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตศาสตร์ชั้น ป.3 เรื่อง การคิดวิเคราะห์ โดย นางโสภาพรรณ ชื่นทองคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

2 เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

3 นักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้ดี วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนด
และหาคำตอบทีละตอนโดยกำหนดเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อน

4 การสังเกตคำว่า มากกว่า หมายถึง การบวกเพิ่มจำนวน เข้าไปอีก ยกตัวอย่าง นิดมีเงิน 500 บาท จ้อยมีเงินมากกว่านิด บาท แสดงว่า จ้อยมีเงิน = 600 บาท

5 การสังเกตคำว่า น้อยกว่า หมายถึง การลบจำนวนออก ดังตัวอย่าง นิดมีเงิน 500 บาท จอยมีเงินน้อยกว่านิด บาท แสดงว่า จอยมีเงิน = 400 บาท

6 การหาคำตอบต้องวิเคราะห์โจทย์ตามขั้นตอนของประโยคสัญลักษณ์

7 พ่อมีเงิน 500 บาท แม่มีเงินน้อยกว่าพ่อ 100 บาท แม่มีเงิน 400 บาท
พ่อมีเงิน 500 บาท แม่มีเงินน้อยกว่าพ่อ 100 บาท แม่มีเงิน 400 บาท True False 5

8 จากโจทย์ต่อไปนี้ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ ในการหาคำตอบได้อย่างไร
จากโจทย์ต่อไปนี้ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ ในการหาคำตอบได้อย่างไร

9 ตัวอย่าง ที่ 1 พ่อมีเงิน 500 บาท แม่มีเงินน้อยกว่าพ่อ 100 บาท แม่มีเงินเท่าไร = ก. 500 + ( ) = ข. ( ) = ค. ( ) = ง.

10 แม่มีเงิน 500 บาท พ่อมีเงินมากกว่าแม่ 100 บาท พ่อมีเงินเท่าไร
แม่มีเงิน 500 บาท พ่อมีเงินมากกว่าแม่ 100 บาท พ่อมีเงินเท่าไร <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

11 ปานมีเงิน 700 บาท ปอมีเงินมากกว่าปาน200 บาท ปอมีเงินเท่าไร
ปานมีเงิน 700 บาท ปอมีเงินมากกว่าปาน200 บาท ปอมีเงินเท่าไร พ่อมีเงิน 500 บาท แม่มีเงินน้อยกว่าพ่อ 100 บาท แม่มีเงินเท่าไร พ่อมีเงิน 500 บาท แม่มีเงินน้อยกว่าพ่อ 100 บาท พ่อกับแม่มีเงินเท่าไร <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> <Question here> <Question here> <Question here>

12 จงจับคู่คำถามกับคำตอบให้ถูกต้อง
1,100 = 500 + ( ) = 600 ( ) = 900 ( ) = 100


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การคิดวิเคราะห์ โดย นางโสภาพรรณ ชื่นทองคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google