งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ชั้น ป.3 เรื่อง การคิด วิเคราะห์ โดย นางโสภาพรรณ ชื่น ทองคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ชั้น ป.3 เรื่อง การคิด วิเคราะห์ โดย นางโสภาพรรณ ชื่น ทองคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ชั้น ป.3 เรื่อง การคิด วิเคราะห์ โดย นางโสภาพรรณ ชื่น ทองคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

2 เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ โจทย์ปัญหา

3 นักเรียนต้องอ่าน โจทย์ให้ดี วิเคราะห์สิ่งที่ โจทย์กำหนด และหาคำตอบที ละตอนโดย กำหนดเป็น ประโยค สัญลักษณ์ก่อน

4 การสังเกตคำว่า มากกว่า หมายถึง การบวกเพิ่มจำนวน เข้าไปอีก ยกตัวอย่าง นิดมีเงิน 500 บาท จ้อยมีเงิน มากกว่านิด 100 บาท แสดงว่า จ้อยมีเงิน 500 + 100 = 600 บาท

5 การสังเกตคำว่า น้อย กว่า หมายถึง การลบจำนวน ออก ดังตัวอย่าง นิดมีเงิน 500 บาท จอยมี เงินน้อยกว่านิด 100 บาท แสดงว่า จอยมีเงิน 500 - 100 = 400 บาท

6 การหาคำตอบ ต้องวิเคราะห์ โจทย์ตาม ขั้นตอนของ ประโยค สัญลักษณ์

7 พ่อมีเงิน 500 บาท แม่มี เงินน้อยกว่าพ่อ 100 บาท แม่มีเงิน 400 บาท TrueFalse 5

8 จากโจทย์ต่อไปนี้ เขียนเป็นประโยค สัญลักษณ์ ในการหาคำตอบได้ อย่างไร

9 พ่อมีเงิน 500 บาท แม่ มีเงินน้อยกว่าพ่อ 100 บาท แม่มีเงินเท่าไร 500 - 100 = ก.ก. ตัวอย่าง ที่ 1 ข.ข. ค.ค. ง.ง. 500 + (500 - 100 ) = (500 + 100 ) - 500 = (500 - 100 ) + 500 =

10 แม่มีเงิน 500 บาท พ่อมีเงิน มากกว่าแม่ 100 บาท พ่อมีเงิน เท่าไร

11 ปานมีเงิน 700 บาท ปอมีเงินมากกว่าปาน 200 บาท ปอมีเงินเท่าไร พ่อมีเงิน 500 บาท แม่มีเงินน้อยกว่าพ่อ 100 บาท แม่มีเงินเท่าไร พ่อมีเงิน 500 บาท แม่มีเงินน้อยกว่าพ่อ 100 บาท พ่อกับแม่มีเงินเท่าไร

12 500 + 100 = 500 + (500 + 100 ) = (500 + 100 ) - 500 = (500 - 100 ) + 500 = 100 900 1,10 0 600 จงจับคู่คำถามกับคำตอบให้ ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ชั้น ป.3 เรื่อง การคิด วิเคราะห์ โดย นางโสภาพรรณ ชื่น ทองคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google