งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( Cardiopulmonary Resuscitation : CPR ) โดย คุณภัทรพรรณ รามศิริ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( Cardiopulmonary Resuscitation : CPR ) โดย คุณภัทรพรรณ รามศิริ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( Cardiopulmonary Resuscitation : CPR ) โดย คุณภัทรพรรณ รามศิริ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน

2 หมายถึง ปฏิบัติการเพื่อ ช่วยชีวิตคนที่หัวใจ หยุดเต้นและหยุดหายใจ กระทันหัน เป็นการช่วยโดยไม่ ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ เพียงแต่ใช้มือกดที่หน้าออก และเป่าลมหายใจเข้าปาก ผู้ป่วย

3 สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ เสียชีวิตกระทันหัน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังช่วยผู้ที่จมน้ำ ถูกไฟฟ้าดูด ขาดอากาศ หายใจ หรือได้รับยาเกิน ขนาด เป็นการต่อเวลาของ ผู้ป่วยเพื่อรอให้ผู้ป่วยได้รับ การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ต่อไป

4 เมื่อผู้ป่วยหยุดหายใจและ หัวใจหยุดเต้น ควรรีบทำ CPR ทันทีภายในเวลา 4 นาทีแรกหลังจากหยุด หายใจแต่ถ้าเสียชีวิตมา นานแล้วก็ไม่ต้องทำเพราะ เซลล์สมอง ขาดออกซิเจน ทำให้เซลสมองบางส่วน ตายไป

5 1. ตรวจดูว่าผู้ป่วยหมด สติจริงหรือไม่ โดยการ เรียกและตีที่ไหล่เบาๆ

6 2. ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ให้ เรียกขอความช่วยเหลือ

7 3. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงาย ราบบนพื้นแข็งและตรวจดู ในปาก ว่ามีสิ่งแปลกปลอม อยู่หรือไม่ ถ้ามีให้เอาออก

8 4. เปิดทางเดิน หายใจ โดยดัน หน้าผากและยก คาง ให้ใบหน้า แหวนขึ้น และ ตรวจดูว่าผู้ป่วย หายใจหรือไม่ โดยก้มลงเอียง แก้มให้หูอยู่ใกล้ ปากและจมูกของ ผู้ป่วย ฟังเสียงลม หายใจ ตามองดู หน้าอก ว่าขยับ ขึ้นลงหรือไม่ และ แก้มจะสัมผัสลม หายใจออก

9 5. ถ้าผู้ป่วย หายใจและ ไม่มีการเจ็บ ของกระดูก คอและ กระดูกสัน หลัง ให้จัด ท่า นอน ตะแคงกึ่ง คว่ำ

10 6. ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ ให้ช่วย หายใจ วิธีทำผู้ช่วยเหลือสูด หายใจเข้าให้เต็มที่ ประกบ ปากผู้ป่วย ให้แน่นเป่าลม เข้าปากผู้ป่วยช้าๆ สม่ำเสมอ 2 ครั้ง อย่าเป่า ติดกันโดยไม่รอให้ผู้ป่วย หายใจออก

11 7. คำชีพจร เพื่อตรวจดูว่า หัวใจยังเต้นอยู่หรือไม่ โดย คลำชีพจรที่คอ วิธีคลำ วาง นิ้วชี้และนิ้วกลางลงบน ลูกกระเดือกของผู้ป่วย แล้ว เลื่อนมือลงมาด้านข้าง ระหว่างช่องลูกกระเดือกกับ กล้ามเนื้อคอ

12 8. ถ้าไม่มีชีพจร ให้หาตำแหน่ง วางมือเพื่อกดหน้าอกโดยใช้ มือคลำขอบกระดูกชายโครง ล่างสุด เลื่อนเข้ามาบริเวณ กระดูกลิ้นปี่ ใช้นิ้วชี้และ นิ้วกลางวางจากปลายกระดูก ลิ้นปี่ขึ้นมา แล้ววางฝ่ามืออีก ข้างให้ชิดกับนิ้วและยกนิ้วนั้น ออก แล้ววางทับหลับมือพร้อม กับงอนิ้วมือ ให้สอดคล้อง ประสานง่ามนิ้วมือล่างพอดี ( แบ่งกึ่งกลางกระดูกหน้าหรือ ตำแหน่งบริเวณหัวนม )

13

14 9. เริ่มกดหน้าอก 30 ครั้ง โดยนับเป็น จังหวะหนึ่ง, สอง, สาม.... สามสิบ ต้องเหยียดแขนให้ ตรงโน้มตัวให้ตั้ง ฉากกับหน้าอก ผู้ป่วย ทิ้งน้ำหนัก ลงบนแขน ต้องไม่ เลื่อนมือออกจาก ตำแหน่งที่กำหนด ถ้าเลื่อนออกไป แล้ว ต้องจัดหา ตำแหน่งวาง มือใหม่ทุกครั้ง ( 30 : 2 )

15 กดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับ การเป่าปาก 2 ครั้ง ถือเป็น 1 รอบ ถ้าทำครบ 5 รอบ ให้คลำ ชีพจร ที่คออีก ครั้ง ถ้ายังไม่มี ชีพจร ให้ช่วย ต่อไป ( รอ จนกว่า เจ้าหน้าที่ช่วย ฟื้นคืนชีพขั้น สูงจะมา )

16 ในการทำ CPR นั้นผู้ปฏิบัติ จะต้อง ฝึกฝนท่าจนเกิดความชำนาญและ มั่นใ จ จึงจะสามารถทำ CPR ใน เวลาฉุกเฉินได้ผล อ้างอิง : http://www.fire2rescue.com/knowlage/Cpr.h tml


ดาวน์โหลด ppt ( Cardiopulmonary Resuscitation : CPR ) โดย คุณภัทรพรรณ รามศิริ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google