งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดรับสัญญาณจาก ดาวเทียม วินิจ กัลยาณพงศ์ – นุกูลกิจ เดชดำนิล - พงษ์ พิพัฒน์ ภูเยี่ยมจิตร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง โทร.0-2354-5730-40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดรับสัญญาณจาก ดาวเทียม วินิจ กัลยาณพงศ์ – นุกูลกิจ เดชดำนิล - พงษ์ พิพัฒน์ ภูเยี่ยมจิตร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง โทร.0-2354-5730-40."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดรับสัญญาณจาก ดาวเทียม วินิจ กัลยาณพงศ์ – นุกูลกิจ เดชดำนิล - พงษ์ พิพัฒน์ ภูเยี่ยมจิตร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง โทร.0-2354-5730-40 โทรสาร 0-2354-5741 www.etvthai.tv ( ข้อมูลรายการ ) www.ceted.org/engineer( ข้อมูลเทคนิค ) www.dtvz.net( ข้อมูลซื้ออุปกรณ์ ) www.9sats.com( ข้อมูลซื้ออุปกรณ์ ) www.yantech.com( ซ่อมอุปกรณ์ ) 09/10/57 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

2 ส่วนประกอบที่สำคัญ 1. ชุดจานรับสัญญาณจากดาวเทียม (Satellite dish set) 2. เครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม (Satellite receiver) 3. เครื่องรับโทรทัศน์ (TV monitor) 4. อื่นๆ 09/10/57 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

3 ชุดจานรับ สัญญาณจาก ดาวเทียม (Satellite dish set) Satellite Dish 1. จานสะท้อนสัญญาณคลื่นวิทยุจาก ดาวเทียม มีหน้าที่สะท้อนคลื่นวิทยุให้เข้า สู่ตัวรับสัญญาณ ผลิตจากโลหะขึ้นรูป ลักษณะผิวโค้งของพาลาโบล่า หรือแบบ โลหะมุ้งลวดหุ้มผิวโค้งของพาลาโบล่า ด้วยไฟเบอร์ ชนิดที่รับคลื่นวิทยุย่าน KU- Band มีขนาดเล็กเช่นขนาด 75 ซม. 2. ตัวรับสัญญาณคลื่นวิทยุจากดาวเทียม มี หน้าที่ขยายสัญญาณและเปลี่ยนคลื่น ความถี่ให้ต่ำลงส่งสัญญาณให้เครื่องรับ ( คลื่นจากดาวเทียมความถี่ 12272 MHz เปลี่ยนเป็นความถี่ 972MHz เข้าสู่ เครื่องรับ ) 3. ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง หันหน้าจานไป ยังตำแหน่งของดาวเทียมค้างฟ้า มีมุม กวาดและมุมเงยคงที่ เช่นมุมกวาด 240 องศาตะวันตก มุมเงย 60 องศาสถานที่ ติดตั้ง กรุงเทพฯ ( ดาวเทียมไทยคม 5 อยู่ ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ที่เส้น ศูนย์สูตรความสูงประมาณ 36,000 กิโลเมตร ) แต่ละจังหวัดค่ามุมกวาดและมุมเงย เปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถหาค่าได้จาก ทฤษฎีเลขาคณิต หรือจาก www.ceted.org/engineer 09/10/57 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

4 ชุดจานรับ สัญญาณจาก ดาวเทียม (Satellite dish set)  LNBf (Low Noise Block/feedhorn) 1. จานสะท้อนสัญญาณคลื่นวิทยุจากดาวเทียม มีหน้าที่ สะท้อนคลื่นวิทยุให้เข้าสู่ตัวรับสัญญาณ ผลิตจาก โลหะขึ้นรูป ลักษณะผิวโค้งของพาลาโบล่า หรือแบบ โลหะมุ้งลวดหุ้มผิวโค้งของพาลาโบล่าด้วยไฟเบอร์ ชนิดที่รับคลื่นวิทยุย่าน KU-Band มีขนาดเล็กเช่น ขนาด 75 ซม. 2. ตัวรับสัญญาณคลื่นวิทยุจากดาวเทียม มีหน้าที่ขยาย สัญญาณและเปลี่ยนคลื่นความถี่ให้ต่ำลงส่งสัญญาณ ให้เครื่องรับ ( คลื่นจากดาวเทียมความถี่ 12272 MHz เปลี่ยนเป็นความถี่ 972MHz เข้าสู่เครื่องรับ ) 3. ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง หันหน้าจานไปยังตำแหน่ง ของดาวเทียมค้างฟ้า มีมุมกวาดและมุมเงยคงที่ เช่น มุมกวาด 240 องศาตะวันตก มุมเงย 60 องศาสถานที่ ติดตั้ง กรุงเทพฯ ( ดาวเทียมไทยคม 5 อยู่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ที่เส้นศูนย์สูตรความสูงประมาณ 36,000 กิโลเมตร ) แต่ละจังหวัดค่ามุมกวาดและมุมเงย เปลี่ยนแปลงซึ่ง สามารถหาค่าได้จากทฤษฎีเลขาคณิต หรือจาก www.ceted.org/engineer 09/10/57 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

5 เครื่องรับสัญญาณจาก ดาวเทียม (Satellite Receiver) Digital Satellite Receiver 1. ดิจิตัล (Digital) 2. CA (conditional Access) 3. บัตรสมาชิก (Smart Card) 4. สัญญาณทางออก (Output) TV ใช้สาย 1 เส้น เสียงรวม กับภาพ Monitor ใช้สาย 2 เส้น เสียงและภาพแยกกัน 09/10/57 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

6 เครื่องรับสัญญาณจาก ดาวเทียม (Satellite Receiver) CA (Conditional Access) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ร่วมกับ บัตรสมาร์ทกาดร์สำหรับถอดรหัส ข้อมูลให้ตรงกันกับทางสถานีส่ง เพื่อให้ดูรายการได้เป็นปกติ เครื่องรับที่ไม่มี CA ให้เห็นแสดง ว่าอยู่ร่วมกับวงจรภายในเครื่อง ดาวเทียมแต่ละค่ายจะมี CA รูปแบบข้อมูลต่างกัน 09/10/57 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

7 เครื่องรับสัญญาณจาก ดาวเทียม (Satellite Receiver) Smart Card บัตรสมารท์การ์ด สำหรับกำหนด คุณสมบัติของการรับชม ETV ไม่ต้องใช้ 09/10/57 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

8 สายนำสัญญาณ RG 6 นำสัญญาณคลื่นวิทยุ จากหัวรับ (LNBf) ไปยัง เครื่องรับสัญญาณ ลวดตัวนำเส้นกลาง และลวดชิลล์นิยมใช้ ทองแดง ( ชนิดที่ดี ) ย่านความถี่ใช้งาน ประมาณ 950- 2150MHz ความยาวใช้งานไม่ ควรเกิน 30 เมตร ( ยิ่ง สั้นยิ่งดี ) 09/10/57 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ

9 เครื่องรับสัญญาณจาก ดาวเทียมในปัจจุบัน ราคาเครื่องถูกลงมากๆ ( เมื่อเครื่องเดิมเสียไม่ ควรซ่อมเพราะซื้อถูกกว่า ) มีจำนวนช่องรับ (Channel) มากกว่า เพิ่มข้อมูลในเครื่องง่ายกว่า ไม่ต้องใช้แผ่นการ์ด ไม่ต้องใช้ CA module ช่องที่รับชมได้ 3, 5, 7, 9, 11, TITV, DLTV, ETV, TGN ธรรมะ, รัฐสภา, การเงิน, สยามกีฬา แนะนำเครื่องรับ ชื่อ DTV มีตัวแทนจำหน่ายทุก ภาค 09/10/57 สกศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วน วิศวกรรมฯ


ดาวน์โหลด ppt ชุดรับสัญญาณจาก ดาวเทียม วินิจ กัลยาณพงศ์ – นุกูลกิจ เดชดำนิล - พงษ์ พิพัฒน์ ภูเยี่ยมจิตร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนวิศวกรรม และซ่อมบำรุง โทร.0-2354-5730-40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google