งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info

2

3 www.mattaiya.org

4 ฝึกหัดจิตให้เข้าถึงใจ วิธีปฏิบัติฝึกหัดกรรมฐานมีเท่านี้แหละ ใครจะฝึกหัดปฏิบัติอย่างไรๆ ก็เอาเถอะจะภาวนาพุทโธ สัมมา อรหัง ยุบหนอพองหนอ หรืออานาปานสติ ก็ไม่เป็นปัญหา คำ บริกรรมเหล่านั้นก็เพื่อล่อให้จิตเข้ามาอยู่ในคำบริกรรม แต่คนที่ เข้าใจผิดถือว่าตนดีวิเศษโอ้อวดเพื่อนว่าของเขาถูกของเอ็งละผิด อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆ นานา พุทธศาสนาแท้ไม่เป็นอย่างนั้น หรอก มันต้องเป็นอันเดียวกัน ไม่มีใครผิดใครถูก เมื่อปฏิบัติถึงจิตรรวมแล้ว จิตรวมเข้าไปเป็น อัปปนาแล้วปมเรื่องจิตรวมเข้าถึงอัปปนาแล้วถึงที่สุดของการทำ สมาธิเท่านั้นไม่มีอะไรแตกต่างกัน ( ธรรมเทศนาเรื่อง การปฏิบัติเบื้องต้น )


ดาวน์โหลด ppt Download ใน www.metteyya.info หรือ www.mattaiya.orgwww.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google