งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญญัติแห่งความขัดแย้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญญัติแห่งความขัดแย้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญญัติแห่งความขัดแย้ง

2 มนุษย์ทั้งหลายช่างไม่มีเหตุผล ไม่อยู่กับร่องกับรอย และเอาตนเองเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลาง แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จงรักเขาอยู่ดี

3 ถ้าคุณทำดี คนจะกล่าวหาว่าคุณทำเพราะเห็นแก่ตัว หวังประโยชน์ต่างๆ เข้าตนเอง แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จงทำดีเถิด

4 ถ้าคุณประสบความสำเร็จ เขาก็จะว่ากันว่า คุณจะได้เพื่อนจอมปลอม และศัตรูที่แท้จริง แต่ช่างเถอะ จงทำให้ประสบความสำเร็จเถิด

5 ความดีที่คุณทำวันนี้ พรุ่งนี้ใครๆ ก็ลืมกันหมดแล้ว แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จงทำดีเถิด

6 การเป็นคนซื่อ ตรงไปตรงมา ทำให้เกิดอันตรายแก่ตนเองได้ง่าย แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จงซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมาเถิด

7 ชายและหญิงผู้ยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยความคิดที่ใหญ่โต อาจถูกทำลายลงด้วยคนที่เล็ก และปัญญาคับแคบที่สุด แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จงคิดใหญ่ๆ เถิด

8 ผู้คนมักจะเอาใจช่วยคนที่เป็นรอง คนที่เสียเปรียบคนอื่น แต่จริงๆ แล้วในภาคปฏิบัติ มักจะเลียนแบบผู้ที่เอารัดเอาเปรียบเท่านั้น แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จงต่อสู้ เพื่อคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเถิด

9 สิ่งที่คุณสร้างสมมาเป็นปีๆ อาจถูกทำลายลงหมดสิ้นภายในค่ำคืนเดียว แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จงสร้างต่อไป

10 ผู้คนต้องการความช่วยเหลือ แต่ก็อาจจะโจมตีคุณ เวลาที่คุณช่วยเหลือเขาจริงๆ แต่ก็ช่างเถอะ อย่างไรก็จงช่วยเขาเถิด

11 เมื่อทุ่มเทให้โลกอย่างเต็มที่ คุณอาจจะโดนเตะปาก แต่ก็ช่างเถอะ อย่างไรก็จงทุ่มเท ให้โลกอย่างดีที่สุดเถิด


ดาวน์โหลด ppt บัญญัติแห่งความขัดแย้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google