งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญญัติแห่งความ ขัดแย้ง. มนุษย์ทั้งหลายช่างไม่มี เหตุผล ไม่อยู่กับร่องกับรอย และเอาตนเองเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลาง แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็ จงรักเขาอยู่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญญัติแห่งความ ขัดแย้ง. มนุษย์ทั้งหลายช่างไม่มี เหตุผล ไม่อยู่กับร่องกับรอย และเอาตนเองเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลาง แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็ จงรักเขาอยู่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญญัติแห่งความ ขัดแย้ง

2 มนุษย์ทั้งหลายช่างไม่มี เหตุผล ไม่อยู่กับร่องกับรอย และเอาตนเองเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลาง แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็ จงรักเขาอยู่ดี

3 ถ้าคุณทำดี คนจะกล่าวหาว่าคุณทำ เพราะเห็นแก่ตัว หวังประโยชน์ต่างๆ เข้า ตนเอง แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จง ทำดีเถิด

4 ถ้าคุณประสบความสำเร็จ เขาก็จะว่ากันว่า คุณจะได้ เพื่อนจอมปลอม และศัตรูที่แท้จริง แต่ช่างเถอะ จงทำให้ ประสบความสำเร็จเถิด

5 ความดีที่คุณทำวันนี้ พรุ่งนี้ใครๆ ก็ลืมกัน หมดแล้ว แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จง ทำดีเถิด

6 การเป็นคนซื่อ ตรงไปตรงมา ทำให้เกิดอันตรายแก่ ตนเองได้ง่าย แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จง ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมาเถิด

7 ชายและหญิงผู้ยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยความคิดที่ ใหญ่โต อาจถูกทำลายลงด้วยคนที่ เล็ก และปัญญาคับแคบที่สุด แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จง คิดใหญ่ๆ เถิด

8 ผู้คนมักจะเอาใจช่วยคนที่ เป็นรอง คนที่เสียเปรียบคนอื่น แต่จริงๆ แล้วในภาคปฏิบัติ มักจะเลียนแบบผู้ที่เอารัด เอาเปรียบเท่านั้น แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จง ต่อสู้ เพื่อคนที่ถูกเอารัดเอา เปรียบเถิด

9 สิ่งที่คุณสร้างสมมาเป็นปีๆ อาจถูกทำลายลงหมดสิ้น ภายในค่ำคืนเดียว แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็จง สร้างต่อไป

10 ผู้คนต้องการความ ช่วยเหลือ แต่ก็อาจจะโจมตีคุณ เวลาที่คุณช่วยเหลือเขา จริงๆ แต่ก็ช่างเถอะ อย่างไรก็จง ช่วยเขาเถิด

11 เมื่อทุ่มเทให้โลกอย่างเต็มที่ คุณอาจจะโดนเตะปาก แต่ก็ช่างเถอะ อย่างไรก็จง ทุ่มเท ให้โลกอย่างดีที่สุดเถิด


ดาวน์โหลด ppt บัญญัติแห่งความ ขัดแย้ง. มนุษย์ทั้งหลายช่างไม่มี เหตุผล ไม่อยู่กับร่องกับรอย และเอาตนเองเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลาง แต่ช่างเถอะ อย่างไรก็ จงรักเขาอยู่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google