งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบการจับกุมคดีจราจร แยก ส.ทล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบการจับกุมคดีจราจร แยก ส.ทล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบการจับกุมคดีจราจร แยก ส.ทล.
10 ข้อหา ไม่ชิดซ้าย 10,30 อื่น ๆ รวม ส.ทล.1 กก.3 (ฉะเชิงเทรา) 1,815 532 50 70 2,467 ส.ทล.2 กก.3 (ชลบุรี) 288 13 4 96 401 ส.ทล.3 กก.3 (ระยอง) 294 5 299 ส.ทล.4 กก.3 (จันทบุรี) 560 8 16 592 ส.ทล.5 กก.3 (ปราจีนบุรี) 389 39 56 492 3,346 597 238 4,251 จับกุมความผิดจราจรมากที่สุด ส.ทล.1 กก.3 รองลงมา ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. จับกุม 10 ข้อหา มากที่สุด ส.ทล.1 กก.3 รองลงมา ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล.

2 เปรียบเทียบความผิด 10 ข้อหา จำแนกตามข้อหา
เมาสุรา หมวก มอเตอร์ไซด์ ใบขับขี่ เข็มขัด ขับรถเร็ว แซง ย้อนศร ฝ่าฝืนเครื่องหมาย โทรศัพท์ขณะขับรถ รวม พ.ย.53 1 11 10 250 123 2,074 2 2,485 ธ.ค.53 12 111 14 537 84 2,564 3 20 3,346 เพิ่ม/ลด +11 +100 +4 +287 -39 +490 +1 -1 +9 +861 จับกุมมากที่สุด ข้อหา ขับรถเร็วเกินอัตรา รองลงมา ข้อหา ไม่มีใบขับขี่ , ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร

3 การปราบปรามคดีอาญา ข้อหา กก.3 บก.ทล. พ.ย.53 ธ.ค.53 เพิ่ม/ลด
การตั้งจุดตรวจ จุดตรวจค้น 36 54 18 จับกุมคดียาเสพติด 4 8 จับกุมบุคคลต่างด้าว 5 จับกุมอาวุธปืน – ระเบิด 2 1 -1 จับกุมโจรกรรมรถยนต์ – จยย. จับกุมนำพาต่างด้าว จับกุม พ.ร.บ. อื่นๆ 3 คดีอื่น ๆ /ลักทรัพย์

4 การตรวจหน่วยบริการฯ ของผู้บังคับบัญชา

5 การตรวจหน่วยบริการฯ ของผู้บังคับบัญชา (ต่อ)

6 การดำเนินการตามโครงการ “ถนนปลอดภัย”
ตั้งจุดตรวจ ตั้งจุดสกัด จับกุมจราจร จับกุมอาญา อื่น ๆ ส.ทล.1 กก.3 (ฉะเชิงเทรา) 25 - 2,467 ส.ทล.2 กก.3 (ชลบุรี) 5 401 ส.ทล.3 กก.3 (ระยอง) 299 ส.ทล.4 กก.3 (จันทบุรี) 11 592 ส.ทล.5 กก.3 (ปราจีนบุรี) 8 492 รวม 54 4,251

7 ผลการตรวจของรถวิทยุตรวจการณ์
ผลการติดตั้งและตรวจตู้เหลือง ผลการตรวจตู้เหลือง ประจำเดือน ธันวาคม 2553 หน่วยงาน จำนวน ตู้เหลือง ผลการตรวจของรถวิทยุตรวจการณ์ ผลัดกลางวัน (ครั้ง) ผลัดกลางคืน รวม ส.ทล.1 ฯ 6 120 125 245 ส.ทล.2 ฯ 138 276 ส.ทล.3 ฯ 3 22 20 126 ส.ทล.4 ฯ 60 ส.ทล.5 ฯ 90 210 21 460 433 977


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบการจับกุมคดีจราจร แยก ส.ทล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google