งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ข้อห า ไม่ชิด ซ้าย 10,3 0 อื่น ๆรวม ส. ทล.1 กก.3 ( ฉะเชิงเทรา ) 1,8 15 53250702,467 ส. ทล.2 กก.3 ( ชลบุรี ) 28813496401 ส. ทล.3 กก.3 ( ระยอง ) 294500299.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ข้อห า ไม่ชิด ซ้าย 10,3 0 อื่น ๆรวม ส. ทล.1 กก.3 ( ฉะเชิงเทรา ) 1,8 15 53250702,467 ส. ทล.2 กก.3 ( ชลบุรี ) 28813496401 ส. ทล.3 กก.3 ( ระยอง ) 294500299."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ข้อห า ไม่ชิด ซ้าย 10,3 0 อื่น ๆรวม ส. ทล.1 กก.3 ( ฉะเชิงเทรา ) 1,8 15 53250702,467 ส. ทล.2 กก.3 ( ชลบุรี ) 28813496401 ส. ทล.3 กก.3 ( ระยอง ) 294500299 ส. ทล.4 กก.3 ( จันทบุรี ) 560881616592 ส. ทล.5 กก.3 ( ปราจีนบุรี ) 38939856492 รวม 3,3 46 597702384,251 จับกุมความผิดจราจรมากที่สุด ส. ทล.1 กก.3 รองลงมา ส. ทล.4 กก.3 บก. ทล. จับกุม 10 ข้อหา มากที่สุด ส. ทล.1 กก.3 รองลงมา ส. ทล.4 กก.3 บก. ทล.

2 เมา สุรา หม วก มอเ ตอร์ ไซด์ ใบขั บขี่ เข็ม ขัด ขับรถ เร็ว แซงย้อ น ศร ฝ่าฝืน เครื่อง หมาย โทรศัพท์ ขณะขับ รถ รวม พ. ย.53 1111025 0 12 3 2,0 74 221112,48 5 ธ. ค.53 1211 1 1453 7 842,5 64 312003,34 6 เพิ่ม / ลด + 11 + 10 0 +4+2 87 - 39 +49 0 +1+9+86 1 จับกุมมากที่สุด ข้อหา ขับรถเร็วเกินอัตรา รองลงมา ข้อหา ไม่มีใบขับขี่, ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร

3 ข้อหากก.3 บก. ทล. พ. ย. 53 ธ. ค. 53 เพิ่ม / ลด การตั้งจุดตรวจ จุดตรวจค้น 365418 จับกุมคดียาเสพติด 484 จับกุมบุคคลต่างด้าว 055 จับกุมอาวุธปืน – ระเบิด 21 จับกุมโจรกรรมรถยนต์ – จยย. 011 จับกุมนำพาต่างด้าว 000 จับกุม พ. ร. บ. อื่นๆ 43 คดีอื่น ๆ / ลักทรัพย์ 000

4

5

6 ตั้งจุด ตรวจ ตั้งจุด สกัด จับกุม จราจร จับกุม อาญา อื่น ๆ ส. ทล.1 กก.3 ( ฉะเชิงเทรา ) 25- 2,46 7 - ส. ทล.2 กก.3 ( ชลบุรี ) 5- 401 - ส. ทล.3 กก.3 ( ระยอง ) 5-29 9 - ส. ทล.4 กก.3 ( จันทบุรี ) 11-59 2 - ส. ทล.5 กก.3 ( ปราจีนบุรี ) 8-49 2 - รวม 54 4,251

7 หน่วยงานจำนวน ตู้เหลือง ผลการตรวจของรถวิทยุ ตรวจการณ์ ผลัด กลางวัน ( ครั้ง ) ผลัด กลางคืน ( ครั้ง ) รวม ส. ทล.1 ฯ 6120125245 ส. ทล.2 ฯ 6138 276 ส. ทล.3 ฯ 32220126 ส. ทล.4 ฯ 360 120 ส. ทล.5 ฯ 312090210 รวม 21460433977


ดาวน์โหลด ppt 10 ข้อห า ไม่ชิด ซ้าย 10,3 0 อื่น ๆรวม ส. ทล.1 กก.3 ( ฉะเชิงเทรา ) 1,8 15 53250702,467 ส. ทล.2 กก.3 ( ชลบุรี ) 28813496401 ส. ทล.3 กก.3 ( ระยอง ) 294500299.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google