งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บก คดี พรบ.ที่มีโทษ ทางอาญา (อื่นๆ) ผลการจับกุม (ราย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บก คดี พรบ.ที่มีโทษ ทางอาญา (อื่นๆ) ผลการจับกุม (ราย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บก............ คดี พรบ.ที่มีโทษ ทางอาญา (อื่นๆ) ผลการจับกุม (ราย)
กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 กก.6 กก.7 กก.8 กก.9 กก.10 กก.11 รวม 1.พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2.พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 3.พรบ.ป่าไม้ 4.พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 5.พรบ.การขุดดินถมดิน 6.พรบ.แร่ 7.พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

2 บก............ คดี พรบ.ที่มีโทษ ทางอาญา (อื่นๆ) ผลการจับกุม (ราย)
กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 กก.6 กก.7 กก.8 กก.9 กก.10 กก.11 รวม 8.พรบ.โรงงาน 9.พรบ.น้ำบาดาล 10.พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ 11.พรบ.สรรพสามิตเกี่ยวกับน้ำมัน 12.พรบ.ลิขสิทธิ์ - สิทธิบัตร - เครื่องหมายการค้า 13.พรบ.แอลกอฮอล์ 14.พรบ.ศุลกากร

3 บก............ คดี พรบ.ที่มีโทษ ทางอาญา (อื่นๆ) ผลการจับกุม (ราย)
กก.1 กก.2 กก.3 กก.4 กก.5 กก.6 กก.7 กก.8 กก.9 กก.10 กก.11 รวม 15.พรบ.การทำงานคนต่างด้าว 16.พรบ.คนเข้าเมือง 17.พรบ.การค้ามนุษย์ 18.พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 19.พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 20.พรบ.อื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt บก คดี พรบ.ที่มีโทษ ทางอาญา (อื่นๆ) ผลการจับกุม (ราย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google