งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บก............ คดี พรบ. ที่มีโทษ ทางอาญา ( อื่นๆ ) ผลการจับกุม ( ราย ) กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 รว ม 1. พรบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บก............ คดี พรบ. ที่มีโทษ ทางอาญา ( อื่นๆ ) ผลการจับกุม ( ราย ) กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 รว ม 1. พรบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บก............ คดี พรบ. ที่มีโทษ ทางอาญา ( อื่นๆ ) ผลการจับกุม ( ราย ) กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 รว ม 1. พรบ. อุทยานแห่งชาติ 2. พรบ. ป่าสงวน แห่งชาติ 3. พรบ. ป่าไม้ 4. พรบ. สงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า 5. พรบ. การขุดดินถมดิน 6. พรบ. แร่ 7. พรบ. ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

2 บก............ คดี พรบ. ที่มีโทษ ทางอาญา ( อื่นๆ ) ผลการจับกุม ( ราย ) กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 รว ม 8. พรบ. โรงงาน 9. พรบ. น้ำบาดาล 10. พรบ. เลื่อยโซ่ยนต์ 11. พรบ. สรรพสามิต เกี่ยวกับน้ำมัน 12. พรบ. ลิขสิทธิ์ - สิทธิบัตร - เครื่องหมาย การค้า 13. พรบ. แอลกอฮอล์ 14. พรบ. ศุลกากร

3 บก............ คดี พรบ. ที่มีโทษ ทางอาญา ( อื่นๆ ) ผลการจับกุม ( ราย ) กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 รว ม 15. พรบ. การทำงานคน ต่างด้าว 16. พรบ. คนเข้าเมือง 17. พรบ. การค้ามนุษย์ 18. พรบ. คุ้มครอง ผู้ถูกกระทำด้วยความ รุนแรงในครอบครัว 19. พรบ. ห้ามเรียก ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ. ศ.2475 20. พรบ. อื่น ๆ รวม


ดาวน์โหลด ppt บก............ คดี พรบ. ที่มีโทษ ทางอาญา ( อื่นๆ ) ผลการจับกุม ( ราย ) กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. 6 กก. 7 กก. 8 กก. 9 กก. 10 กก. 11 รว ม 1. พรบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google