งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่ จำนวน / คน หมาย เหตุ ส. ทล.128 ธ. ค.2554 08.00-10.00 น. กฎหมายจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวันครู 2502 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 50 ครู นักเรียน ส. ทล.221 ธ. ค.2554 09.00-11.00 น. ความรู้ด้านกฎหมาย จราจรและขนส่ง สำนักงานขนส่ง อ. เมือง จ. สระบุรี 45 ประชาชน ส. ทล.321 ธ. ค. 2554 09.00 –11.00 น. กฎหมายจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย สำนักงานขนส่ง จ. ลพบุรี 35 ประชาชน ส. ทล.410 ธ. ค. 2554 08.00-16.00 น. กฎหมายจราจร และสอบ ใบอนุญาตขับขี่ รถ จยย. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. ต. หนองกรด อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 100 นักเรียน ประชาชน ส. ทล.420 ธ. ค. 2554 13.00-14.00 น. กฎหมายจราจร และ การป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวัดสรรค์ประชากร ต. หนองกรด อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 25 นักเรียน 1

2 ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่ จำนวน / คน หมาย เหตุ ส. ทล.518 ธ. ค. 2554 08.00-12.00 น. กฎหมายจราจร และความ ปลอดภัยทางจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ส. ทล.5 กก.1 บก. ทล. ต. สะเดียง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 60 อส. จร. ตำรวจ ทางหลวง ส. ทล.613 ธ. ค. 2554 10.30-12.00 น. กฎหมายจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวัดบ้านลำ ต. โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 120 ครู นักเรียน 2

3 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการ ตำรวจ ของ ส. ทล.1 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 28 ธ. ค.2554 เวลา 08.00 น. วิทยากรคือ พ. ต. ต. ปริญญา กลิ่นเกษร สว. ส. ทล.1 กก.1 บก. ทล. พร้อมคณะตำรวจทางหลวง ส. ทล.1 กก.1 บก. ทล. อบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร การป้องกันอุบัติเหตุ ให้กับ ครูและนักเรียนโรงเรียนวันครู 2502 และร่วมทำ “Big Clening Day” ณ โรงเรียนวันครู 2502 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ผู้ เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

4 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากร ข้าราชการตำรวจ ของ ส. ทล.2 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 21 ธ. ค. 2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ สำนักงานขนส่ง จังหวัดสระบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน 4

5 5 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากร ข้าราชการตำรวจ ของ ส. ทล.3 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 21 ธ. ค. 2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน

6 6 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการ ตำรวจ ของ ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00-16.00 น. วิทยากรคือ พ. ต. ท. ดำรง ศักดิ์ อ่อนตา สว. ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. อบรมกฎจราจรและสอบใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ เคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ณ ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน

7 7 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการ ตำรวจ ของ ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 20 ธ. ค. 2554 เวลา 13.00-14.00 น. วิทยากร คือ ร. ต. อ. ยุทธนัน จันทร์เนตร รอง สว. ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. ณ โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร ต. หนองกรด อ. เมือง จว. นครสวรรค์ ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน

8 8 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการ ตำรวจ ของ ส. ทล.5 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 18 ธ. ค. 2554 เวลา 08.00-12.00 น. วิทยากร คือ พ. ต. ท. สมศักดิ์ โพธิ์เย็น สว. ส. ทล.5 กก.1 บก. ทล. อบรม ความรู้ให้กับ อส. จร. ตำรวจทางหลวง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ณ ห้องประชุม ส. ทล.5 กก.1 บก. ทล. ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน

9 9 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากร ข้าราชการตำรวจ ของ ส. ทล.6 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 13 ธ. ค. 2554 เวลา 10.30 – 12.00 น. วิทยากร คือ พ. ต. ต. ศุภรฐโชติ จำหงษ์ สว. ส. ทล.6 กก.1 บก. ทล. ณ โรงเรียนวัดบ้านลำ ต. โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี จำนวน ผู้เข้าอบรมจำนวน 120 คน


ดาวน์โหลด ppt ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google