งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่ จำนวน / คน หมาย เหตุ ส. ทล.128 ธ. ค น. กฎหมายจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวันครู 2502 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 50 ครู นักเรียน ส. ทล.221 ธ. ค น. ความรู้ด้านกฎหมาย จราจรและขนส่ง สำนักงานขนส่ง อ. เมือง จ. สระบุรี 45 ประชาชน ส. ทล.321 ธ. ค –11.00 น. กฎหมายจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย สำนักงานขนส่ง จ. ลพบุรี 35 ประชาชน ส. ทล.410 ธ. ค น. กฎหมายจราจร และสอบ ใบอนุญาตขับขี่ รถ จยย. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. ต. หนองกรด อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 100 นักเรียน ประชาชน ส. ทล.420 ธ. ค น. กฎหมายจราจร และ การป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวัดสรรค์ประชากร ต. หนองกรด อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 25 นักเรียน 1

2 ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่ จำนวน / คน หมาย เหตุ ส. ทล.518 ธ. ค น. กฎหมายจราจร และความ ปลอดภัยทางจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ส. ทล.5 กก.1 บก. ทล. ต. สะเดียง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 60 อส. จร. ตำรวจ ทางหลวง ส. ทล.613 ธ. ค น. กฎหมายจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวัดบ้านลำ ต. โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 120 ครู นักเรียน 2

3 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการ ตำรวจ ของ ส. ทล.1 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 28 ธ. ค.2554 เวลา น. วิทยากรคือ พ. ต. ต. ปริญญา กลิ่นเกษร สว. ส. ทล.1 กก.1 บก. ทล. พร้อมคณะตำรวจทางหลวง ส. ทล.1 กก.1 บก. ทล. อบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร การป้องกันอุบัติเหตุ ให้กับ ครูและนักเรียนโรงเรียนวันครู 2502 และร่วมทำ “Big Clening Day” ณ โรงเรียนวันครู 2502 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ผู้ เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

4 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากร ข้าราชการตำรวจ ของ ส. ทล.2 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 21 ธ. ค เวลา น. ณ สำนักงานขนส่ง จังหวัดสระบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน 4

5 5 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากร ข้าราชการตำรวจ ของ ส. ทล.3 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 21 ธ. ค เวลา น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน

6 6 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการ ตำรวจ ของ ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา น. วิทยากรคือ พ. ต. ท. ดำรง ศักดิ์ อ่อนตา สว. ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. อบรมกฎจราจรและสอบใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ เคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ณ ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน

7 7 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการ ตำรวจ ของ ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 20 ธ. ค เวลา น. วิทยากร คือ ร. ต. อ. ยุทธนัน จันทร์เนตร รอง สว. ส. ทล.4 กก.1 บก. ทล. ณ โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร ต. หนองกรด อ. เมือง จว. นครสวรรค์ ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน

8 8 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากรข้าราชการ ตำรวจ ของ ส. ทล.5 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 18 ธ. ค เวลา น. วิทยากร คือ พ. ต. ท. สมศักดิ์ โพธิ์เย็น สว. ส. ทล.5 กก.1 บก. ทล. อบรม ความรู้ให้กับ อส. จร. ตำรวจทางหลวง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ณ ห้องประชุม ส. ทล.5 กก.1 บก. ทล. ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน

9 9 ภาพถ่ายการฝึกอบรมโครงการครูวิทยากร ข้าราชการตำรวจ ของ ส. ทล.6 กก.1 บก. ทล. เมื่อวันที่ 13 ธ. ค เวลา – น. วิทยากร คือ พ. ต. ต. ศุภรฐโชติ จำหงษ์ สว. ส. ทล.6 กก.1 บก. ทล. ณ โรงเรียนวัดบ้านลำ ต. โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี จำนวน ผู้เข้าอบรมจำนวน 120 คน


ดาวน์โหลด ppt ผลการฝึกอบรมตามโครงการวิทยากรข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของ กก.1 บก. ทล. จำนวน 7 ครั้ง ผู้ ฝึกอบรมรวม 435 คน หน่วย งาน วัน เดือน ปีเรื่องอบรมสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google