งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลอด ไฟฟ้า. ชนิดของหลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ตามบ้านเรือน ทั่วไปมี 2 ชนิดคือ 1. หลอดไฟฟ้าธรรมดา หลอดไฟฟ้าที่ไส้หลอดทำด้วยโลหะ ทังสเตนภายในเป็นสุญญากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลอด ไฟฟ้า. ชนิดของหลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ตามบ้านเรือน ทั่วไปมี 2 ชนิดคือ 1. หลอดไฟฟ้าธรรมดา หลอดไฟฟ้าที่ไส้หลอดทำด้วยโลหะ ทังสเตนภายในเป็นสุญญากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลอด ไฟฟ้า

2 ชนิดของหลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ตามบ้านเรือน ทั่วไปมี 2 ชนิดคือ 1. หลอดไฟฟ้าธรรมดา หลอดไฟฟ้าที่ไส้หลอดทำด้วยโลหะ ทังสเตนภายในเป็นสุญญากาศ การใช้ จะต้องเสียบลงในขั้วหลอด ซึ่งมีทั้งแบบ เกลียว และแบบเขี้ยว หลอดไฟฟ้าขนาด ต่าง ๆ บอกกำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์

3 ชนิดของหลอดไฟฟ้า 2. หลอดวาวแสงหรือหลอดฟลูออเรส เซนต์ เป็นหลอดมีไส้อีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ รางหลอด ขั้ว หลอด บัลลาสต์ และสตาร์ตเตอร์สวิตช์ ซึ่ง ต่อเป็นวงจร

4 การทำงานของหลอดไฟฟ้า ภายในหลอดฟลูออเรสเซนต์ สูบอากาศ ออกให้เหลือความดันประมาณ 1/6 ของ บรรยากาศ แล้วหยดไอปรอทลงไป ผนัง หลอดฉาบสารเรืองแสง เมื่อมี กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรผ่านบัลลาสต์ จะทำให้เกิดแรงดันกระแสไฟฟ้าสูง อิเล็กตรอนจะหลุดออกจากไส้หลอดด้าน หนึ่งผ่านหลอดไปยังอีกขั้วหลอดที่อยู่ตรง ข้าม ซึ่งช่วงนี้บัลลาสต์จะลดแรงดัน กระแสไฟฟ้าลง สตาร์ตเตอร์สวิตช์ก็เปิด วงจรไฟฟ้า ขณะที่อิเล็กตรอนผ่านและชน โมเลกุลของไอปรอท ทำให้เกิดแสง อัลตราไวโอเลต ซึ่งทำให้เกิดการเรืองแสง ในหลอด

5 การใช้งานให้ถูกวิธี 1. ใช้หลอดไฟวัตต์ต่ำ 2. อย่าทาสีผนังเป็นสีเข้ม ควรใช้สีอ่อนๆ เพื่อช่วยให้ ความสว่างมากขึ้น 3. หลอดไฟที่ขาด ควรใส่ไว้กับขั้วหลอดจนกว่าจะ เปลี่ยนหลอดใหม่ 4. อย่าปล่อยให้หลอดไฟกะพริบ หรือหลอดแดงโดย ไม่สว่าง เพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิด อัคคีภัยได้ 5. เลิกใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

6 วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัด 1. ใช้หลอดวาวแสงแบบประหยัด ( หลอดผอม ) 2. ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน ก่อนถอดปลั๊กไฟต้องปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเสมอ 3. ใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์ต่ำ 4. หมั่นทำความสะอาดโคมไฟฟ้า 5. หลีกเลี่ยงใช้สีทึบแสงในอาคารต่าง ๆ

7 การดูแลรักษาหลอดไฟฟ้า 1. หลอดที่เก็บไว้ไม่กระทบกระทั่งกันจน เกิดการชำรุดเสียหาย 2. เปลี่ยนใช้หลอดผอมแทนหลอดอ้วน ใช้ หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ 3. หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า ควรทำ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 4. ควรใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัล ลาสต์อิเล็กทรอนิกส์คู่กับหลอดผอม 5. เลือกใช้หลอดไฟที่มีกำลังวัตต์เหมาะสม กับการใช้งาน

8 จบการนำเสนอ นางสาวบุษยา แสนสุข ปวส. 2/1 การบัญชี เลขที่ 16


ดาวน์โหลด ppt หลอด ไฟฟ้า. ชนิดของหลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ตามบ้านเรือน ทั่วไปมี 2 ชนิดคือ 1. หลอดไฟฟ้าธรรมดา หลอดไฟฟ้าที่ไส้หลอดทำด้วยโลหะ ทังสเตนภายในเป็นสุญญากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google