งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลอดไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลอดไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลอดไฟฟ้า

2 ชนิดของหลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ตามบ้านเรือนทั่วไปมี 2 ชนิดคือ
1. หลอดไฟฟ้าธรรมดา หลอดไฟฟ้าที่ไส้หลอดทำด้วยโลหะทังสเตนภายในเป็นสุญญากาศ การใช้จะต้องเสียบลงในขั้วหลอด ซึ่งมีทั้งแบบเกลียว และแบบเขี้ยว หลอดไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ บอกกำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์

3 ชนิดของหลอดไฟฟ้า 2. หลอดวาวแสงหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดมีไส้อีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ รางหลอด ขั้วหลอด บัลลาสต์ และสตาร์ตเตอร์สวิตช์ ซึ่งต่อเป็นวงจร

4 การทำงานของหลอดไฟฟ้า
ภายในหลอดฟลูออเรสเซนต์ สูบอากาศออกให้เหลือความดันประมาณ 1/6 ของบรรยากาศ แล้วหยดไอปรอทลงไป ผนังหลอดฉาบสารเรืองแสง เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรผ่านบัลลาสต์ จะทำให้เกิดแรงดันกระแสไฟฟ้าสูง อิเล็กตรอนจะหลุดออกจากไส้หลอดด้านหนึ่งผ่านหลอดไปยังอีกขั้วหลอดที่อยู่ตรงข้าม ซึ่งช่วงนี้บัลลาสต์จะลดแรงดันกระแสไฟฟ้าลง สตาร์ตเตอร์สวิตช์ก็เปิดวงจรไฟฟ้า ขณะที่อิเล็กตรอนผ่านและชนโมเลกุลของไอปรอท ทำให้เกิดแสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งทำให้เกิดการเรืองแสงในหลอด

5 การใช้งานให้ถูกวิธี 1. ใช้หลอดไฟวัตต์ต่ำ
2. อย่าทาสีผนังเป็นสีเข้ม ควรใช้สีอ่อนๆ เพื่อช่วยให้ความสว่างมากขึ้น 3. หลอดไฟที่ขาด ควรใส่ไว้กับขั้วหลอดจนกว่าจะเปลี่ยนหลอดใหม่ 4. อย่าปล่อยให้หลอดไฟกะพริบ หรือหลอดแดงโดยไม่สว่าง เพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ 5. เลิกใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

6 วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
1. ใช้หลอดวาวแสงแบบประหยัด (หลอดผอม) 2. ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน ก่อนถอดปลั๊กไฟต้องปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเสมอ 3. ใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์ต่ำ 4. หมั่นทำความสะอาดโคมไฟฟ้า 5. หลีกเลี่ยงใช้สีทึบแสงในอาคารต่าง ๆ

7 การดูแลรักษาหลอดไฟฟ้า
1. หลอดที่เก็บไว้ไม่กระทบกระทั่งกันจนเกิดการชำรุดเสียหาย 2. เปลี่ยนใช้หลอดผอมแทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ 3. หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า ควรทำอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 4. ควรใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์คู่กับหลอดผอม 5. เลือกใช้หลอดไฟที่มีกำลังวัตต์เหมาะสมกับการใช้งาน

8 จบการนำเสนอ นางสาวบุษยา แสนสุข ปวส. 2/1 การบัญชี เลขที่ 16


ดาวน์โหลด ppt หลอดไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google