งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Emergence of Fatal Hand Foot & Mouth Disease, Thailand, 2006 Rome Buathong, MD., FETP. Surveillance & Outbreak Investigation Bureau of Epidemiology,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Emergence of Fatal Hand Foot & Mouth Disease, Thailand, 2006 Rome Buathong, MD., FETP. Surveillance & Outbreak Investigation Bureau of Epidemiology,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Emergence of Fatal Hand Foot & Mouth Disease, Thailand, 2006 Rome Buathong, MD., FETP. Surveillance & Outbreak Investigation Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Nonthaburi, Thailand

2 2 Hand Foot and Mouth Disease (HFMD) Viral illness Caused by non-poliolo enterovirus: Coxsackies A & B, Echovirus, Enterovirus 68-71 Manifestation: Fever and vesicular lesions (Hands, Feet, Oral mucosa) Mode of transmission: oral-fecal and respiratory droplet Case fatality rates were usually low (< 1 %) but total deaths may be high in outbreak setting

3 3 Large Outbreaks of HFMD in Asia Japan 1978 36,301/ ? Taiwan 1998 129,106/ 78 Malaysia 1997 5,999/ 31 Singapore 2000 > 4,000/ 7 Thailand 2005 4,646/ 0 Malaysia 2005 14,253/ ?

4 4 HFMD Reported Cases, Thailand, 2003-2007 Source : Notifiable Disease, Reported 506, Bureau of Epidemiology

5 รายละเอียดผู้ป่วยที่จังหวัด นครราชสีมา 12345 อายุ 1 ปี 5 เดือน 2 ปี 3 ปี 3 เดือน 4 เดือน 5 ปี 7 เดือน เพศชาย หญิงชาย ที่อยู่ต. หัวทะเล อ. เมือง ต. ลาดบัวขาว อ. สีคิ้ว ต. หนองไผ่น้ำ อ. เมือง ต. ลาดบัวขาว อ. สีคิ้ว อ. เมือง Contactnoyes ไข้ 2 วัน 3 วัน 7 วัน RS no URI หอบ d2-> shock O2sat 68%, PR180bpm no URI, หอบ d3-> HR เร็ว, เบา ไอ น้ำมูก หอบ d3 no URI หอบ d3 ไอ น้ำมูก no GIno ถ่ายเหลว d3 no อาเจียน CVSSinus tach 180-200atrial tach 200Sinus tach 200 bpmST 200 bpmno CNS ซึม d2 no ซึม CBC Hct42%, Wbc33,000, Plt410,000 N82, L6, M4, band 8 Hct35%, Wbc15,000, Plt373,000 N60, L33, M5 Hct40%,Wbc22,500, Plt346,000 N72 c toxic granule, L21 Hct39%,Wbc16,000, Plt373,000 N68 c toxic granule, L21,M10 Hct40%, Wbc1,400, Plt205,000 N42, L53,aL3 CRP12.5neg 12.95 Cardiac enz increase ไม่ได้ส่ง increase WNL CXRground glass, bilat.alv.infpul.edemaWNL no cardiomegaly

6 12345 อายุ 1 ปี 5 เดือน 2 ปี 3 ปี 3 เดือน 4 เดือน 5 ปี 7 เดือน เพศชาย หญิงชาย ที่อยู่ ต. หัวทะเล อ. เมือง ต. ลาดบัวขาว อ. สีคิ้ว ต. หนองไผ่น้ำ อ. เมือง ต. ลาดบัวขาว อ. สีคิ้วอ. เมือง EchoEF 68%, WNL ไม่ได้ทำ EF 10%EF 20%WNL Culture H/C, Heart blood C/S -NG H/C, TSC-NG H/C-NG Viral studiesno blood Course tachycardia+shock+ pul.edema IVIG ไม่มีไข้ adenosine+cardiove rsion ไม่ดีขึ้น 3hr death adenosine+cardiover sion ไม่ดีขึ้น 21hr death ATB=Cefipime- >Meropenem amiodarone ไม่ดีขึ้น 6hr death IVIG 16hr death รายละเอียดผู้ป่วยที่จังหวัด นครราชสีมา

7 CXR เวลา 9.05 น. เวลา 11.11 น. เวลา 20.37 น. ให้ Intropic drug

8 ตรวจสอบการระบาดจำนวนผู้ป่วยที่ มีไข้ ที่สถานีอนามัย

9 ผลตรวจ active case finding Province Index Case Active Case Finding Laboratory Outcome of Active Case จังหวัด นครราชสีม า 4 cases30 cases  Enterovirus71 = 4 cases  Coxsackies B = 3 cases  Other Enterovirus = 3 cases  Negative Isolation = 15 cases  Not Available = 5 cases อำเภอเมือง 2 cases15 cases  Enterovirus71 = 2 cases  Other Enterovirus = 2 cases  Negative Isolation = 10 cases  Not Available = 1 cases อำเภอสีคิ้ว 2 cases15 cases  Enterovirus71 = 2 cases  Coxsackies B = 3 cases  Other Enterovirus = 1 cases  Negative Isolation = 5 cases  Not Available = 4 cases

10 การสอบสวนเฉพาะราย ผู้ป่วยเด็ก กรุงเทพมหานคร อายุ 1 ปี 7 เดือน ที่อยู่ 22/465 หมู่ 7 ถ. แผ่นดิน ตำบลแสมดำ บางขุนเทียน กทม. เริ่มป่วย 27 มิถุนายน 2549 ด้วยอาการ ปวดศีรษะ อาเจียนหลังกินนม มาพบแพทย์ ที่รพ. วันที่ 28 มิถุนายน 2549 วันที่ 1 ก. ค. 2549 มาพบแพทย์อีกครั้งที่ โรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบผื่นที่ขา ให้การ วินิจฉัยว่าเป็น Hand foot and mouth disease ให้นอนโรงพยาบาลเนื่องจากเด็ก กินไม่ได้วันที่ 2 ก. ค. 2549 เวลา 5.00 น. มี อาการหอบเหนื่อย จนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ พบ pulmonary edema มีอาการชัก 1 ครั้ง

11 Lab 1 กค 49 CBC : Hct 35% WC 15000, Plt 391,000, Hb 11.8 2 กค 49 CBC : Hct 39% WC 36,000, Plt 460,000, Hb 11.8 1 กค 49 Electrolyte: Na 134,K 10.1, Ca 4.2, Cl 20 2 กค 49 Electrolyte: Na 132,K 10.5, Ca 5.0, Cl 18 2 กค 49: BUN 17, Cr 0.7

12 ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ปอด

13 13 HFMD cases reported to Bureau of Epidemiology, Thailand, 2001-2006 YearCases Fatal 20011,5470 20023,5332 20031,2182 2004 7692 20054,6460 20063,5327* 2007 16,846 3* 2007 16,846 3* CFR = 0.05 %

14 14

15 15 Location of Fatal HFMD Cases by Chronological Date BKK/June BKK/July Phrae/August Petchabun/October Kumphang/September Khonkhan/August Nakhorn Sawan/November

16 16 Results

17 17 HFMD Fatal Cases by Date of Onset, Thailand, 2006

18 18 Characteristics of Fatal HFMD Cases ( N=7 ) Median age (months) 11 ( 7-19 ) Age < 12 months 71% Male71% Hospitalized case 100% Median length of illness* (days) 6 (4–20) Attending school/day care 14 % * During from date of onset to dead

19 19 Clinical Manifestations of Fatal HFMD Cases, Thailand, 2006 Percent Symptom

20 20 Laboratory Results WBC: Median (range) 35,450 (25,500- 44,200) 35,450 (25,500- 44,200) WBC: Neutrophils 67% (42 – 92) WBC: Lymphocyte 26% (2 – 48) 26% (2 – 48) Blood sugar: Hyperglycemia 71% (75 - 425) CXR: Pulmonary edema 100 % (7/7) CSF: Aseptic meningitis 100 % (3/3) Hemoculture: No growth 100 % (5/5)

21 21 Laboratory Results Enterovirus isolation: Fatal Case ( 6 cases ) Enterovirus isolation: Fatal Case ( 6 cases ) SpecimenNumber Test Result Stool 2 Viral isolation 1* / EV71 Nasopharyngeal swab 1 Viral isolation 1* / EV71 Tracheal suction 6 Viral isolation Negative * Same case

22 22 Laboratory Results Enterovirus Isolation: Contact tracing* Enterovirus Isolation: Contact tracing* SpecimenNumber Test Result Stool 2 Viral isolation EV71 * Demonstrate evidence of epidemiological linkage

23 23 Result: Environmental Survey All 7 fatal cases had different backgrounds but most (5) were middle socioeconomic status (SES) and the remaining 2 cases were low SES. No significant data regarding travel history, history of HFMD outbreak in the area or even school attendance

24 24 อภิปราย A cause of fatal HFMD reported during the Taiwanese outbreaks was brainstem infection resulting in cardiopulmonary failure And 7 cases of fatal HFMD in Thailand showed evidence of brainstem infection including –Pulmonary edema/hemorrhage –Hyperglycemia –Tachycardia –Leukocytosis

25 25 Coxsackie's Virus Predominated EV71 Predominated EV71 Predominated

26 26 1 – 11 months 5 yr

27 จำนวนรายงานผู้ป่วย HFM จำแนก ตามสัปดาห์เริ่มป่วย จำนวน สัปดาห์

28 Acknowledgement Special thank for Provincial SRRT’s staffs NIH, Department of Medical Science, MOPH Our staffs at Outbreak Investigation and Surveillance Section, Bureau of Epidemiology And Dr. Wanna Hanshoaworakul, chief of OI&SS, BoE

29 29

30 30 Reticular formation involvement autonomic dysfunction Damage of some area of brain stem esp. medullary vasomotor center Sympathetic over-stimulation Excessive release of cathecolamine & cortisol HT,Tachycardia,Sweating Hyperglycemia Pulmonary veins constriction Inc. pulmonary capillary hydrostatic pressure Pulmonary edema Pathogenesis : 12 3

31 31 Discussion The most frequent age of fatal HFMD cases was below 12 months Many serosurveys indicated that children age < 12 months had no immunity while maternal antibodies rapidly decline after the first month of life

32 32 Discussions If lab investigation result among fatal HFMD cases was not available, the lab investigation for contact tracing or survived cases would be useful for identifying an etiologic pathogen In 2006, EV71 was the main etiology to explain the cause of HFMD outbreak which included many fatal case occurrences

33 33 Conclusions Sporadic fatal HFMDs were detected among children below 2 years of age in Thailand No evidence of fatal outcome occurred in the outbreak setting EV71 played a major role of a fatal outcome and a cause of outbreak countrywide Cause of death corresponded to brainstem infection.

34 34 Public Health Actions Taken Established a working group between epidemiologists and pediatricians that aimed at advocating clinical and epidemiological characteristics of fatal HFMD Set criteria for full laboratory investigation Public education through various medias, including TV, newspaper and internet Strengthen surveillance and lab capacity countrywide

35 35 Limitations Specimen was not available for diagnosis confirmation in some fatal HFMD cases Lack of skills to collect and transport specimens that required for Enterovirus isolation Only laboratory for viral isolation was NIH Delay in detection and report of severe HFMD was common

36 Question?

37 37 Background In early July, 2006, FETP-Thailand received notification from the Department of Health of Bangkok Metropolitan Administration about a severe HFMD case admitted in ICU of a private hospital and he subsequently developed brain death The attending clinician initially suspected viral meningoencephalitis and viral myocarditis as the cause of death

38 38 Background Up to 31 st December 2006, a total of 7 fatal HFMD cases were reported and the disease caused panic among parents of young children countrywide FETP conducted case investigation for those seven fatal HFMD cases

39 39 Objectives 1.To identify an etiology of fatal HFMD cases 2.To describe clinical and epidemiological characteristics of fatal HFMD 3.To strengthen surveillance for HFMD 4.To implement appropriate disease control and prevention measures

40 40 Methods 1.Descriptive Epidemiology: n Reviewed medical records including disease notification forms n Interviewed clinicians and parents of all fatal cases: demographics, symptoms, epidemiological linkage, personal hygiene, household sanitation and environment factors 2.Laboratory Investigation Fatal cases Active cases finding Tracing of close contact 3.Environmental Survey

41 41 Case Definition A Fatal HFMD Case is defined as A child who developed fever with hand, foot and mouth (all 3) lesions* and had a fatal outcome during January 1 st - December 31 st, 2006 in Thailand A child who developed fever with hand, foot and mouth (all 3) lesions* and had a fatal outcome during January 1 st - December 31 st, 2006 in Thailand

42 42 Age distribution of reported HFMD cases, Thailand, 2006 Male:Female = 1.5:1 Median age = 24 month (12,36)


ดาวน์โหลด ppt 1 Emergence of Fatal Hand Foot & Mouth Disease, Thailand, 2006 Rome Buathong, MD., FETP. Surveillance & Outbreak Investigation Bureau of Epidemiology,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google