งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม 2551 Darunee Phosri :30551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม 2551 Darunee Phosri :30551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม 2551 Darunee Phosri :30551

2 อัตราต่อแสนปชก

3 ผลการให้น้ำหนักคะแนนจากเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ ปี 2551 ระยอง 11 กรุงเทพมห านคร 10 นครปฐม 10 ราชบุรี 10 นครสวรรค์ 9 นนทบุรี 9 ประจวบคีรี ขันธ์ 9 สมุทรสาคร 9 สุราษฎร์ ธานี 9 กระบี่ 8 จันทบุรี 8 ฉะเชิงเทรา 8 ปทุมธานี 8 ปราจีนบุรี 8 เพชรบูรณ์ 8 แพร่ 8 ระนอง 8 สมุทรปราก าร 8 > 8 = สูง 6-7 = ปานกลาง 3-5 = น้อย ที่มา : การประชุมติดตามผล การดำเนินงานตามมาตรฐาน การเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ พัฒนาแผนกลยุทธ์ปี 2554 วันที่ กันยายน 2550 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์ แคว อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี การประชุมติดตามผล การดำเนินงานตามมาตรฐาน การเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ พัฒนาแผนกลยุทธ์ปี 2554 วันที่ กันยายน 2550 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์ แคว อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี

4 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2550กับมัธยฐาน 5 ปี ( ) จำแนกเดือน (ข้อมูล ณ 25 พค 51) อัตราต่อแสนปชก

5 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ(ข้อมูล ณ 25 พค 51) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

6 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ณ 25 พค 51) พื้นที่ที่พบไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 มค พค 51

7 อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ พ.ศ จ.นครปฐมเทียบกับ ประเทศไทย แหล่งที่มา : รายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ. นครปฐมและ สำนักระบาดวิทยา ณ 25 พค 51

8 สิ่งที่ควรดำเนินการ เร่งด่วน พื้นที่ที่ป่วยซ้ำซากติดต่อกัน 5 ปี ต้องหามาตรการที่แตกต่างจาก พื้นที่อื่น พื้นที่ที่อยู่ติดต่อกับพื้นที่ที่พบ ผู้ป่วยในขณะนี้ ต้องเฝ้าระวัง เป็นพิเศษ เน้นการประชาสัมพันธ์... สร้างกระแส

9 ขอเชิญแพทย์ทุกท่าน ร่วมประชุมเรื่องไข้เลือดออก วันที่ 9 มิถุนายน 51 เวลา น. ณ ชั้น 5 ห้องเบญจรัตน์ โรงพยาบาลนครปฐม

10 เดือนนี้ต้องระวังเรืองโรค โรคมือเท้าปาก โรคสุกใส ไข้สมองอักเสบเจ อี

11 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนของโรคมือ เท้า ปาก จำแนกตามรายปี ประเทศไทย ปีพ.ศ

12 จำนวนรายงานผู้ป่วย HFM จำแนก ตามสัปดาห์เริ่มป่วย จำนวน สัปดาห์

13

14

15 การควบคุมการระบาด การแยกผู้ป่วยที่กำลังป่วยอยู่ การเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ เพื่อ แยกจากผู้อื่น การกำจัดเชื้อในห้องเรียน การกำจัดเชื้อในอุปกรณ์ของใช้ ส่วนตัวของเด็ก การกำจัดเชื้อในห้องน้ำ การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ การล้างมือ การเฝ้าระวังจนการระบาดสิ้นสุด การแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง การเฝ้าระวังพื้นที่ใกล้เคียง

16

17

18 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม 2551 Darunee Phosri :30551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google