งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม Dead Case Conference

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม Dead Case Conference"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม Dead Case Conference
“สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม” วันที่ 4 มีนาคม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

3 ตารางที่ 1 เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วย 10 อันดับแรกของประเทศไทย
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2557 ตารางที่ 1 เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วย 10 อันดับแรกของประเทศไทย ลำดับที่ Reporting areas cases Morbidity rate deaths 1 Phuket 75 20.99 2 Phatthalung 92 17.94 3 Pattani 113 16.93 4 Samut Sakhon 63 12.5 5 Narathiwat 91 12.09 6 Phetchaburi 44 9.41 7 Bangkok 485 8.55 8 Songkhla 112 8.16 9 Nakhon Pathom 69 7.93 10 Rayong 47 7.3 รวมทั้งประเทศ 2,227 3.47 แหล่งที่มา: เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 57

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม
ผู้ป่วยสะสม 77 ราย (เสียชีวิต 2 ราย) อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศไทย จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 27 ก.พ 57)

6 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม
จำแนกตามกลุ่มอายุ (ข้อมูล ณ 27 กพ 57) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามพื้นที่
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 27 ก.พ. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามเครือข่าย
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกตามเครือข่าย (ข้อมูล ณ 27 ก.พ. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก
แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (27กพ57)

10 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออกและไข้ไม่ทราบสาเหตุ
แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (27กพ57)

11 เหตุการณ์สำคัญ

12 - พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 2 ราย
- พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต 1 ราย - พบผู้ป่วยอหิวาตกโรค ราย

13 สรุปผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 2 ราย อายุ 19 ปี และ 2 ปี
สรุปผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 2 ราย อายุ 19 ปี และ 2 ปี ไปคลินิก 2 ครั้งๆ ละแห่ง 1 ราย ไปรพ.รัฐ 1 ราย ระยะเวลาจากวันเริ่มป่วย..ถึงวันสงสัย รายแรก 4 วัน รายที่ 2 ไม่แน่ใจ ???? 3 หรือ 7 รายแรกผู้ป่วยไม่ใช่รายแรกของบ้าน สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

14

15 เพื่อถอดบทเรียน มีระบบการรักษาที่เหมาะสม
จัดประชุม Dead Case conference ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วิทยากร ศ(คลินิก) พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ. และอ.รศนา วลีรัตนาภา นพ.พราน ไพรสุวรรณ รอง ผอ.สคร 4 และคณะ

16 ขอขอบคุณ ทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทีม สคร 4 / สตม. ทีม สสจ.นครปฐม
นายอำเภอสามพราน, ผอ.รพ.สามพราน, สสอ.สามพรานทีม SRRT อำเภอสามพราน และทีม รพ.สต.ทุกแห่ง เทศบาลเมืองไร่ขิง ประธานอสม.ไร่ขิง ผู้นำชุมชน นายกอปท.อำเภอสามพรานทุกแห่ง ,กำนันทุกตำบล,ประธาน อสม.ทุกรพ.สต.,หัวหน้าส่วนสาธารณสุข อปท.ทุกแห่ง,จนท.สาธารณสุขทุกรพ.สต. ผอ.รพ.สามพรานและสสอ.สามพราน

17 ขอบคุณค่ะ Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt การประชุม Dead Case Conference

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google