งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม” การประชุม Dead Case Conference ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม” การประชุม Dead Case Conference ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม” การประชุม Dead Case Conference ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

2 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2557 แหล่งที่มา: http://www.boe.moph.go.th/ เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 57 ตารางที่ 1 เรียงลำดับจังหวัดที่พบผู้ป่วย 10 อันดับแรกของประเทศไทย ลำดั บที่ Reporting areascases Morbidity ratedeaths 1Phuket7520.990 2Phatthalung9217.940 3Pattani11316.930 4Samut Sakhon6312.50 5Narathiwat9112.090 6Phetchaburi449.410 7Bangkok4858.550 8Songkhla1128.160 9Nakhon Pathom697.931 10Rayong477.30 รวมทั้งประเทศ 2,2273.471

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม

5 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 27 ก.พ 57) ผู้ป่วยสะสม 77 ราย (เสียชีวิต 2 ราย) อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศไทย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม จำนวน (ราย)

6 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม จำแนกตามกลุ่มอายุ (ข้อมูล ณ 27 กพ 57) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 27 ก.พ. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามเครือข่าย (ข้อมูล ณ 27 ก.พ. 57)

9 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (27กพ57)

10 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออกและไข้ไม่ทราบสาเหตุ แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (27กพ57)

11 เหตุการณ์สำคัญ

12 - พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 2 ราย - พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต 1 ราย - พบผู้ป่วยอหิวาตกโรค 1 ราย

13 สรุปผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 2 ราย อายุ 19 ปี และ 2 ปี ระยะเวลาจากวันเริ่มป่วย.. ถึงวันสงสัย รายแรก 4 วัน รายที่ 2 ไม่แน่ใจ ???? 3 หรือ 7 ไปคลินิก 2 ครั้งๆ ละแห่ง 1 ราย ไปรพ. รัฐ 1 ราย รายแรกผู้ป่วยไม่ใช่รายแรกของบ้าน สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

14

15 เพื่อถอดบทเรียน มีระบบการรักษาที่เหมาะสม จัดประชุม Dead Case conference ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วิทยากร ศ(คลินิก) พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ. และอ.รศนา วลีรัตนาภา นพ.พราน ไพรสุวรรณ รอง ผอ.สคร 4 และคณะ

16 ขอขอบคุณ ทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทีม สคร 4 / สตม. ทีม สสจ.นครปฐม นายอำเภอสามพราน, ผอ.รพ.สามพราน, สสอ. สามพรานทีม SRRT อำเภอสามพราน และทีม รพ.สต.ทุกแห่ง เทศบาลเมืองไร่ขิง ประธานอ สม.ไร่ขิง ผู้นำชุมชน นายกอปท.อำเภอสามพรานทุกแห่ง,กำนันทุก ตำบล,ประธาน อสม.ทุกรพ.สต.,หัวหน้าส่วน สาธารณสุข อปท.ทุกแห่ง,จนท.สาธารณสุขทุก รพ.สต. ผอ.รพ.สามพรานและสสอ.สามพราน

17 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt “สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม” การประชุม Dead Case Conference ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google