งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน)
แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2552 12 พฤศจิกายน 2552

2 CSL มีกำไรเก้าเดือน 216 ล้านบาท หรือ 0.37 บาทต่อหุ้น
บริษัท มีรายได้รวมเก้าเดือนเท่ากับ 1,947 ล้านบาท และมีกำไร216 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนหน้า 13% เป็นผลมาจาก สินค้ากลุ่มบริการเสริมผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้รับความนิยม สูงขึ้นจากการทำกิจกรรมการตลาด หลากหลายรูปแบบ ทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และ การทำการตลาดโดยตรงและผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

3 สรุปผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2552 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)
รายได้รวม (ล้านบาท) รายได้รวมสำหรับไตรมาส 3’52 ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในไตรมาส 3’52 ได้ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

4 สรุปผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2552
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) กำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3’52 เท่ากับ 79 ล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกิจ ISP 20 ล้านบาท ธุรกิจ YellowPages 35 ล้านบาท ธุรกิจ Mobile Content 23 ล้านบาท Print Classified 1 ล้านบาท หมายเหตุ: Q2’08 มีการตัดจำหน่าย (Write-off) ค่าความนิยม ของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (LXS) จำนวน 16 ล้านบาท เนื่องจากเลิกกิจการ Q4’08 มีการค่าใช้จ่ายรายการพิเศษจำนวนรวม 65 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท วัฎฎะคลาสสิฟายด์ส จำกัด (WATTA) จำนวน 30 ล้านบาท ค่าภาษีเนื่องจากชำระบัญชีของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (LXS) จำนวน 35 ล้านบาท EBITDA (ล้านบาท) EBITDA สำหรับไตรมาส 3’52 เท่ากับ 146 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้รวม

5 เปรียบเทียบรายได้รวม
ไตรมาส 3/2551 รายได้รวม 687 ล้านบาท ไตรมาส 2/2552 รายได้รวม 646 ล้านบาท ไตรมาส 3/2552 รายได้รวม 651 ล้านบาท

6 สินทรัพย์รวมปี 2552 VS 2551 ธ.ค. 2551 2,196 ลบ. ก.ย. 2552 2,171 ลบ.

7 ทิศทางธุรกิจ ISP ปี 2552/2553 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นและเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการ Leased Line และบริการอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (IDC) สำหรับลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง

8 ธุรกิจ ISP ไตรมาส 3/2552 ไตรมาส 2/2552 รายได้ ISP = 334 ล้านบาท
รายได้ ISP สำหรับไตรมาส 3/2552 ลดลง 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เนื่องจากรายได้บริการ Leased Line ที่เกิดจากการให้บริการลูกค้ารายใหม่ไม่สามารถชดเชยรายได้ที่เกิดจากการให้บริการลูกค้ารายเก่าที่มีการต่อสัญญาใหม่ (renew) หรือยกเลิก (terminate) ได้ ซึ่งเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

9 ทิศทางธุรกิจสมุดหน้าเหลืองปี 2553
รักษายอดขายสมุดหน้าเหลืองฉบับกรุงเทพฯ ปี 2553 ให้ใกล้เคียงกับปี 2552 โดย มุ่งเน้นการเพิ่ม advertisers’ ROI คาดว่าเศรษฐกิจในปี 2553 จะดีขึ้น เพิ่มยอดขายสมุดซิตี้ เยลโล่เพจเจส เพิ่มยอดขายในตลาดใหม่ตามลักษณะการใช้งานและพื้นที่บริการ (vertical market) ส่งเสริมการให้บริการสมุดหน้าเหลืองแบบออนไลน์ทั้งทางอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ

10 ธุรกิจสมุดหน้าเหลืองปี 2552
ยอดขายสมุดหน้าเหลืองฉบับกรุงเทพฯ ปี 2553 ยังคงมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ จัดพิมพ์สมุดซิตี้ เยลโล่เพจเจสฉบับจังหวัดนนทบุรี ปี 2552/2553 เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ใช้ในจังหวัดนนทบุรี ยอดขายสมุดซิตี้ เยลโล่เพจเจสฉบับจังหวัดปทุมธานีปี 2552/2553 มีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีก่อน ยอดขาย Home YellowPages ซึ่งเจาะกลุ่มธุรกิจบริการตกแต่ง ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านและอาคาร เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

11 ธุรกิจ TMC ไตรมาส 3/2552 จำนวนการใช้งานเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 80% จากปี2008 (Q1-Q3’09 : 40M page-views, Q1-Q3’08 : 23M page-views) อันดับเวปไซต์เลื่อนจากลำดับที่ 5 เป็นลำดับที่ 2 ในประเภทเวปไซต์ธุรกิจ เพิ่มบริการใหม่ๆบนเว็บไซต์ YellowPages.co.th ส่งข้อมูลจากเว็บไซต์เข้าโทรศัพท์มือถือผ่าน SMS บริการเว็บไซต์ประกาศซื้อขาย (classified) และเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (online shop)

12 TRUE HITS Result

13 ธุรกิจ Shinee ไตรมาส 3/2552 ผลประกอบการดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
เพิ่มบริการ Live Horoscope ผ่านระบบ IVR หมายเลข *9XXX ร่วมกับ AIS ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อทำการตลาด และขยายช่องทางขายให้กับบริการ 1900 ปรับปรุงระบบ Audiotex ให้ดีขึ้นเพื่อรองรับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

14 ธุรกิจ WATTA ไตรมาส 3/2552 รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้การขายหนังสือและการออกบูธงาน event ต่างๆ สามารถรักษาผลกำไรให้เป็นบวกโดยการบริหารและจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการขาย pocket books เพื่อมาชดเชยรายได้จากการขายโฆษณาในสิ่งพิมพ์ย่อย (classified advertising) เริ่มการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการหางานผ่านทาง SMS ภายในปี 2553

15 ภาคผนวก

16 Leased Line Product จำนวนลูกค้า บาท/เดือน
ไตรมาสที่ 3/2552 จำนวนลูกค้า = 3,252 คิดเป็นร้อยละ 81 ของรายได้จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท จำนวนลูกค้าเติบโตร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2552 รายได้เฉลี่ยต่อราย = 26,558 บาทต่อเดือน

17 Broadband Product (ADSL,IPSTAR)
จำนวนลูกค้า บาท/เดือน ไตรมาสที่ 3/2552 จำนวนลูกค้า = 9,993 คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท จำนวนลูกค้าลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2552 รายได้เฉลี่ยต่อราย = 1,582 บาทต่อเดือน

18 Dial up Product (Narrow band)
จำนวนลูกค้า บาท/เดือน ไตรมาสที่ 3/2552 จำนวนลูกค้า = 32,343 คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท จำนวนลูกค้าลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2552 รายได้เฉลี่ยต่อราย = 132 บาทต่อเดือน


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google