งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2552 12 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2552 12 พฤศจิกายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2552 12 พฤศจิกายน 2552

2 2 บริษัท มีรายได้รวมเก้าเดือนเท่ากับ 1,947 ล้านบาท และมีกำไร 216 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนหน้า 13% เป็นผลมาจาก สินค้า กลุ่มบริการเสริมผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้รับความนิยม สูงขึ้นจาก การทำกิจกรรมการตลาด หลากหลายรูปแบบ ทั้งการร่วมมือกับ พันธมิตรทางธุรกิจ และ การทำการตลาดโดยตรงและผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ CSL มีกำไรเก้าเดือน 216 ล้านบาท หรือ 0.37 บาทต่อหุ้น

3 3 รายได้รวม (ล้านบาท) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) สรุปผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2552 รายได้รวมสำหรับไตรมาส 3’52 ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ กับไตรมาสก่อน บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในไตรมาส 3’52 ได้ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

4 4 หมายเหตุ: Q2’08 มีการตัดจำหน่าย (Write-off) ค่าความนิยม ของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (LXS) จำนวน 16 ล้านบาท เนื่องจากเลิกกิจการ Q4’08 มีการค่าใช้จ่ายรายการพิเศษจำนวนรวม 65 ล้านบาท แบ่งเป็น  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท วัฎฎะคลาสสิฟายด์ส จำกัด (WATTA) จำนวน 30 ล้านบาท  ค่าภาษีเนื่องจากชำระบัญชีของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (LXS) จำนวน 35 ล้านบาท กำไรสุทธิ (ล้านบาท) กำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3’52 เท่ากับ 79 ล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกิจ ISP 20 ล้านบาท ธุรกิจ YellowPages 35 ล้านบาท ธุรกิจ Mobile Content 23 ล้านบาท Print Classified 1 ล้านบาท EBITDA (ล้านบาท) EBITDA สำหรับไตรมาส 3’52 เท่ากับ 146 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้รวม สรุปผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2552

5 5 ไตรมาส 3/2551 รายได้รวม 687 ล้านบาท ไตรมาส 2/2552 รายได้รวม 646 ล้านบาท ไตรมาส 3/2552 รายได้รวม 651 ล้านบาท เปรียบเทียบรายได้รวม

6 6 ก.ย. 2552 2,171 ลบ. 2,171 ลบ. ธ.ค. 2551 2,196 ลบ. 2,196 ลบ. สินทรัพย์รวมปี 2552 VS 2551

7 7 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพเพื่อ เพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นและเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการ Leased Line และบริการ อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (IDC) สำหรับลูกค้าองค์กรอย่าง ต่อเนื่อง ทิศทางธุรกิจ ISP ปี 2552/2553

8 8 ไตรมาส 2/2552 รายได้ ISP = 334 ล้านบาท ไตรมาส 3/2552 รายได้ ISP = 319 ล้านบาท รายได้ ISP สำหรับไตรมาส 3/2552 ลดลง 15 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เนื่องจากรายได้บริการ Leased Line ที่เกิดจากการ ให้บริการลูกค้ารายใหม่ไม่สามารถชดเชยรายได้ที่เกิดจากการให้บริการลูกค้ารายเก่าที่มีการต่อสัญญาใหม่ (renew) หรือ ยกเลิก (terminate) ได้ ซึ่งเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจ ISP ไตรมาส 3/2552

9 9 รักษายอดขายสมุดหน้าเหลืองฉบับกรุงเทพฯ ปี 2553 ให้ ใกล้เคียงกับปี 2552 โดย มุ่งเน้นการเพิ่ม advertisers’ ROI คาดว่าเศรษฐกิจในปี 2553 จะดีขึ้น เพิ่มยอดขายสมุดซิตี้ เยลโล่เพจเจส เพิ่มยอดขายในตลาดใหม่ตามลักษณะการใช้งานและพื้นที่ บริการ (vertical market) ส่งเสริมการให้บริการสมุดหน้าเหลืองแบบออนไลน์ทั้งทาง อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ทิศทางธุรกิจสมุดหน้าเหลืองปี 2553

10 10 ยอดขายสมุดหน้าเหลืองฉบับกรุงเทพฯ ปี 2553 ยังคงมีแนวโน้ม ลดลงเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ จัดพิมพ์สมุดซิตี้ เยลโล่เพจเจสฉบับจังหวัดนนทบุรี ปี 2552/2553 เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ใช้ในจังหวัดนนทบุรี ยอดขายสมุดซิตี้ เยลโล่เพจเจสฉบับจังหวัดปทุมธานีปี 2552/2553 มีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีก่อน ยอดขาย Home YellowPages ซึ่งเจาะกลุ่มธุรกิจบริการตกแต่ง ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านและอาคาร เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ ธุรกิจสมุดหน้าเหลืองปี 2552

11 11 จำนวนการใช้งานเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 80% จากปี2008 (Q1-Q3’09 : 40M page-views, Q1-Q3’08 : 23M page- views) อันดับเวปไซต์เลื่อนจากลำดับที่ 5 เป็นลำดับที่ 2 ในประเภท เวปไซต์ธุรกิจ เพิ่มบริการใหม่ๆบนเว็บไซต์ YellowPages.co.th ส่งข้อมูลจากเว็บไซต์เข้าโทรศัพท์มือถือผ่าน SMS บริการเว็บไซต์ประกาศซื้อขาย (classified) และเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ (online shop) ธุรกิจ TMC ไตรมาส 3/2552

12 12 TRUE HITS Result

13 13 ผลประกอบการดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เพิ่มบริการ Live Horoscope ผ่านระบบ IVR หมายเลข *9XXX ร่วมกับ AIS ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อทำการตลาด และขยายช่องทางขาย ให้กับบริการ 1900 ปรับปรุงระบบ Audiotex ให้ดีขึ้นเพื่อรองรับบริการที่เพิ่มมาก ขึ้น ธุรกิจ Shinee ไตรมาส 3/2552

14 14 รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้การขายหนังสือและการออกบูธงาน event ต่างๆ สามารถรักษาผลกำไรให้เป็นบวกโดยการบริหารและจัดการต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการขาย pocket books เพื่อมาชดเชยรายได้จากการขาย โฆษณาในสิ่งพิมพ์ย่อย (classified advertising) เริ่มการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการหางานผ่านทาง SMS ภายในปี 2553 ธุรกิจ WATTA ไตรมาส 3/2552

15 15 ภาคผนวก

16 16 Leased Line Product  ไตรมาสที่ 3/2552 จำนวนลูกค้า = 3,252 คิดเป็นร้อยละ 81 ของรายได้ จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท  จำนวนลูกค้าเติบโตร้อยละ 1 เมื่อเทียบ กับไตรมาส 2/2552  รายได้เฉลี่ยต่อราย = 26,558 บาทต่อ เดือน จำนวนลูกค้า บาท/เดือน

17 17 Broadband Product (ADSL,IPSTAR)  ไตรมาสที่ 3/2552 จำนวนลูกค้า = 9,993 คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้ จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท  จำนวนลูกค้าลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบ กับไตรมาส 2/2552  รายได้เฉลี่ยต่อราย = 1,582 บาทต่อ เดือน บาท/เดือน จำนวนลูกค้า

18 18 Dial up Product (Narrow band)  ไตรมาสที่ 3/2552 จำนวนลูกค้า = 32,343 คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้ จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท  จำนวนลูกค้าลดลงร้อยละ 11 เมื่อ เทียบกับไตรมาส 2/2552  รายได้เฉลี่ยต่อราย = 132 บาทต่อ เดือน จำนวนลูกค้า บาท/เดือน


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด ( มหาชน ) แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2552 12 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google