งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสมรรถภาพปอด นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์. การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung function test) Spirometry DLCO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสมรรถภาพปอด นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์. การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung function test) Spirometry DLCO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสมรรถภาพปอด นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์

2 การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung function test) Spirometry DLCO

3 ปอด

4 Spirometry Cosmed

5 Normal Breath

6 การเป่าปอด Calibrate เครื่องมือ ทำความสะอาด

7 การเตรียมผู้ได้รับการตรวจ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรออกกำลังกาย 30 นาทีก่อนตรวจ ห้ามสวมเสื้อผ้ารัดอกและท้อง เลี่ยงอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย 2 ชม. หยุดสูบบุหรี่อย่างน้อย 24 ชม. ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 4 ชั่วโมง หากใช้ยาขยายหลอดลมหยุดยา ( กรณีวินิจฉัย )

8 การเตรียมผู้ได้รับการตรวจ

9 ข้อห้าม Hemopthysis Pneumothorax Unstable Cardiovascular System Aneurysm Eye Surgery ใน 2 เดือน Chest & Abdominal Surgery ใน 2 เดือน Tuberculosis

10 ข้อห้าม Increase Intraoccular pressure แผลที่ตา ภาวะเจ็บป่วยที่มีผลกระทบ เช่น คลื่นไส้อาเจียน มาก

11 ข้อควรระวัง Pregnancy Dyspnea ความดันโลหิตสูง 160/100 ได้รับยาวัณโรคอยู่

12 ข้อควรระวัง

13 ภาวะแทรกซ้อน Increase Intracranial Pressure Dizziness Cough Bronchospasm Chest Pain Pneumothorax Anoxia Infection

14

15 Standardization

16 Acceptable Criteria เริ่มต้นถูกต้อง หายใจเข้าจนสุดแล้วเป่าออกแรง เร็ว หายใจออกเต็มที่อย่างน้อย 6 วินาทีและมี Plateau Phase 1 วินาที หายใจออกเต็มที่น้อยกว่า 6 วินาทีและมี Plateau Phase 1 วินาที ต้องไม่มีอาการไอ ลมรั่ว เป่าได้ไม่เกิน 8 ครั้ง

17 Reproducible criteria กราฟที่เป่าได้มากที่สุด 3 กราฟ FVC ต่างกันไม่เกิน 200 ml FEV1 ต่างกันไม่เกิน 200 ml คัดเลือกกราฟที่ดีที่สุดมาแปลผล

18 Reference Equation Healthy Anthropometry Sex Age Height Race

19 Race Black Race White Race Asian Race

20 ค่ามาตรฐานในแต่ละเชื้อชาติ

21 ค่ามาตรฐานในแต่ละเชื้อชาติ

22 ค่ามาตรฐานในแต่ละเชื้อชาติ

23 ค่ามาตรฐานในแต่ละเชื้อชาติ

24 ค่ามาตรฐานในแต่ละเชื้อชาติ

25 Lung volume

26 Diffusion Capacity

27 ค่ามาตรฐานคนไทย PAREMETERS EQUATIONS* R 2 SEE FVC ( L)Male-2.601+0.122A-0.00046A 2 + 0.00023 H 2 – 0.00061AH 0.6 7 0.43 4 1 fema le -5.914+0.088A+0.056H-0.0003A 2 – 0.0005AH 0.6 2 0.32 3 8 FEV 1 (L)Male-7.697+0.123A+0.067H-0.00034A 2 – 0.0007AH 0.7 0 0.37 1 6 fema le -10.6+0.085A+0.12H-0.00019A 2 – 0.00022H 2 –0.00056AH 0.6 8 0.27 5 9 FEF 25-75% (L/S) Male-19.049+0.201A+0.207H-0.00042A 2 – 0.00039H 2 –0.0012AH 0.4 2 0.88 2 8 fema le -21.528+0.11A+0.272H-0.00017A 2 - 0.0007H 2 -0.00082AH 0.4 6 0.66 4 2 PEF (L/S)Male-16.859+0.307A+0.141H-0.0018A 2 – 0.001AH 0.4 4 1.54 3 7 fema le -31.355+0.162A+0.391H-0.00084A 2 - 0.00099H 2 -0.00072AH 0.2 9 1.11 7 5 FEV 1 /FVC (%) Male19.362+0.49A+0.829H-0.0023H 2 -0.0041AH 0.2 4 5.36 3 8 fema le 83.126+0.243A+0.084H+0.002A 2 - 0.0036AH 0.2 2 4.98 5 7

28 ค่ามาตรฐาน FEV1/FVC >= 70-75% Obstruction %FVC >= 80 % Restriction %FEV1 >= 80 % Restriction FEF 25-75 % >= 65 % Small airway Obstruction

29 ต่างประเทศ Reduced FEV1/FVC below 5 th percentile of Predicted value Obstruction

30 ต่างประเทศ TLC below the 5 th Percentile of Predicted Value Restriction

31 ต่างประเทศ Both FEV1/FVC, TLC below 5 th percentile of Predicted Value Mix (Obstruction & Restriction)

32

33 ต่างประเทศ

34 ระดับความผิดปกติ FVC (% ค่า คาดคะเ น ) FEV 1 ( % ค่า คาดคะเ น ) FEV 1 / FVC (%) FEF 25 – 75 % (% ค่า คาดคะเ น ) Norm al >80 >70*>65 Mild66 - 80 60 - 7050 – 65 Mode rat e 50 - 65 45 - 5935 – 49 Sever e <50 <45<35

35

36 Normal Flow Volume Loop

37 ลักษณะที่ผิดปกติ

38 คำถาม กรณีค่าที่เป่าได้ผ่านตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้ Acceptible Criteria กรณีเป่าได้ต่ำกว่าเกณฑ์ FEF 25-75% Correction Term %FVC + (70-FEV1/FVC) >80% (Predicted)


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสมรรถภาพปอด นพ. ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์. การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung function test) Spirometry DLCO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google