งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ครูสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์. หมายถึง การ เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่อง ขึ้นไปเข้า ด้วยกันด้วยสาย เคเบิล หรือสื่อ อื่นๆ ทำให้ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ครูสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์. หมายถึง การ เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่อง ขึ้นไปเข้า ด้วยกันด้วยสาย เคเบิล หรือสื่อ อื่นๆ ทำให้ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ครูสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์

2 หมายถึง การ เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่อง ขึ้นไปเข้า ด้วยกันด้วยสาย เคเบิล หรือสื่อ อื่นๆ ทำให้ คอมพิวเตอร์ สามารถรับส่ง ข้อมูลแก่กัน และกันได้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network )

3 ลักษณะการเชื่อมต่อ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ เราสามารถ แบ่งลักษณะของการเชื่อมโยงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. เครือข่ายแบบดาว (Star Network) 2. เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) 3. เครือข่ายแบบบัส (Bus Network)

4 เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เครือข่ายแบบนี้จะมี คอมพิวเตอร์หลักที่เป็น โฮสต์ (Host) ต่อสาย สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ ย่อยที่เป็นไคลเอนต์ (Client) คอมพิวเตอร์ที่ เป็นไคลเอนต์ แต่ละ เครื่องไม่สามารถติดต่อกัน ได้โดยตรง การติอต่อ จะต้องผ่านคอมพิวเตอร์ โฮสต์ที่เป็นศูนย์กลาง

5 เครือข่ายแบบดาว (Star Network)

6

7 เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) เครือข่ายแบบนี้จะมี การติดต่อสื่อสารเป็น แบบวงแหวนโดยที่ไม่ มีคอมพิวเตอร์หลัก คอมพิวเตอร์แต่ละ เครื่องในเครือข่าย สามารถติดต่อกันได้ โดยตรง จะส่ง สัญญาณในทิศทาง เดียว ส่งทอดไป เรื่อยๆ

8 เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network)

9

10 เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) เครือข่ายแบบนี้จะมีการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์บนสายเคเบิล ซึ่งเรียกว่า บัส คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งๆ สามารถส่งถ่าย ข้อมูลได้เป็นอิสระ โดยข้อมูลจะวิ่งผ่าน อุปกรณ์ต่างๆ บนสายเคเบิลจนกว่าจะถึงจุดที่ ระบุไว้ (Address) เทอร์ มิเนเตอร์

11 เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) เทอร์ มิเนเตอร์

12 ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN) 2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN) 3. เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network หรือ WAN)

13 เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN) เป็นเครือข่ายระยะใกล้ ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่ กว้างนัก อาจอยู่ในองค์กรเดียวกัน หรืออาคาร ที่ใกล้กัน เช่น ภายในสำนักงาน ภายใน โรงเรียน เป็นต้น ระบบเครือข่ายท้องถิ่นจะ ช่วยให้ติดต่อกันได้สะดวก ช่วยลดต้นทุน และ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ

14 เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN) เป็นเครือข่ายขนาดกลาง ใช้ภายในเมือง หรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกัน เช่น ระบบเคเบิล ทีวีที่มีสมาชิกตามบ้านทั่วไปที่เราดูกันอยู่ทุก วันก็จัดเป็นระบบเครือข่ายแบบ MAN

15 เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network หรือ WAN) เป็นระบบเครือข่าย ขนาดใหญ่ เชื่อมโยง กันระหว่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ ใช้ติดตั้งบริเวณกว้าง มีสถานีหรือจุดเชื่อม ต่อมากมาย มากกว่า 1 แสนจุด ใช้ สื่อกลางหลายชนิด เช่น ระบบคลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ หรือ ดาวเทียม

16


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ครูสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์. หมายถึง การ เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่อง ขึ้นไปเข้า ด้วยกันด้วยสาย เคเบิล หรือสื่อ อื่นๆ ทำให้ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google