งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ครูสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ครูสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ครูสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network ) จัดทำโดย ครูสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์

2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network )
หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล หรือสื่ออื่นๆ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลแก่กันและกันได้

3 ลักษณะการเชื่อมต่อ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ลักษณะการเชื่อมต่อ   ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ เราสามารถแบ่งลักษณะของการเชื่อมโยงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. เครือข่ายแบบดาว (Star Network) 2. เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) 3. เครือข่ายแบบบัส (Bus Network)

4 เครือข่ายแบบดาว (Star Network)
เครือข่ายแบบนี้จะมีคอมพิวเตอร์หลักที่เป็นโฮสต์ (Host) ต่อสายสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ย่อยที่เป็นไคลเอนต์ (Client) คอมพิวเตอร์ที่เป็นไคลเอนต์ แต่ละเครื่องไม่สามารถติดต่อกันได้โดยตรง การติอต่อจะต้องผ่านคอมพิวเตอร์โฮสต์ที่เป็นศูนย์กลาง

5 เครือข่ายแบบดาว (Star Network)

6 เครือข่ายแบบดาว (Star Network)

7 เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network)
เครือข่ายแบบนี้จะมีการติดต่อสื่อสารเป็นแบบวงแหวนโดยที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หลัก คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายสามารถติดต่อกันได้โดยตรง จะส่งสัญญาณในทิศทางเดียว ส่งทอดไปเรื่อยๆ

8 เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network)

9 เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network)

10 เครือข่ายแบบบัส (Bus Network)
เครือข่ายแบบนี้จะมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์บนสายเคเบิล ซึ่งเรียกว่า บัส คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งๆ สามารถส่งถ่ายข้อมูลได้เป็นอิสระ โดยข้อมูลจะวิ่งผ่านอุปกรณ์ต่างๆ บนสายเคเบิลจนกว่าจะถึงจุดที่ระบุไว้ (Address) เทอร์มิเนเตอร์ เทอร์มิเนเตอร์

11 เครือข่ายแบบบัส (Bus Network)
เทอร์มิเนเตอร์ เทอร์มิเนเตอร์

12 ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN) 2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN) 3. เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network หรือ WAN)

13 เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN)
เป็นเครือข่ายระยะใกล้ ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้างนัก อาจอยู่ในองค์กรเดียวกัน หรืออาคารที่ใกล้กัน เช่น ภายในสำนักงาน ภายในโรงเรียน เป็นต้น  ระบบเครือข่ายท้องถิ่นจะช่วยให้ติดต่อกันได้สะดวก ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ

14 เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)

15 เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network หรือ WAN)
เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ใช้ติดตั้งบริเวณกว้าง มีสถานีหรือจุดเชื่อมต่อมากมาย มากกว่า 1 แสนจุด ใช้สื่อกลางหลายชนิด เช่น ระบบคลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม

16 ถาม – ตอบ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ครูสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google