งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บาร์โค้ด หรือ รหัสแท่ง เป็นเครื่องหมายแทน ข้อมูลชนิดหนึ่งที่เครื่องจักรอ่านด้วยแสง บาร์โค้ดโดยแรกเริ่มใช้รูปแบบ " บาร์ " หรือ " แท่ง " คือเส้นขนานหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บาร์โค้ด หรือ รหัสแท่ง เป็นเครื่องหมายแทน ข้อมูลชนิดหนึ่งที่เครื่องจักรอ่านด้วยแสง บาร์โค้ดโดยแรกเริ่มใช้รูปแบบ " บาร์ " หรือ " แท่ง " คือเส้นขนานหลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 บาร์โค้ด หรือ รหัสแท่ง เป็นเครื่องหมายแทน ข้อมูลชนิดหนึ่งที่เครื่องจักรอ่านด้วยแสง บาร์โค้ดโดยแรกเริ่มใช้รูปแบบ " บาร์ " หรือ " แท่ง " คือเส้นขนานหลาย ๆ เส้นที่มีความหนา และช่องไฟต่าง ๆ วางเรียงกันอยู่อย่างมี กฎเกณฑ์ ต่อมามีการพัฒนารูปแบบเป็นจุด รูปแบบทางเรขาคณิตอื่น ๆ โดยรวมก็ยังคง เรียกว่าบาร์โค้ดอยู่เช่นเดิม บาร์โค้ดดั้งเดิม อ่านด้วยเครื่องกราดภาพด้วยแสงชนิดพิเศษที่ เรียกว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ด แต่ต่อมาเครื่อง กราดภาพชนิดอื่นและซอฟต์แวร์แปล ความหมายก็มีให้ใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไป ถึงเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะชนิดที่กราดภาพได้ และ สมาร์ตโฟน

5

6 รหัสคิวอาร์ คือ บาร์โค้ดสองมิติชนิดหนึ่ง ที่ ประกอบด้วยมอดูลสีดำเรียงตัวกัน มี สัณฐานสี่เหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว ที่สามารถ อ่านได้ด้วยเครื่อง สแกนคิอาร์ ใน โทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง และสมาร์ต โฟน เพื่อถอดข้อมูลในรูปข้อความ หรือ โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล และอื่นๆ โดยรหัสคิวอาร์นี้ สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2537 โดย เดนโซ - เวฟ บริษัทลูกของโต โยต้า โดยนับเป็นรหัสแท่งสองมิติประเภท หนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt บาร์โค้ด หรือ รหัสแท่ง เป็นเครื่องหมายแทน ข้อมูลชนิดหนึ่งที่เครื่องจักรอ่านด้วยแสง บาร์โค้ดโดยแรกเริ่มใช้รูปแบบ " บาร์ " หรือ " แท่ง " คือเส้นขนานหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google