งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายภานุวัตร สุขเทพ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์ ( คอมพิวเตอร์ ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Quick Response Code หรือ QR Code ( คิวอาร์ โค้ด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายภานุวัตร สุขเทพ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์ ( คอมพิวเตอร์ ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Quick Response Code หรือ QR Code ( คิวอาร์ โค้ด )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายภานุวัตร สุขเทพ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์ ( คอมพิวเตอร์ ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Quick Response Code หรือ QR Code ( คิวอาร์ โค้ด )

2 QR CODE

3 QR Code คือ บาร์โค้ดสองมิติ ชนิดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยมอดูลสีดำเรียงตัว กัน มีสัณฐานสี่เหลี่ยม มีพื้นหลัง สีขาว QR CODE คืออะไร

4 Ibj, Qr Code คือ Bar Code 2 มิติ บรรจุ ข้อมูลได้ 2 มิติ ทั้งแนวตั่งและ แนวนอนสามารถบรรจุข้อมูลได้มากถึง 4000 ตัวอักษร Bar Code คือ Bar Code 1 มิติ บรรจุ ข้อมูลได้ 1 มิติ เป็นแนวตั่ง แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร QR CODE ความต่าง Barcode

5 g QR CODE ประกอบไปด้วยจุดสีดำ เรียงตัวติดกันเล็กใหญ่แล้วแต่ละ ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสเก็บไว้ ซึ่งจะ เรียงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่ง QR CODE ประกอบด้วย

6 Bar Code ประกอบด้วย สัญลักษณ์ แบบแท่ง มีความหนาบางต่างกัน โดย มีเส้นแนวตั้งที่มีขนาดที่ต่างกัน วางอยู่บนพื้นที่ขาวสลับกัน Bar CODE ประกอบด้วย

7 เริ่มใช้งานครั้งแรกของ QR CODE JAPAN

8 ปัจจุบัน QR CODE ถูกใช้เพื่อ

9  QR Code on Magazine นำ QR Code มาเป็น ส่วนหนึ่งของนิตยสารโดยใช้ร่วมกับ เทคโนโลยี AR (Augmented-Reality) เพื่อ นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่ทันสมัยล้ำหน้า กว่านิตยสารทั่วไป การใช้เทคโนโลยี QR CODE ใน เมืองไทย

10  บริษัทโออิชิ นำ QR Code มาใช้เป็น เครื่องมือการตลาด โดยสร้างเป็นเกมส์ ให้ผู้เล่นสแกน QR Code ข้างกล่องชา เขียวผ่านเว็บแคมบนเกมส์ออนไลน์ เพื่อรับชองรางวัล และยังช่วยเพิ่ม ยอดขายของชาเขียวอีกด้วย การใช้เทคโนโลยี QR CODE ใน เมืองไทย ( ต่อ )

11 รูปแบบการใช้งาน QR CODE

12 รูปแบบการใช้งาน QR CODE ( ต่อ )

13 v การอ่าน QR CODE แบบ Real-Time

14 การอ่าน QR CODE ( ต่อ )

15 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก QR CODE งานแสดง สินค้า โฆษณาบน กำแพง บน ผลิตภัณฑ์

16 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก QR CODE ใช้กับ นิตยสาร ใช้กับ นามบัตร

17 โทรศัพท์ที่สนับสนุนการอ่าน QR CODE

18 http://www.quickmark.com. tw/En/ basic/downloadMain.asp ตัวอย่างโปรแกรมสแกน QR CODE http://reader.kaywa. com/getit

19 ตัวอย่างโปรแกรมสแกน QR CODE ( ต่อ ) http://app.scanlife.c om/ appdownload/dl http://mobiletag.com/en/ download.php http://www.upc.fi/en/ upcode/downlo ad/

20 การสร้าง QR CODE

21 การสร้าง QR CODE ของ ais

22 การสร้าง QR CODE ของ ais ( ต่อ )

23

24

25 การสร้าง QR CODE ( ต่อ ) 1. http://qrcode. ais.co.th/th/ 2 เลือกสร้าง AIS QR Code

26 การสร้าง QR CODE ( ต่อ ) 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1212 1313

27 การสร้าง QR CODE ( ต่อ )

28 ตัวอย่างเว็บที่สร้าง QR CODE ได้ http://qrcode.kaywa.com/http://zxing.appspot.com/ generator/ http://delivr.com/qr- code-generator http://www.sparqcode.com/ static/maestro http://www.ais.co.th/qrcode http://2th.me/qr+code +generator+ online.html

29 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายภานุวัตร สุขเทพ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์ ( คอมพิวเตอร์ ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Quick Response Code หรือ QR Code ( คิวอาร์ โค้ด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google