งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมการเลี้ยง สัตว์ จะ รุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี 53 27 มกราคม 2553 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดย คุณเอกพจน์ ยอด พินิจ เลขาธิการสมาคมกุ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมการเลี้ยง สัตว์ จะ รุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี 53 27 มกราคม 2553 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดย คุณเอกพจน์ ยอด พินิจ เลขาธิการสมาคมกุ้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมการเลี้ยง สัตว์ จะ รุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี มกราคม 2553 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดย คุณเอกพจน์ ยอด พินิจ เลขาธิการสมาคมกุ้ง ไทย

2 ผลผลิตกุ้งไทย ที่มา : สมาคมกุ้งไทย ปีปริมาณ%เปลี่ยนแปลง % % % % % 2552F5409% 2553F540* หน่วย : พันตัน สัดส่วนการเลี้ยง ปี 52 กุลาดำ : ขาว= 1% : 99% * ประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ ราคา อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน ฯลฯ

3 การส่งออกกุ้งไทย ปี ’52 ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดย สมาคมกุ้งไทย ประเทศ/ กลุ่มประเทศ ม.ค. – พ.ย. 51ม.ค. – พ.ย. 52% แตกต่าง ปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่าปริมาณมูลค่า เอเชีย 89,62920,29795,27122, จีน 4, , ญี่ปุ่น 58,25015,01664,24517, อื่นๆ 26,8774,69027,1134, สหรัฐอเมริกา 166,82239,570172,46742, อียู 37,1319,02649,47611, ออสเตรเลีย 6,4571,5518,7222, อื่นๆ 29,9546,60630,0426, รวม 329,99377,050355,97885,

4 สัดส่วนการส่งออกกุ้งไทย (ม.ค.-พ.ย. 52) ที่มา: กรมศุลกากร / รวบรวมโดยสมาคมกุ้งไทย ปริมาณ 355,978 ตัน มูลค่า 85,448 ล้านบาท

5 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมการเลี้ยง สัตว์ จะ รุ่งโรจน์หรือร่วงโรยในปี 53 27 มกราคม 2553 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดย คุณเอกพจน์ ยอด พินิจ เลขาธิการสมาคมกุ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google