งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ขนมไทย พื้นบ้าน. 2 จัดทำโดย นางสาววิลาวัณย์ เสาร์เพชร สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้อง A เลขที่ 9 รหัสนักศึกษา 115310201016-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ขนมไทย พื้นบ้าน. 2 จัดทำโดย นางสาววิลาวัณย์ เสาร์เพชร สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้อง A เลขที่ 9 รหัสนักศึกษา 115310201016-8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ขนมไทย พื้นบ้าน

2 2 จัดทำโดย นางสาววิลาวัณย์ เสาร์เพชร สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้อง A เลขที่ 9 รหัสนักศึกษา 115310201016-8

3 ประวัติขนมไทย พื้นบ้าน สมัยสุโขทัย ขนมไทยมีที่มาคู่กับชนชาติไทย จากประวัติศาสตร์ที่ ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศคือ จีนและอินเดียในสมัย สุโขทัย มีส่วนช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด้านอาหารการกินร่วมไปด้วย สมัยอยุธยา เริ่มมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศทั้งชาติ ตะวันออกและตะวันตกประเทศไทยเรารับเอาวัฒนธรรม ด้านอาหารของชาติต่าง ๆ มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับ สภาพความเป็นอยู่ เครื่องมือเครื่องใช้ วัตถุดิบที่หาได้ ตลอดจนนิสัยการบริโภคของคนไทยเอง 3

4 ขนมไทยพื้นบ้าน ทั้งหมด 4

5 ขนมไทยพื้นบ้าน ทั้งหมด ( ต่อ ) 5

6 6

7 7

8 8

9 วัตถุดิบในการปรุงขนม ไทย 9

10 ประเภทขนมไทย 10

11 ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้ 11

12 ขนมไทยพื้นบ้านภาค กลาง 12

13 ขนมไทยพื้นบ้านภาค อีสาน 13

14 ขนมไทยพื้นบ้าน ภาคเหนือ 14 ขนม เทียน ขนม ปาด

15 เกร็ดความรู้คู่ขนม ไทย 15

16 แหล่งที่มา ข้อมูลและรูปภาพจาก " ขนมไทย," [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก http://www.kanomthailover.com/. [ สืบค้ เมื่อ 10 กรกฎาคม 2555]. " ขนมไทยพื้นบ้าน," [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้ จาก https://sites.google.com/site/kanomthaipfm/home. [ สืบค้น เมื่อ 10 กรกฎาคม 2555].http://www.kanomthailover.com/https://sites.google.com/site/kanomthaipfm/home " สูตรขนมหวานไทย," [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้ จาก http://www.ezythaicooking.com/thai_dessert_recipes.html. [ สืบค้น เมื่อ 13 กรกฎาคม 2555]. วิดีโอจาก " ใครใครก็เข้าครัว," [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก http://www.youtube.com/user/mrfoodandtravel?feature=results_main[ สืบค้น เมื่อ 6 กรกฎาคม 2555].http://www.ezythaicooking.com/thai_dessert_recipes.html http://www.youtube.com/user/mrfoodandtravel?feature=results_main 16


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ขนมไทย พื้นบ้าน. 2 จัดทำโดย นางสาววิลาวัณย์ เสาร์เพชร สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้อง A เลขที่ 9 รหัสนักศึกษา 115310201016-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google