งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ขนมไทยพื้นบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ขนมไทยพื้นบ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ขนมไทยพื้นบ้าน

2 นางสาววิลาวัณย์ เสาร์เพชร สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จัดทำโดย นางสาววิลาวัณย์ เสาร์เพชร สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้อง A เลขที่ 9 รหัสนักศึกษา

3 ประวัติขนมไทยพื้นบ้าน
สมัยสุโขทัย ขนมไทยมีที่มาคู่กับชนชาติไทย จากประวัติศาสตร์ที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศคือ จีนและอินเดียในสมัยสุโขทัย มีส่วนช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด้านอาหารการกินร่วมไปด้วย สมัยอยุธยา เริ่มมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศทั้งชาติตะวันออกและตะวันตกประเทศไทยเรารับเอาวัฒนธรรมด้านอาหารของชาติต่าง ๆ มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ เครื่องมือเครื่องใช้ วัตถุดิบที่หาได้ ตลอดจนนิสัยการบริโภคของคนไทยเอง

4 ขนมไทยพื้นบ้านทั้งหมด

5 ขนมไทยพื้นบ้านทั้งหมด (ต่อ)

6 ขนมไทยพื้นบ้านทั้งหมด (ต่อ)

7 ขนมไทยพื้นบ้านทั้งหมด (ต่อ)

8 ขนมไทยพื้นบ้านทั้งหมด (ต่อ)

9 วัตถุดิบในการปรุงขนมไทย

10 ประเภทขนมไทย

11 ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้

12 ขนมไทยพื้นบ้านภาคกลาง

13 ขนมไทยพื้นบ้านภาคอีสาน

14 ขนมไทยพื้นบ้านภาคเหนือ
ขนมเทียน ขนมปาด

15 เกร็ดความรู้คู่ขนมไทย

16 แหล่งที่มา ข้อมูลและรูปภาพจาก "ขนมไทย," [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [สืบค้เมื่อ 10 กรกฎาคม 2555]. "ขนมไทยพื้นบ้าน," [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/kanomthaipfm/home. [สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม2555]. "สูตรขนมหวานไทย," [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [สืบค้นเมื่อ 13กรกฎาคม 2555]. วิดีโอจาก "ใครใครก็เข้าครัว," [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.youtube.com/user/mrfoodandtravel?feature=results_main[สืบค้นเมื่อ 6กรกฎาคม 2555].


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ขนมไทยพื้นบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google