งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Single Search คือ อะไร ? เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศ รูปแบบใหม่ที่ สะดวก รวดเร็ว ลด ขั้นตอนในการเข้าถึงสารสนเทศฉบับ เต็ม ผู้รับบริการสืบค้นข้อมูลครั้งเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Single Search คือ อะไร ? เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศ รูปแบบใหม่ที่ สะดวก รวดเร็ว ลด ขั้นตอนในการเข้าถึงสารสนเทศฉบับ เต็ม ผู้รับบริการสืบค้นข้อมูลครั้งเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Single Search คือ อะไร ? เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศ รูปแบบใหม่ที่ สะดวก รวดเร็ว ลด ขั้นตอนในการเข้าถึงสารสนเทศฉบับ เต็ม ผู้รับบริการสืบค้นข้อมูลครั้งเดียว แต่ได้รับสารสนเทศที่ต้องการจาก หลายๆ แหล่งข้อมูลพร้อมกัน คือ ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) + ฐานข้อมูลออนไลน์ (e-Resources)

2 ค้นรูปแบบเดิม (OPAC) จะแสดงผลลัพธ์เฉพาะทรัพยากรที่ ให้บริการในห้องสมุดเท่านั้น

3 จะแสดงผลลัพธ์แหล่งทรัพยากรทั้งมี ในห้องสมุด และอยู่ในฐานข้อมูล ออนไลน์ต่างๆ 1. Retrieve Catalog Item ให้บริการที่ห้องสมุด Retrieve Catalog Item

4 ให้แสดงผลลัพธ์แหล่งทรัพยากรทั้งหมดใน ห้องสมุดทั้ง OPAC + e-Resources โดยการจำกัด ผลลัพธ์ให้เป็นที่เมนู Refine your results

5 แสดงผลลัพธ์ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 1. บทความวารสารแบบฉบับเต็ม จากฐาน SpringerLink 2. เป็นวารสาร มี่ทั้งในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ มีตัว เล่มวารสารจริงที่ให้บริการในห้องสมุด 3. เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)   

6 นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการค้นและนำ ออกข้อมูลต่างๆ ทั้งบันทึก ดาวน์โหลด ไฟล์ ส่งอีเมล์ การอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ อัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสนุกกับการ ค้นหาข้อมูล และได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ตรง ตามความต้องการอย่างรวดเร็ว หากต้องการคำแนะคำเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า Tel. 0 5391 6339 e-mail: library@mfu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Single Search คือ อะไร ? เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศ รูปแบบใหม่ที่ สะดวก รวดเร็ว ลด ขั้นตอนในการเข้าถึงสารสนเทศฉบับ เต็ม ผู้รับบริการสืบค้นข้อมูลครั้งเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google