งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Single Search คืออะไร ? เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศรูปแบบใหม่ที่ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการเข้าถึงสารสนเทศฉบับเต็ม ผู้รับบริการสืบค้นข้อมูลครั้งเดียว แต่ได้รับสารสนเทศที่ต้องการจากหลายๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Single Search คืออะไร ? เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศรูปแบบใหม่ที่ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการเข้าถึงสารสนเทศฉบับเต็ม ผู้รับบริการสืบค้นข้อมูลครั้งเดียว แต่ได้รับสารสนเทศที่ต้องการจากหลายๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Single Search คืออะไร ? เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศรูปแบบใหม่ที่ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการเข้าถึงสารสนเทศฉบับเต็ม ผู้รับบริการสืบค้นข้อมูลครั้งเดียว แต่ได้รับสารสนเทศที่ต้องการจากหลายๆ แหล่งข้อมูลพร้อมกัน คือ ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC) + ฐานข้อมูลออนไลน์ (e-Resources)

2 ค้นรูปแบบเดิม (OPAC) จะแสดงผลลัพธ์เฉพาะทรัพยากรที่ให้บริการในห้องสมุดเท่านั้น

3 ค้นรูปแบบใหม่ Single Search
Retrieve Catalog Item จะแสดงผลลัพธ์แหล่งทรัพยากรทั้งมีในห้องสมุด และอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ 1. Retrieve Catalog Item ให้บริการที่ห้องสมุด

4 ค้นรูปแบบใหม่ Single Search (ต่อ)
ให้แสดงผลลัพธ์แหล่งทรัพยากรทั้งหมดในห้องสมุดทั้ง OPAC + e-Resources โดยการจำกัดผลลัพธ์ให้เป็นที่เมนู Refine your results

5 ค้นรูปแบบใหม่ Single Search (ต่อ)
แสดงผลลัพธ์ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ บทความวารสารแบบฉบับเต็ม จากฐาน SpringerLink เป็นวารสาร มี่ทั้งในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ มีตัวเล่มวารสารจริงที่ให้บริการในห้องสมุด เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)

6 บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการค้นและนำออกข้อมูลต่างๆ ทั้งบันทึก ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งอีเมล์ การอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้อัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสนุกกับการค้นหาข้อมูล และได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว หากต้องการคำแนะคำเพิ่มเติมโปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า Tel


ดาวน์โหลด ppt Single Search คืออะไร ? เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศรูปแบบใหม่ที่ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการเข้าถึงสารสนเทศฉบับเต็ม ผู้รับบริการสืบค้นข้อมูลครั้งเดียว แต่ได้รับสารสนเทศที่ต้องการจากหลายๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google