งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

16 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "16 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 16 มิ. ย. 57

2 ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

3 ตรวจความเรียบร้อยของกำลังพล ตาม จุด รปภ. จุดตรวจ ร่วม พตท. ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และการ รปภ. สถานที่สำคัญ

4 ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช รอบที่ 1 เวลา 1100 จำนวน 150 ที่นั่ง

5 ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช คุณพิสมัย เล็กประเสริฐ เจ้าของโรงภาพยนตร์ นักเรียน รร. บ้านวังอ้ายกา ต. บ้านไร่ อ. เทพสถิต จำนวน 70 คน ประชาชนล้นหลาม ขอเพิ่มรอบ 2 รอบ “ คืนความสุขให้กับคนชัยภูมิ ” เวลา 1300 จำนวน 150 ที่นั่ง

6 ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช รอบ “ คืนความสุขให้กับคนชัยภูมิ ” เวลา 1300 จำนวน 150 ที่นั่ง

7 ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณรอบโรงภาพยนตร์ ตำรวจภูธร จว. ช. ย. จัดกำลังพล 20 นาย กกล. รส. จว. ช. ย. จัดกำลังพล 10 นาย

8 ชป. มวลชน อ. บ้านแท่น ตรวจเยี่ยมชาวบ้านร่วมกับ นายอำเภอและผู้นำหมู่บ้าน

9

10 ชป. มวลชน อ. บำเหน็จณรงค์ ร่วมงานพิธีฉลองสัญญาบัตรพัด ยศ

11 คล้องกุญแจดอกที่ ๔ คลังสินค้า กลางโคกเริงรมย์

12

13 รายการ จำนวนคน ( ราย ) จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อย ละ ยอดเต็ม๑๖, ๐๒๑ ๘๑๖, ๖๙๖. ๗๗๖. ๔๕ ผลการทำ สัญญา ๑๖, ๐๐๙ ๘๑๕, ๐๓๑, ๖๙๐. ๕๔ ๙๙. ๙ ๒ จ่ายเงินกู้ สะสม ๑๖, ๐๐๙ ๘๑๕, ๐๓๑, ๖๙๐. ๕๔ ๙๙. ๗ ๙ คงเหลือรอ จ่าย ๑๒๑, ๖๖๕, ๐๘๕. ๙๑ ส รุปการจ่ายเงินตามโครงการ รับจำนำข้าว ประจำวันที่ ๑๕ มิ. ย. ๕๗ เหลือผู้ที่ยังไม่มาทำสัญญา ๑๒ ราย

14 การสกัดกั้นยับยั้งการกระทำ ความผิดกฎหมาย  ยาเสพติด จำนวน ๔ ราย ผู้ต้องหา ๔ คน ของกลาง ยาบ้า ๖๒ เม็ด, กัญชา ๐. ๕ กรัม  การพนัน จำนวน ๒ ราย ผู้ต้องหา ๘ คน

15 การตัดไม้ทำลายป่า

16 แผนการปฏิบัติในวันนี้  เวลา ๐๘๓๐ อ. บ้านเขว้า จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างความสุขอย่าง ยั่งยืน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดกลางโนนแดง ต. โนนแดง  เวลา ๑๓๐๐ อ. หนองบัวระเหว จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อสร้าง ความสุขอย่างยั่งยืน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อบต. วังตะเฆ่ ต. วังตะเฆ่ ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป

17 16 มิ. ย. 57


ดาวน์โหลด ppt 16 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google