งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ครูผู้สอน นายวรเทพ วันกาล

2 ความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
แม้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะส่งผลดีในด้านการรับรู้ข่าวสารและความรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ถ้ามองมุมกลับกันพบว่าข้อมูลข่าวสารนั้นมีทั้งด้านบวกและด้านลบ เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานจึงต้องตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย

3 ความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
การป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเอง 1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองและครอบครัว 2. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ต่างๆ 3. หากพบข้อความ รูปภาพ หรือสื่อที่ไม่เหมาะสม ให้แจ้งครูหรือผู้ปกครองทราบเพื่อดำเนินการต่อไป 4. ไม่นัดหมายกับบุคคลแปลกหน้าที่สนทนาทางอินเทอร์เน็ต

4 ความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
การป้องกันภัยไม่ให้เกิดความเสียหายกับซอฟต์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ 1. ไม่เปิดอีเมลล์หรือรับไฟล์ที่ส่งมาจากบุคคลที่ไม่รู้จัก 2. ระมัดระวังการเปิดอีเมลล์หรือรับไฟล์ที่ส่งมาจากคนที่รู้จัก เพราะอาจมีผู้แอบอ้าง 3. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส 4. ปรับปรุง อัพดท โปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google