งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ครูผู้สอน นายวรเทพ วันกาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ครูผู้สอน นายวรเทพ วันกาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ครูผู้สอน นายวรเทพ วันกาล

2 ความปลอดภัยในการใช้งาน อินเทอร์เน็ต แม้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะส่งผลดี ในด้านการรับรู้ข่าวสารและความรู้ได้อย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ถ้ามองมุมกลับกันพบว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นมีทั้งด้านบวกและด้านลบ เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานจึงต้องตระหนักถึง ภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ด้วย

3 ความปลอดภัยในการใช้งาน อินเทอร์เน็ต การป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเอง 1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองและ ครอบครัว 2. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในการแสดงความ คิดเห็นในเว็บไซต์ต่างๆ 3. หากพบข้อความ รูปภาพ หรือสื่อที่ไม่ เหมาะสม ให้แจ้งครูหรือผู้ปกครองทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป 4. ไม่นัดหมายกับบุคคลแปลกหน้าที่สนทนา ทางอินเทอร์เน็ต

4 ความปลอดภัยในการใช้งาน อินเทอร์เน็ต การป้องกันภัยไม่ให้เกิดความเสียหายกับ ซอฟต์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ 1. ไม่เปิดอีเมลล์หรือรับไฟล์ที่ส่งมาจากบุคคล ที่ไม่รู้จัก 2. ระมัดระวังการเปิดอีเมลล์หรือรับไฟล์ที่ส่ง มาจากคนที่รู้จัก เพราะอาจมีผู้แอบอ้าง 3. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส 4. ปรับปรุง อัพดท โปรแกรมป้องกันไวรัส อย่างสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt มารยาท และข้อปฏิบัติ ในการ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ครูผู้สอน นายวรเทพ วันกาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google